Novetats en matèria tributària introduïdes pel real decreto-llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a sector energètic i en matèria tributaria

Amb entrada en vigor des del dia 19 de novembre encara que amb efectes diferents segons de quina mesura es tracti, s’han introduït diverses mesures d’índole tributària a través de Reial decret llei 34/2020, B.O.E. de el dia 18 de novembre, que sintetitzem a continuació.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals

Amb efectes des de 2020.01.01, s’adapta la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions de el sector audiovisual, incorporant la fase d’ producció per a l’aplicació de l’incentiu a les produccions d’animació i mantenint l’aplicació d’aquest incentiu a l’execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l’import d’aquesta deducció no superi la quantia establerta en l’ Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 de el Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínims (Reglament dictat per la comunicació europea en què estableix el límit màxim d’ajuts – finançament o subvenció- que els estats membres poden concedir a les seves empreses).

 

Llibertat d’amortització en inversions realitzades a la cadena de valor de mobilitat elèctrica

Per a les inversions que entrin en funcionament en els períodes impositius que conclouen entre el 2020.04.02 i el 2021.06.30 s’aplicarà la llibertat d’amortització en inversions en elements nous d’immobilitzat material realitzades a la cadena de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

 

Deducció per innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automòbil

Per als exercicis 2020 i 2021, s’adapta l’increment de la deducció en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automòbil, introduint-se les diferències exigides per la normativa comunitària en el disseny de l’incentiu segons afecti a petites i mitjanes empreses o grans empreses.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

Tipus del 4 per 100 aplicable a les màscares quirúrgiques sol ús

Es rebaixa de l’entrada en vigor d’aquesta norma, des del 2020.11.19 i fins al 2021.12.31, de l’21% a el 4%, el tipus impositiu de l’IVA aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de màscares quirúrgiques sol ús que els seus destinataris siguin diferents d’aquells als quals s’aplica el tipus 0%.

Tipus 0% en material sanitari

S’amplia des del 01-11-20 fins al 2021.04.30 l’aplicació d’un tipus de el 0% de l’Impost sobre el Valor Afegit als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la COVID-19, els destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris que tenia vigència, fins al 31 d’octubre de 2020. Així mateix es relacionen en un annex de l’RD-llei els béns als quals s’aplica aquest tipus.

Aquestes operacions s’han de documentar en factures com a operacions exemptes.

A aquests efectes, els subjectes passius efectuaran, si escau, d’acord amb la normativa de l’impost, la rectificació de l’IVA repercutit o satisfet amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest RDL, és a dir, en el període comprès entre l’1 i el 19 novembre 2020.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Quan hi ha garantia real inscriptible, les escriptures en les que s’elevi a públic els ajornaments quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de l’ITP i AJD.

 RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES

Les dotacions a la Reserva per a Inversions a Canàries es podran realitzar amb càrrec a beneficis obtinguts fins al 31 de desembre de 2021.

S’amplia fins al 31 de desembre de 2021 el límit per a l’autorització de la inscripció en el Registre oficial d’entitats de la Zona Especial Canària.


JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.