Què sabem de les compravendes sobre mostres?

Aquesta modalitat de la compravenda mercantil se singularitza perquè el comprador ha examinat mostres de les mercaderies abans de perfeccionar-se el contracte, quedant-se o no amb la mostra enviada. Quan la mercaderia rebuda no es correspon amb la mostra prèvia hi haurà incompliment. Si hi ha desacord sobre l’adequació entre mostra i mercaderia, hauran de decidir els pèrits. Si aquests declaressin que és admissible s’estimarà consumada la venda, i en el cas contrari, es rescindirà el contracte, sense perjudici de la indemnització al fet que tingui dret el comprador.

Quan parlem d’una compravenda sobre mostres, hem de saber que es tracta d’una modalitat de la compravenda mercantil que se singularitza perquè el comprador ha examinat mostres de les mercaderies abans de perfeccionar-se el contracte, quedant-se o no amb la mostra enviada.

La seva regulació l’estableix l’article 327 del Codi de comerç, i a diferència del que ocorre amb una compravenda normal, en la compravenda sobre mostres el comprador ha revisat prèviament la qualitat i les característiques del producte que li serviran i, per tant, el venedor queda obligat a lliurar-li un producte amb aquesta qualitat i característiques.

Cal diferenciar aquesta venda, de l’anomenada venda per catàleg en la qual la determinació de la mercaderia es fa mitjançant una descripció gràfica.

Atenció. Diferent és que la venda es realitzi «sobre catàleg», ja que aquesta s’hauria de considerar regulada, dins de les denominades vendes a distància de la Llei d’ordenació del comerç detallista. I és que en aquest cas, el que examina el comprador, no és l’objecte mostra o mercaderia, sinó més aviat la seva descripció gràfica.

En la venda sobre tipus de mostres s’exigeix que la disconformitat entre mostra i mercaderia sigui molt notable per estimar que hi ha incompliment del venedor.

La norma estableix que si la venda es fes sobre mostres o determinant qualitat coneguda en el comerç, el comprador no podrà refusar el rebut dels gèneres contractats, si fossin conformes a les mostres o a la qualitat prefixada en el contracte.

En canvi, es podrà negar a fer-ho quan no coincideixi en tipus i qualitat amb la mostra subministrada, encara que no sigui defectuosa.

Lliurament de la mercaderia no conforme

Si en el moment del lliurament vostè detecta que el producte no es correspon amb la mostra, exposi la seva falta de conformitat en el termini de quatre dies des de la recepció. Per això és important conservar la mostra original, perquè li serà molt més fàcil demostrar la discrepància en el producte si la té i pot fer la comparació.

Atenció. Conservi la mostra facilitada fins al lliurament de la comanda i especifiqui en el contracte que es tracta d’una compravenda sobre mostres.

Els pèrits decidiran si els gèneres són o no admissibles

Si el venedor li discuteix aquesta falta de conformitat, llavors la llei estableix que el comprador i el venedor designaran un pèrit cadascun d’ells, que s’hauran de posar d’acord per determinar si els gèneres lliurats són conformes a les mostres i a la qualitat pactada en el contracte. És important recalcar que la norma indica que els pèrits han de dictaminar si els gèneres són o no admissibles. Per tant, la mercaderia pot no ser exacta a la mostra pel que es donarà per bona sempre que les diferències siguin intranscendents o de poca significació.

Si els pèrits declaressin ser admissibles s’estimarà consumada la venda (i el comprador estarà obligat a rebre la mercaderia i a pagar el preu. Per a aquest supòsit, la llei no contempla cap indemnització per danys i perjudicis a favor del venedor), i en el cas contrari, es rescindirà el contracte, sense perjudici de la indemnització al fet que tingui dret el comprador.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.