¿Tinc l´obligació de pagar la plusvàlua?

Per fi comencen a dictar les primeres sentències en favor dels consumidors enfront de l’Administració Local, pel que fa a les “doloroses” plusvàlues.

El passat dia 29 de gener 2018 va dictar pel Jutjat del Contenciós Administratiu nº 6 de Las Palmas, la primera sentència que anul·la les liquidacions de plusvàlua practicada per l’Ajuntament de dita capital contra una Senyora que havia heretat deu immobles per via de successió hereditària .

Aquesta resolució judicial s’empara en la també recent sentència dictada pel Tribunal Constitucional i per la dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Madrid, per les quals, en síntesi, no procedeix el pagament de l’impost de plusvàlua quan en les transmissions per successió o venda d’un bé immoble no s’ha produït cap guany. És a dir, a manera d’exemple, si es ven un bé immoble per menys dels que va costar adquirir-ho, no s’ha de pagar plusvàlua alguna. Per tant, si no hi ha increment de valor, no hi ha obligació de tributar. I per al cas d’herències o donacions, en què en l’impost de successions i donacions es fixi el valor real del bé, i aquest és inferior al valor d’adquisició per part del mort o donant, no és procedent la liquidació de la plusvàlua.

És cert, que el consumidor haurà d’acudir a la via judicial per sol·licitar l’anul·lació del cobrament de les plusvàlues, i haurà d’aportar necessàriament, l’escriptura d’adquisició de bé immoble, l’escriptura de compravenda, donació o acceptació herència, i el justificant de pagament de la plusvàlua.

Mas veritat és encara, que queden molts serrells que haurà de resoldre el Tribunal Suprem, en properes sentències, com l’admissió de proves pericials contradictòries, que provin la valoració real dels béns en contradicció amb la valoració realitzada per l’Ajuntament.

Ara bé, la notícia important del dia, és que, tal com ha sortit publicat en diferents mitjans de comunicació en premsa escrita, als quals ens sumem, un jutge ha anul·lat les plusvàlues cobrades per l’Ajuntament de Les Palmes de Gran Canària a una veïna que havia heretat deu immobles de la seva àvia sense necessitat que l’afectada acredités que aquestes propietats no s’havien revaloritzat, un tràmit que la sentència creu innecessari.

Aquesta sentència implicaria que a partir d’ara qualsevol consumidor que en els últims quatre anys hagi pagat plusvàlues a l’Ajuntament de Las Palmas de Gran Canària “podria demanar que se li retorni aquests diners”.

En aquesta sentència, el Jutjat del Contenciós Administratiu número 6 de la ciutat reconeix que la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar diversos articles de la llei que regula les plusvàlues està donant lloc a interpretacions dispars en diversos llocs d’Espanya.

Explica, en aquest sentit, que els Tribunals Superiors de Justícia d’Aragó i la Comunitat València exigeixen que el contribuent aporti un informe pericial que acrediti que les seves propietats no s’han revaloritzat i, per tant, no han de pagar plusvàlua alguna, mentre que diversos jutjats de Cartagena, Tarragona i Pamplona sostenen que ha de ser l’ajuntament en qüestió el que provi que els béns sí que han elevat la seva valoració.

Una tercera corrent de sentències, de jutges de Saragossa i Madrid, manté, en canvi, que no procedeix fer cap tipus de valoració, sinó que les liquidacions de l’impost de la plusvàlua girades amb base als articles anul·lats pel Tribunal Constitucional són invàlides sense necessitat de més disquisicions, perquè es basen en preceptes “expulsats de l’ordenament jurídic”.

La jutge de Las Palmas de Gran Canària s’alinea amb aquesta última interpretació, tot i que reconeix que haurà de ser el Tribunal Suprem el que unifiqui els criteris en el futur.

No obstant això, recorda que mentre això no es produeixi, els jutges “tenen el deure inexcusable de resoldre els assumptes sobre l’Impost de l’Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana que coneguin, interpretant i aplicant la normativa”.

I, des del seu punt de vista, la sentència del Tribunal Constitucional que ha anul·lat diversos preceptes de la llei que regula les plusvàlues “no assenyala que són constitucionals si s’interpreten d’una o altra manera, sinó que directament els ha expulsat de l’ordenament jurídic” , el que implica que “ha desaparegut la definició de la base imposable del tribut i la possibilitat de càlcul del valor del terreny en el moment de la meritació”.


Silvia Sallarés

Dra Área Legal JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.