Real Decreto-llei 32/2020, mesures socials complementàries per a la protecció per atur i de suport a sector cultural

El Reial decret llei 32/2020 pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport a el sector cultural, del contingut cal destacar tres novetats importants per als treballadors del sector cultural:

 

Subsidi especial per atur

S’introdueix un subsidi especial per desocupació de naturalesa extraordinària, la durada màxima serà de 90 dies (no es pot percebre en més d’una ocasió), i per a l’accés no serà necessari complir el termini d’espera d’un mes ni acreditar la carència de rendes, ni l’existència de responsabilitats familiars regulades en la Llei General de la Seguretat Social, aprovada pel Reial Decret 8/2015, de 30 d’octubre. La quantia del subsidi serà de 430 euros (80% de l’IPREM vigent) i es pot sol·licitar fins al dia 30 de novembre inclusivament.

Els requisits que han de complir els artistes per a la percepció del subsidi són els següents:

a) Haver extingit per esgotament, entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, alguna de les següents prestacions:

– La prestació per atur de nivell contributiu que regula el Reial Decret 8/2015, de 30 d’octubre.

– El subsidi per desocupació i el subsidi extraordinari per desocupació regulat en la Llei General de la Seguretat Social.

– Els ajuts econòmics vinculades a el programa de renda activa d’inserció per a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina (Reial Decret 1369/2006, de 24 de novembre).

b) Estar en atur total i inscrit com a demandant d’ocupació en el servei públic d’ocupació.

c) No tenir el dret de protecció per desocupació regulat en la Llei General de la Seguretat Social; si bé, els que estiguessin complint un mes d’espera per accedir a el subsidi d’esgotament, podrà accedir a aquest subsidi i, posteriorment, al subsidi d’esgotament.

d) No ser beneficiaris de renda mínima o d’inclusió, salari social o algun ajut públic.

e) En cas d’haver treballat per compte d’altri després de l’extinció de l’últim dret reconegut, haver cessat en l’esmentat treball amb situació legal d’atur.

f) No tenir l’edat exigida per accedir a la pensió per jubilació.

 

Ampliació de l’accés extraordinari a la prestació per atur

Amb caràcter excepcional, i com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, s’amplia l’accés extraordinari a la prestació per atur d’artistes en espectacles públics establerta en el Reial Decret 17/2020 de 5 de maig, de manera que, qui tinguessin dret a ella podran continuar percebent fins el 31 de gener de 2021.

Aquesta prestació és incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

Subsidi per atur excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura

S’estableixen mesures de suport i protecció a el personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura, reconeixent un subsidi excepcional per desocupació, havent de complir els requisits de trobar-se en situació legal d’atur. La durada del subsidi serà d’un màxim de tres mesos (no es pot percebre en més d’una ocasió), sent la quantia de 430 euros (80% de l’IPREM vigent). Els interessats tenen un termini de 15 dies a comptar des del 5 de novembre per presentar la sol·licitud a l’subsidi.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.