Outsourcing Comptable i/o Processos

Servicio outsourcing contable

Què es?

  • L’Outsourcing és una tendència que s’està imposant a les empreses de tot el món. Permet que aquestes es concentrin en el teu negoci, externalitzant, amb la màxima eficiència, algunes d’aquestes funcions.
  • Les nostres solucions en serveis comptables han desenvolupat serveis especialitzats en l’externalització dels teus serveis comptable, amb el compromís de donar-li valor als teus processos.
  • Disposem de diferents sistemes per maximitzar el valor de l’externalització.

– Programes de facturació on-line

– Programes de comptabilitat on-line

– Podem dissenyar la millor solució a mida per a una efectiva interconnexió

Amb aquests mitjans proporcionem els següents serveis:

• Elaboració de la comptabilitat

• Elaboració d’informes

• Emissió i legalització de llibres oficials

• Llibres d’IVA

• Conciliacions bancàries

• Anàlisi de comptes

• Actualització de registres auxiliars clients, proveïdors, actiu fix, inventaris i altres

• Determinació i comptabilització de provisions de tancament

• Emissió de factures

• Preparació de remeses

• Estats Financers

• Elaboració d’informes de comptabilitat mensual i anual

• Informes especials com a despeses per centres de costos, ingressos i despeses comparats amb pressupost mensual i anual.

Per a qui?

Per a tot tipus d’empreses, organització, entitats públiques i particulars.

Banner Servicio Outsourcing contable CAT

  Accepto la Política de privacitat, i autoritzo el tractament de ls meves dades conforme a la consulta realitzada

  Autoritzo a JDA a enviarme, vía e-mail, informació carácter comercial relativa als seus productes i serveis

Subscriu-te a la nostra newsletter