Nova Reforma Laboral

En les últimes setmanes, el Ministeri de Treball ha reprès la negociació amb els agents socials, per abordar la derogació dels aspectes més crítics de l’última reforma laboral aprovada en 2012. La intenció de l’Executiu i dels sindicats és dur a terme aquestes modificacions al llarg del pròxim trimestre, mentre que les organitzacions patronals estan plantejant una modificació més àmplia i pausada del mercat laboral.

La intenció del Ministeri de Treball és abordar la derogació de la reforma laboral de 2012 en diverses fases:

– La primera fase corregirà les mesures de l’última reforma laboral, posant fi a la prevalença del conveni d’empresa, reprenent la ultraactivitat dels convenis i reduint el poder empresarial en les modificacions substancials dels contractes de treball.

– Posteriorment, s’aprovaran les reformes necessàries per millorar l’estabilitat en l’ocupació i simplificar les modalitats de contractació.

– Finalment, s’aprovarà la modificació de les polítiques actives d’ocupació.

Resumim quins són els principals aspectes d’aquesta nova reforma, així com altres matèries objecte de negociació.

REFORÇ DELS CONVENIS SECTORIALS

Es pretén eliminar la prioritat dels convenis d’empresa sobre els sectorials. Amb aquesta mesura, matèries essencials com la quantia del salari mínim, la jornada i distribució d’horari, la compensació de les hores extraordinàries, el sistema de classificació professional o les mesures per afavorir la conciliació laboral i familiar, entre d’altres, es regularan a través del conveni sectorial estatal, autonòmic o provincial.

Amb aquesta mesura, s’aconseguiria posar fi a les reduccions salarials aplicades a través de convenis d’empresa que, després de la reforma laboral, quedaven per sobre dels convenis d’àmbit superiors.

Ultraactivitat dels convenis COL·LECTIUS

També es pretén recuperar la ultraactivitat dels convenis col·lectius, és a dir, la situació de pròrroga automàtica dels mateixos després d’haver estat denunciats, un cop finalitzat el termini màxim de negociació per renovar-los o substituir-los sense haver arribat a un acord entre les parts.

 

MODIFICACIÓ UNILATERAL DE LES CONDICIONS DE TREBALL

Mitjançant la reforma de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors (ET), es pretén limitar la capacitat de modificació unilateral de les condicions de treball per part de l’empresari, en el supòsit de no arribar a un acord amb el treballador.

 

RESTRINGIR LA SUBCONTRACTACIÓ

Una altra de les grans prioritats de l’Executiu és limitar la subcontractació com a mer instrument utilitzat per les empreses per reduir els seus costos salarials, a l’pagar salaris inferiors als que estableix el seu conveni col·lectiu. Això portaria a terme mitjançant la modificació de l’article 42.1 de l’ET, limitant la subcontractació a serveis especialitzats diferenciats de l’activitat principal de l’empresa en qüestió.

 

SIMPLIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

El Govern ha comunicat a Brussel·les, en l’àmbit del repartiment dels fons de reconstrucció, la intenció de simplificar la contractació laboral, a fi de reduir la precarietat, la temporalitat i la inestabilitat del mercat laboral espanyol. Es proposa l’existència de tres tipus de contracte de treball:

– Contracte indefinit: Aquesta s’ha de convertir en la forma habitual de contractació. Amb l’objectiu de reforçar la contractació indefinida, des del ministeri de Treball es plantegen subvencions de fins a 9.500 € als contractes indefinits.

– Contracte temporal: El seu ús es limitarà només a causes justificades, vinculades a necessitats temporals que no es poden cobrir amb un contracte indefinit. A més, es plantegen penalitzacions per l’ús excessiu de contractes de molt curta durada.

– Contracte de formació: Aquest tipus de contracte servirà per facilitar la incorporació a la feina de persones amb manca d’experiència laboral.

REVISIÓ DE LES CAUSES D’ACOMIADAMENT

Una altra de les reformes plantejades en la reducció de les causes que permeten dur a terme acomiadaments objectius amb indemnitzacions de 20 dies per anys treballat, amb un màxim de 12 mensualitats.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.