Tipus de poders per a empreses

Segur que molts s’hauran preguntat la importància dels poders notarials dins del si de l’empresa. En la present circular us en donarem alguns detalls interessants.

Com bé saben, el poder notarial és un document públic que una persona física o jurídica signa amb el vistiplau d’un notari per designar un tercer com el seu representant legal. D’aquesta manera l’autoritza per actuar en nom seu en diferents actes jurídics o materials. No obstant això, hem de parar esment quins poders es confereixen.

Aquesta mesura és molt útil per a diferents situacions de la vida i més en concret per solucionar alguns tràmits burocràtics del món empresarial.

Amb aquests documents els notaris garanteixen que la identitat de la persona que l’atorga, anomenat poderdant, així com les seves voluntats concorden amb la llei. Per part seva, la persona designada com a representant legal o apoderat haurà d’acreditar aquesta condició amb l’exhibició d’una còpia de l’autorització atorgada.

El poderdant és, en principi, lliure per revocar el poder en qualsevol moment, sol·licitant al representant la devolució de la còpia autoritzada del poder. Si s’hi negués, serà convenient atorgar una escriptura de revocació del poder, i notificar la revocació al representant mitjançant un notari, que no ha de coincidir amb aquell davant qui es va atorgar inicialment el poder.

Els poders notarials espanyols tenen reconeixement internacional. La denominada Postil·la de la Haia permet que es reconegui l’eficàcia jurídica d’un poder entre països signants del Conveni de la Haia (en l’actualitat, molt pocs països no s’han adherit a aquest tractat). La postil·la consisteix en una anotació sobre el document públic notarial que certifica l’autenticitat dels documents públics expedits en un altre país.

Existeixen diferents tipus de poders, la qual cosa exigeix una redacció i tractament personalitzat de cadascun. En alguns casos es pretén delegar el nombre més gran de facultats al representant i s’inclou en el poder una amplíssima gamma d’actes que podrà realitzar en nom del poderdant. En aquests casos es parla de l’anomenat poder general.

Aquest tipus de poder funciona per realitzar diversos actes jurídics i no perd el seu valor amb cada ús. Podem trobar, per exemple, el poder general per a actes de domini. En aquest cas i per mitjà d’aquest poder se li concedeix a l’apoderat àmplies facultats, tal com si fos el mateix amo, de tal manera que pot usar el poder diverses vegades fins que sigui revocat. D’altra banda, també existeix el poder per a actes d’administració perquè l’apoderat, per exemple, treballador de l’empresa pugui gestionar el patrimoni del representat, per realitzar diverses accions com signar contractes o tràmits davant diverses persones i institucions, on estigui implicada l’administració, conservació i resguard dels béns.

Així, d’altra banda, cal assenyalar el poder per a plets que faculta a un procurador o lletrat per a personar-se en un judici en nom d’algú i en general qualsevol altre referit als actes que permeten el joc de la representació. Tingui’s en compte que existeixen determinats actes o negocis jurídics per als quals no es permet la representació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.