Regles bàsiques de les prestacions intracomunitàries de serveis en l’IVA

Les prestacions intracomunitàries (entre països de la UE) de serveis són un aspecte fonamental en l’àmbit fiscal que afecta empreses i professionals que operen en el territori d’aplicació de l’impost (TAI). En aquesta circular, proporcionem informació clau sobre les regles que regeixen aquestes operacions i la seva repercussió en l’IVA.

En aquesta circular volem informar-los d’algunes qüestions bàsiques que han de conèixer en la prestació de serveis intracomunitaris i la seva repercussió en l’IVA.

1. Concepte de prestacions intracomunitàries de serveis

Les prestacions intracomunitàries de serveis es refereixen als serveis prestats per un empresari establert en el territori d’aplicació de l’impost (TAI) a destinataris que siguin empresaris, professionals o persones jurídiques amb NIF-IVA d’altres Estats membres de la Unió Europea. En aquest cas, el subjecte passiu de l’IVA és el destinatari, i s’aplica el principi d’inversió del subjecte passiu. Això implica que el prestador del servei no repercuteix l’IVA.

2. Tractament de les prestacions intracomunitàries de serveis

Quan prestem un servei a un empresari o professional membre de la UE, es produeix la inversió del subjecte passiu. En conseqüència, l’IVA està exempt a Espanya i tributarà al país de destinació. L’empresari o professional comunitari que rep el servei és responsable de repercutir l’impost. Com a prestadors espanyols, hem d’emetre la factura sense IVA.

No obstant això, aquesta exempció no s’aplica a subjectes passius acollits al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca ni a les administracions públiques.

3. Requisits per a l’exempció a Espanya

Perquè l’operació estigui exempta a Espanya, cal complir amb els següents requisits:

  • El comprador comunitari ha de comunicar al venedor un NIF-IVA atribuït per un Estat membre diferent d’Espanya. Sense aquest NIF-IVA intracomunitari, no es considera un lliurament intracomunitari de serveis.
  • En la factura del lliurament intracomunitari sense IVA, s’ha d’incloure una referència a la Directiva 2006/112/CE o a l’article 25 de la Llei 37/1992 sobre l’IVA, indicant que es tracta d’un lliurament exempt. Aquestes factures cal registrar-les en el llibre de registre de factures expedides.

4. Obligacions fiscals

Realitzar prestacions intracomunitàries de serveis implica l’obligació de reflectir-les en el model 303 d’autoliquidació periòdica de l’impost, específicament en la casella 59 corresponent a “Lliuraments intracomunitaris de béns i serveis”. A més, s’ha de presentar el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries, proporcionant informació addicional i detallada sobre els lliuraments intracomunitaris fets.

5. Regles de tributació

Les prestacions de serveis efectuades per empresaris o professionals tributen de la següent manera:

  • Si el client és un empresari o professional, l’IVA es liquida al país on radiqui la seu de la seva activitat econòmica, tingui un establiment permanent o la residència habitual on rebi el servei.
  • Si el client és un particular, l’IVA es liquida al país on radiqui la seu de l’activitat econòmica del prestador, tingui un establiment permanent o la residència habitual des d’on es presti el servei.

6. Inversió del subjecte passiu

Si un empresari establert en el TAI presta un servei a un empresari establert en un altre país, l’operació està no subjecta a l’IVA espanyol. El client té dret a deduir l’IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis relacionats amb aquesta activitat.

7. Conclusió

És essencial comprendre les regles i obligacions fiscals relacionades amb les prestacions intracomunitàries de serveis en l’IVA per garantir-ne el compliment adequat. Aquestes normatives són fonamentals per a les operacions comercials dins de la Unió Europea i requereixen una atenció detallada per evitar possibles sancions o inconvenients fiscals.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.



Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.