Què és el fons de maniobra d’una empresa?

El fons de maniobra és un indicador clau en la gestió financera d’una empresa. Reflecteix la capacitat d’una organització per complir amb les seves obligacions financeres a curt termini i mantenir les seves operacions. En aquesta circular, explorarem detalladament el concepte de fons de maniobra i la seva importància en l’equilibri financer d’una empresa.

Si té una pime o un gran negoci, un dels principals problemes que es pot trobar, és la falta de liquiditat. És a dir, no tenir el capital suficient per a fer front a tots els deutes contrets i als pagaments obligatoris. Per això és fonamental, que verifiqui que el fons de maniobra -la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent- de la seva empresa és positiu. D’aquesta manera tindrà menys risc de tenir problemes de liquiditat.

Fons de maniobra: definició

El fons de maniobra és la diferència entre l’actiu corrent i el passiu corrent.

Aquest indicador és crucial perquè mostra la capacitat d’una empresa per a finançar els seus compromisos a curt termini amb els seus actius circulants. Un fons de maniobra positiu indica que l’empresa té suficients actius líquids per a cobrir els seus deutes a curt termini, fet que garanteix la seva estabilitat financera.

Composició del balanç

Per comprendre el fons de maniobra, és essencial analitzar l’estructura del balanç d’una empresa. El balanç es divideix en dos grans grups: l’actiu i el passiu. Dins de l’actiu, es distingeixen dues categories clau: l’actiu no corrent i l’actiu corrent.

Actiu no corrent

L’actiu no corrent comprèn els actius de llarga durada que són essencials per al funcionament continu de l’empresa. Aquests poden incloure béns com ara propietats, maquinària i altres actius d’inversió a llarg termini.

Actiu corrent

L’actiu corrent, d’altra banda, es compon d’elements que l’empresa espera convertir en efectiu en un període inferior a dotze mesos. Això inclou comptes per cobrar, inventaris i saldos de comptes corrents.

En el costat del passiu, també s’identifiquen tres categories principals:

 • Patrimoni net

El patrimoni net representa els fons que els socis o accionistes han aportat a l’empresa, així com els beneficis acumulats d’anys anteriors que no s’han distribuït. És una font de finançament intern.

 • Passiu no corrent

El passiu no corrent es compon de deutes amb venciment a més d’un any. Aquests deutes inclouen préstecs a llarg termini i altres obligacions financeres a llarg termini.

 • Passiu corrent

El passiu corrent, finalment, consisteix en deutes que s’han de pagar en un període inferior a un any, com els deutes amb proveïdors i altres compromisos a curt termini.

Equilibri financer

Per mantenir un equilibri financer saludable, és essencial que les “masses patrimonials” estiguin en harmonia. L’objectiu és assegurar que el patrimoni net i els deutes a llarg termini siguin similars o, preferiblement, lleugerament superiors al valor de l’actiu no corrent.

Aquest equilibri financer té diversos avantatges:

 • Facilita el pagament de deutes a curt termini: quan el patrimoni net i els deutes a llarg termini són sòlids, la diferència entre l’actiu corrent i els deutes a curt termini és positiva. Això significa que l’empresa té recursos per pagar les seves obligacions a curt termini amb els ingressos generats per les seves operacions.
 • Més capacitat d’inversió: un fons de maniobra positiu també indica una capacitat més elevada per fer inversions a llarg termini, fet que pot impulsar el creixement de l’empresa.
 • Reducció del risc financer: mantenir un fons de maniobra positiu redueix el risc financer i la dependència del finançament extern, que millora la solidesa financera de l’empresa.
 • Atractiu per a inversors: les empreses amb un bon equilibri financer solen ser més atractives per a inversors i prestadors, fet que facilita l’obtenció de finançament addicional si és necessari.

Com millorar el fons de maniobra en una empresa?

1. Optimització dels actius corrents

Per a augmentar el fons de maniobra, és fonamental optimitzar els actius corrents. Això implica una gestió eficient de comptes per cobrar, inventaris i comptes corrents. Algunes estratègies inclouen:

 • Reducció dels dies de comptes per cobrar: fer un seguiment eficient dels comptes per cobrar i establir polítiques clares de crèdit pot reduir el temps de cobrament als clients.
 • Gestió d’inventaris: evitar excessos d’inventari i minimitzar obsolets pot alliberar efectiu que es pot destinar a altres necessitats.

2. Control dels passius corrents

A més d’optimitzar els actius corrents, és bàsic gestionar adequadament els passius corrents. Això inclou:

 • Negociació de terminis amb proveïdors: buscar acords amb proveïdors per estendre els terminis de pagament pot ajudar a posposar les obligacions financeres a curt termini.
 • Refinançament de deutes a curt termini: si és possible, buscar opcions per refinançar deutes a curt termini en deutes a llarg termini per reduir la pressió sobre el fons de maniobra.

3. Augment del patrimoni net

Una forma sòlida de millorar el fons de maniobra és injectar capital addicional en l’empresa a través d’inversions dels socis o accionistes. Això augmenta el patrimoni net i proporciona un matalàs financer addicional. A més, reinvertir els beneficis no distribuïts també contribueix a enfortir el patrimoni net.

4. Generació de flux d’efectiu

Incrementar la generació d’efectiu és crucial per a millorar el fons de maniobra. Això s’aconsegueix mitjançant un augment en les vendes, una gestió eficient de costos i una rendibilitat més elevada. Algunes estratègies per generar més efectiu inclouen:

 • Millora de l’eficiència operativa: optimitzar els processos i reduir costos operatius pot augmentar la rendibilitat i el flux d’efectiu.
 • Increment de les vendes: explorar noves oportunitats de mercat, millorar l’estratègia de vendes i retenir als clients existents pot impulsar els ingressos.
 • Gestió de tresoreria: una gestió eficient de la tresoreria és crucial per garantir que els recursos estiguin disponibles quan sigui necessari.

5. Planificació financera

La planificació financera a curt i llarg termini és essencial. Això implica l’elaboració de pressupostos, projeccions financeres i escenaris de flux d’efectiu per anticipar i gestionar eficaçment les necessitats financeres.

6. Monitoratge continu

El fons de maniobra no és un indicador estàtic i ha de ser monitorat de manera constant. Això permet identificar problemes financers abans que es converteixin en crisis i prendre mesures oportunes.

Conclusions

El fons de maniobra és un indicador crucial per avaluar la salut financera d’una empresa i la seva capacitat per complir les seves obligacions a curt termini. Mantenir un equilibri adequat entre les diferents “masses patrimonials” en el balanç és essencial per garantir l’estabilitat i el creixement de l’empresa. Els empresaris i directors financers han de prestar una atenció constant al fons de maniobra i prendre mesures per mantenir-lo en un estat saludable.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Consulti els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.