Tractament en l’iva d’una moratòria en l’arrendament d’un local comercial

La Direcció General de Tributs en la seva consulta vinculant V2140-20 de l’25 de juny passat ve a establir el criteri a seguir per a la meritació de l’IVA quan a conseqüència de l’COVID-19 s’ha cancel·lat o modificat temporalment una relació contractual arrendatícia.

En resum, el tractament serà el següent segons la possible casuística:

Moratòria pactada entre arrendador i arrendatari

A les rendes arrendatícies dels mesos en què les parts hagin pactat una moratòria en la seva exigibilitat, els és aplicable la regla de meritació, per la qual cosa la meritació de l’impost sobre el valor afegit es produirà en ocasió de la nova exigibilitat pactada.

Cancel·lació temporal de la relació contractual

Només en el cas que formalment i expressament es cancel·li temporalment la relació contractual de l’arrendament o es modifiqui el moment de la seva exigibilitat es deixarà de reportar l’Impost sobre el Valor Afegit.

En conseqüència, mentre no es cancel·li o modifiqui la relació d’arrendament se seguirà meritant l’Impost sobre el Valor Afegit corresponent a l’arrendament d’aquest, d’acord amb l’exigibilitat de les quotes d’arrendament que s’havia pactat.

No obstant això, si des de la data original en què la renda l’exigibilitat s’ajorna fins a la nova data d’exigibilitat pactada, va transcórrer un termini superior a l’any, i durant aquest període no es reporta cap renda corresponent al contracte d’arrendament, serà aplicable el que estableix el segon paràgraf de l’article 75.uno.7º de la Llei 37/1992 i, per tant, la meritació de l’impost es produirà el 31 de desembre de cada any per la part proporcional corresponent a el període transcorregut des de l’anterior meritació, fins a la data esmentada.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.