Ja ha entrat en vigor el nou sistema de cotització per ingressos reals dels autònoms 2023

Entre altres novetats, es prorroga temporalment el salari mínim interprofessional (SMI) fixat per a 2022, es produeix l’augment de l’ingrés mínim vital i pensions no contributives, i es continuarà aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània formalització de contracte de relleu. A més es prorroguen les mesures laborals (prohibició d’acomiadar) vinculades amb el gaudi d’ajuts públics relacionats amb el cost de l’energia.

L’informem que el 28 de desembre de 2022 es publicà al BOE el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat.

La norma té com a finalitat establir un marc normatiu específic per a contenir l’alça dels preus i fer costat als ciutadans i empreses més afectats en l’àmbit de l’energia, els aliments, el transport, la indústria de gas intensiva, l’estabilitat econòmica i financera i l’escut social.

MESURES LABORALS I DE LA SEGURETAT SOCIAL

Adquireix rellevància laboral aquesta norma perquè, en primer lloc, prorroga temporalment el salari mínim interprofessional (SMI) fixat per a 2022 pel Reial decret 152/2022.

En segon lloc, interessa aquest Reial decret llei 20/2022 perquè estén fins al 30 de juny de 2023 el període de vigència de les mesures de suport públic en l’àmbit laboral enfront de la crisi derivada de la invasió d’Ucraïna, que regulen l’art. 44 RDL 6/2022 i l’art. 1.Deu RDL 11/2022. Això comporta que, durant els pròxims mesos, (i) les empreses beneficiàries dels ajuts directes contemplats en aquesta regulació continuaran sense poder justificar acomiadaments objectius basats en l’augment dels costos energètics; i (ii) que les empreses que s’acullin a ERTO per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna, i s’hagin beneficiat de suport públic, continuaran sense poder utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

Les principals mesures en matèria laboral i de Seguretat Social que preveu la norma són les següents:

1. Increment extraordinari de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva i de la prestació de l’ingrés mínim vital

S’aplicarà un increment extraordinari a les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, com a l’ingrés mínim vital, des de l’1 de gener de 2023 i per a tot l’any, mitjançant el complement del percentatge que s’hagi d’aplicar a aquestes prestacions per a la seva actualització d’acord amb el que es disposa en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 fins a assolir un percentatge total del 15%.

2. Pròrroga de la regulació de la modalitat de jubilació parcial amb simultània formalització d’un contracte de relleu vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011

Es modifica la Llei General de la Seguretat Social per a establir una pròrroga de la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània formalització d’un contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, de l’1 d’agost, d’actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a les pensions causades abans de l’1 de gener de 2024. Així mateix, s’estableixen els requisits per al seu accés.

3. Pròrroga de la vigència de l’SMI per a 2022

Fins que s’aprovi el Reial decret que fixarà el salari mínim interprofessional per a l’any 2023, es prorroga la vigència de l’SMI fixat per a l’any 2022.

En concret, durant les primeres setmanes o els primers mesos de 2023, continuaran sent 33,33 €/dia o 1.000 €/mes l’SMI, fins que s’aprovi el nou reial decret que fixi l’SMI per a l’any 2023.

4. Pròrroga de les mesures laborals (prohibició d’acomiadar) vinculades amb el gaudi d’ajuts públics relacionats amb el cost de l’energia

Es preveu que l’augment dels costos energètics no podrà constituir causa objectiva d’acomiadament fins al 30 de juny de 2023, per part d’aquelles empreses beneficiàries dels ajuts directes previstos en la norma. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà el reintegrament de l’ajut rebut. Així mateix, les empreses que s’acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors per causes relacionades amb la invasió d’Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic no podran utilitzar aquestes causes per fer acomiadaments.

5. Pròrroga de les quotes a la Seguretat Social

Donades les dificultats que es deriven de l’actual context econòmic, es prorroga, per un termini de tres mesos més, el règim extraordinari d’ajornaments en el pagament de quotes de la Seguretat Social a què es refereixen l’article 2 RDL 4/2022, de 15 de març, pel qual s’adopten mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera, l’article 37 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, i l’article 28 del Reial decret llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna (art. 82 RDL 20/2022).

6. Jubilació activa per als professionals sanitaris

Per continuar incorporant facultatius i reforçar els serveis d’atenció primària, s’aprova la jubilació activa millorada, que permetrà que professionals sanitaris d’atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació puguin continuar durant els pròxims tres anys compatibilitzant el 75% de la seva pensió amb el servei actiu a temps complet o a mitja jornada.

7. Mesures de suport per a afectats pel volcà de la Palma

La norma aprovada inclou també diverses mesures per continuar ajudant als ciutadans i empreses afectats per l’erupció del volcà de la Palma. En concret, es manté la moratòria de préstecs hipotecaris i no hipotecaris per als afectats que l’haguessin sol·licitat, limitada a sis mesos.

Es prorroguen fins al 30 de juny els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) derivats de les situacions de força major provocades per l’erupció del volcà, i s’inclouen com a possibles beneficiaris dels ajuts per danys materials en l’habitatge habitual no sols als propietaris sinó als titulars de l’usdefruit sobre l’habitatge.

Es prorroga al seu torn la prestació per a treballadors autònoms fins a juny de 2023.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.