Obligacions fiscals juny – juliol 2022

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició

JUNY

Des de l’1 de juny al 30 de juny

Presentació a les oficines de l’Agència Tributària de la declaració de renda 2021

Fins al 20 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Maig 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

Maig 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Maig 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Març 2022. Grans empreses: 561, 562, 563

Maig 2022: 548, 566, 581

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Maig 2022. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Pagament fraccionat 2022: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

Maig 2021: 604

Fins al 27 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2021 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

Declaració anual renda i patrimoni 2021 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714

Règim especial de tributació per l’impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2021: 151

IVA

Maig 2022: Autoliquidació: 303

Maig 2022: Grup d’entitats, model individual: 322

Maig 2022: Grup d’entitats, model agregat: 353

Maig 2022. Finestreta única – Règim d’importació: 369

Maig 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

Any 2021: 282

 

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2022. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2022: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2022:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2022. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Juny 2022: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2022: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2022 Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Juny 2022. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585

IMPOSTO ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2022: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2022: 604

Fins al 25 de juliol

IMPOST DE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 200, 206, 220.

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D’ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 221

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2021. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l’any natural: 282

Resta d’entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.