Revisió de la situació inconstitucional: límits aplicables a grans empreses i règim transitori de pèrdues en l’impost sobre societats

Al Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, es van introduir mesures molt rellevants que han comportat un increment significatiu de les quotes de l’impost sobre societats des de l’exercici 2016, com ara la reversió automàtica de les deterioracions de valor de les participacions, o una limitació més gran en la compensació de bases imposables negatives per a les entitats o grups fiscals amb un import net del volum de negocis superior a 20 milions d’euros, entre altres.

Volem informar-los que al BOE del dia 8 de juliol s’ha publicat l’admissió a tràmit de la qüestió d’inconstitucionalitat 2577/2023 en relació amb el Reial decret llei 3/2016 pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social, per possible vulneració dels arts. 86.1 i 31.1 de la CE.

Des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 3/2016, s’han implementat mesures que han tingut un impacte significatiu en les quotes de l’impost sobre societats a partir de l’exercici 2016. Aquestes mesures han afectat nombrosos contribuents i grups fiscals, generant un augment considerable en aquestes quotes.

Entre les modificacions més destacades introduïdes pel Reial decret llei 3/2016, es troben les següents:

a) Reversió sistemàtica, mitjançant la seva integració en la base imposable de l’impost sobre societats, de les deterioracions de valor de les participacions en els fons propis d’entitats. Aquesta reversió s’ha aplicat anualment en un mínim del 20% durant els exercicis 2016 a 2020, independentment de la seva imputació comptable i que s’hagi produït o no una recuperació del valor d’aquestes participacions.

b) Reducció dels percentatges aplicables en la compensació de bases imposables negatives per a contribuents l’import net del volum de negoci de l’exercici anterior dels quals sigui igual o superior a 20 milions d’euros. Aquests percentatges s’han reduït al 50% si el volum de negoci està comprès entre 20 i 60 milions d’euros, i al 25% si el volum de negoci excedeix els 60 milions d’euros.

A més, per a aquests contribuents, s’ha limitat al 50% de la quota íntegra l’aplicació de les deduccions per doble imposició de dividends i plusvàlues, tant en l’àmbit nacional com internacional, establertes en l’anterior Llei de l’impost sobre societats.

c) No deduïbilitat de les pèrdues generades en la transmissió de participacions en el capital de societats que compleixen els requisits per a l’aplicació de l’exempció de l’article 21.3 de la Llei de l’impost sobre societats.

En cas que es declari inconstitucional el Reial decret llei 3/2016, les empreses i grups fiscals podrien recuperar les quotes pagades derivades d’aquestes mesures en exercicis no prescrits.

No obstant això, és important tenir en compte que les recents sentències del Tribunal Constitucional en matèria tributària han limitat els seus efectes a aquells casos en els quals les declaracions afectades per la norma declarada inconstitucional hagin estat impugnades i no siguin fermes en la data d’entrada en vigor dels efectes de les sentències.

En resum, l’admissió a tràmit de la qüestió d’inconstitucionalitat relacionada amb el Reial decret llei 3/2016 ha generat incertesa sobre les mesures adoptades i les seves implicacions en les quotes de l’impost sobre societats. Per tant, les empreses i grups fiscals afectats han d’avaluar l’impacte d’aquesta situació i buscar possibles vies legals per recuperar les quotes en cas d’una declaració d’inconstitucionalitat.

El nostre equip d’experts en matèria fiscal està a la seva disposició per a oferir-li assessorament i suport en relació amb aquest tema. No dubti a posar-se en contacte amb nosaltres per a analitzar com aquesta situació pot afectar la seva empresa i quines accions podrien ser necessàries.

Agraïm la seva confiança en els nostres serveis i estem compromesos a mantenir-los informats sobre qualsevol desenvolupament rellevant en l’àmbit fiscal que pugui afectar-lo.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.