Recomanacions per a la negociació de convenis davant la falta d’acord en matèria salarial per a 2022

Davant la impossibilitat d’assolir un acord en matèria salarial per al període 2022-2024 en el marc de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, CEOE CEPYME ha emès una sèrie de recomanacions individuals en matèria salarial per a les unitats negociadores d’empreses i organitzacions en els convenis col·lectius per a l’any 2022.

Com ja deu saber pels mitjans de comunicació, les patronals CEOE i CEPYME i els sindicats CCOO i UGT han donat per tancades les negociacions de cara a rubricar un nou acord salarial per a enguany, i això davant l’augment de la inflació en 2022 que afecta el poder adquisitiu dels treballadors.

La ruptura de les converses entre les cúpules de les quatre organitzacions obre les portes a la conflictivitat laboral en uns convenis col·lectius molt tensats per les pretensions dels treballadors d’incrementar salaris amb la finalitat d’evitar el minvament del poder adquisitiu afectat per la inflació.

D’aquesta manera, no hi haurà marc de referència perquè empresaris i sindicats pactin les revaloracions d’enguany.

Davant la impossibilitat d’assolir un acord en matèria salarial per al període 2022-2024 en el marc de l’Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva, la CEOE CEPYME ha emès una sèrie de recomanacions individuals en matèria salarial per a les unitats negociadores d’empreses i organitzacions en els convenis col·lectius per a l’any 2022.

L’increment dels costos per a les empreses, les restriccions a la producció per la falta de subministraments, l’activitat que no ha recuperat encara els nivells anteriors a la pandèmia, a més de la durada de la guerra d’Ucraïna i l’efecte de les sancions sobre Rússia són factors que, segons CEOE CEPYME suposaran un minvament del creixement econòmic, que tindrà un efecte negatiu sobre l’ocupació.

A més de l’anterior, les previsions de creixement del PIB per a enguany ja s’han reduït i la inflació s’espera que superi màxims enguany.

En aquest context, i davant la impossibilitat de tancar un acord negociat en matèria salarial per al període 2022-2024, la patronal publica una sèrie de recomanacions amb vista a la negociació dels convenis col·lectius en 2022, i ofereix els criteris principals a tenir en compte així com els mecanismes d’inaplicació:

 • Fer un esforç de moderació salarial per preservar la viabilitat i la competitivitat de les empreses i conservar l’ocupació, evitant vincular les pujades salarials a conceptes tan volàtils com la inflació, que a més retroalimenta el creixement dels preus.
 • Vincular els increments salarials a variables i indicadors econòmics quantificables i mesurables a:
  • La productivitat
  • L’ocupació
  • El comportament del PIB
  • L’indicador de garantia de competitivitat
  • En el cas de les empreses: als resultats

És imprescindible que les actualitzacions salarials no tinguin efectes retroactius a causa de la impossibilitat de repercutir en el cost del producte o servei les meritacions produïdes.

 • Creació de plans de pensions d’ocupació per a minorar l’impacte de les pujades pactades.
 • Utilitzar la inaplicació del conveni col·lectiu quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

Segons el comunicat:

1. Estructura salarial

Substituir conceptes retributius obsolets per altres vinculats a la productivitat i els resultats.

Integrar i aplicar els principis de transparència retributiva i d’igual retribució per treball d’igual valor.

Transitar cap a sistemes de retribució variable, fixats amb criteris objectius, transparents i neutres des d’una perspectiva de gènere, amb vista a avançar en l’eliminació de la bretxa salarial.

Configurar l’estructura retributiva considerant els índexs d’absentisme evitant plusos i conceptes que el fomentin.

2. Criteris per a la determinació de la variació salarial

En la determinació dels increments salarials és imprescindible tenir en compte les circumstàncies específiques de cada àmbit de negociació modulant-los, en cada sector o empresa, considerant la productivitat i l’ocupació, de tal manera que la xifra resultant permeti mantenir una posició competitiva.

Donat el context global i la incertesa respecte de l’abast de la recuperació econòmica, cal fer un esforç de moderació salarial per preservar la viabilitat i la competitivitat de les empreses i conservar l’ocupació. Així, convé tenir present que una pujada significativa dels salaris comportaria:

– Augment dels costos laborals que poden constituir, a més, una barrera d’entrada al mercat laboral de les persones en desocupació.

– Menys marge per introduir criteris de retribució variable.

– Foment de l’espiral inflacionista.

A més, és imprescindible que les actualitzacions salarials no tinguin efectes retroactius a causa de la impossibilitat de repercutir en el cost del producte o servei les meritacions produïdes.

La creació de plans de pensions d’ocupació pot minorar l’impacte de les pujades pactades.

En les empreses que treballen per al sector públic, és imprescindible recordar la impossibilitat de repercutir l’augment dels costos laborals a l’Administració fins que el Govern dugui a terme la modificació de la normativa de revisió de preus en els processos de contractació derivats de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la qual cosa obliga a considerar una major moderació salarial que la indicada amb caràcter general. Així, cal tenir en compte que, quan no s’ha previst en les licitacions, qüestió habitual, els increments salarials derivats de la negociació col·lectiva i de l’SMI, i els corresponents a les cotitzacions socials, no s’han pogut traslladar a l’administració. En concret, la pujada de l’SMI aplicable entre 2019 i 2022 representa el 35,89%. Aquesta situació, molt particularment en sectors intensius en mà d’obra, combinada amb la conjuntura adversa derivada de la pandèmia, ha obligat les empreses a mantenir-se en el compliment dels contractes fins i tot a pèrdues erosionant la negociació col·lectiva en el seu conjunt.

3. Inaplicació del conveni col·lectiu

A causa de la conjuntura adversa, és important recordar a les empreses l’existència de mecanismes d’inaplicació de les condicions de treball pactades en els convenis col·lectius quan concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de conformitat amb el que es disposa en l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors (ET), i per a aquesta finalitat s’ha de desenvolupar un període de consultes en els termes de l’article 41.4 de l’ET.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.