Noves obligacions a càrrec d’operadors de plataformes digitals

El Reial decret 117/2024 regula una nova obligació de comunicació d’informació dels venedors que s’imposa als operadors de plataformes digitals. Afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop, Vinted o Airbnb, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros en les vendes. Per a això, s’han aprovat els models necessaris per a gestionar l’alta, modificació i baixa del Registre d’operadors de plataforma (model 040), així com per a complir amb l’obligació de comunicació d’informació pels operadors de plataformes (model 238).

L’informem que al BOE del dia 31 de gener de 2024, s’ha publicat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, pel qual es desenvolupen les normes i els procediments de diligència deguda en l’àmbit de l’intercanvi automàtic obligatori d’informació comunicada pels operadors de plataformes, amb el qual es culmina el desenvolupament reglamentari de la transposició de la Directiva UE 2021/514, coneguda com a DAC 7, i que va entrar en vigor l’11 de febrer de 2024.

D’altra banda, al BOE del dia 5 de febrer s’ha publicat el model 040 “Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació” i el model 238 “Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes“, pel qual s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació.

Afectarà aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop o Vinted, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros en les vendes. Així mateix, la normativa s’aplica no sols als lloguers a curt termini, sinó també a qualsevol forma d’arrendament, inclosos els lloguers a llarg termini. Si, per exemple, s’obté una reserva a llarg termini (28 nits o més) en una plataforma com Airbnb, també estaria subjecta als requisits de notificació. Han de comunicar diverses dades relatives a les operacions en les quals mitjancen com ara identificació dels operadors de plataforma i venedors; activitats desenvolupades per aquests; contraprestació i identificació dels comptes financers usats per al cobrament; tributs, comissions, tarifes i altres quanties retingudes o cobrades per l’operador, entre altres dades.

S’estableixen dos tipus d’obligacions:

  • L’obligació d’aplicar les normes i procediments de diligència deguda per part dels ‘operadors de plataforma obligats a comunicar informació’ sobre els ‘venedors’ que utilitzen les plataformes digitals amb la finalitat de l’obtenció de determinada informació d’aquests ‘venedors’ que després serà declarada a l’Administració Tributària. Una vegada obtinguda la informació dels venedors i abans del seu subministrament a l’Administració Tributària es verificarà aquesta informació pels operadors.
  • Una vegada obtinguda i verificada la informació per l’operador, aquest té l’obligació de declarar-ho davant l’Administració Tributària.

Atenció. Han d’aplicar aquests procediments els “operadors de plataforma obligats a comunicar informació” dels “venedors” que, per part seva, estan subjectes a la comunicació d’aquestes dades als citats operadors en virtut d’aquestes normes de diligència deguda.

Finalment, aquesta obligació serà intercanviada per l’Administració Tributària espanyola amb l’estat membre de la Unió Europea on resideixi el ‘venedor’ o, en el cas d’arrendament, amb l’estat membre on està localitzat el bé immoble.

La norma preveu que la informació també pugui ser intercanviable amb “jurisdiccions sòcies” alienes a la UE, en el marc de l’Acord Multilateral subscrit en l’OCDE.

Qui hi està obligat?

Estan obligats a comunicar determinada informació davant l’Administració Tributària espanyola els operadors de plataforma registrats a Espanya, en concret informació relativa als venedors que usen les seves plataformes, en la mesura en què aquesta plataforma permet als venedors posar-se en contacte amb altres usuaris per a dur a terme una activitat pertinent.

D’altra banda, els operadors han d’aplicar les normes i procediments de diligència deguda sobre aquests venedors a l’efecte de l’obtenció i verificació d’aquesta informació.

Per la seva banda, els “venedors” estaran subjectes a aquestes normes i procediments de diligència deguda. No obstant això, existeixen una sèrie de venedors exclosos.

Venedors exclosos: amb caràcter previ a la comprovació i verificació de dades, l’operador ha de considerar si el venedor té la condició de “venedor exclòs”, qualificació que s’atorga a tot venedor que sigui (i) una «entitat estatal; (ii) una «entitat» cotitzada (iii) una «entitat» a la qual l'”operador de plataforma” hagi facilitat, en el període de referència, més de 2.000 «activitats pertinents» a través d’arrendaments o cessions temporals d’ús respecte a un «bé immoble comercialitzat», o (iv) una entitat a la qual l’«operador de plataforma» hagi facilitat, mitjançant la venda de «béns», menys de 30 «activitats pertinents», per les quals l’import total de la «contraprestació» pagada o abonada no hagi superat els 2.000 euros durant el «període de referència». A aquests efectes s’estableixen instruments de comprovació que varien depenent de si l’exclusió es fonamenta en la pròpia configuració de l’entitat exclosa -pública o cotitzada-, o en l’activitat desenvolupada pel venedor.

Sobre què han d’informar?

S’ha d’informar respecte de les denominades “activitats pertinents”. Es consideren com a tals:

  • l’arrendament o cessió temporal d’ús de béns immobles.
  • els serveis personals.
  • la venda de béns.
  • l’arrendament de qualsevol mitjà de transport.

En concret, hauran de comunicar diverses dades relatives a les operacions en les quals mitjancen com ara la identificació dels operadors de plataforma i venedors; les activitats desenvolupades per aquests; la contraprestació i identificació dels comptes financers utilitzats per al cobrament; els tributs, comissions, tarifes i altres quanties retingudes o cobrades per l’operador, entre altres dades.

Nou models 040 i 238

El model 040 és un formulari que ha de ser presentat electrònicament a través d’Internet de manera obligatòria, emprant un certificat electrònic corresponent. Aquest model s’usa perquè els operadors de plataformes digitals compleixin amb les obligacions de registre davant l’autoritat competent. S’inclouen obligacions com l’alta inicial, les modificacions posteriors i la baixa en dos registres específics:

  • Registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats: aquest registre inclou els operadors estrangers que faciliten activitats rellevants fetes per venedors residents a Espanya o en un estat membre de la UE, o la realització d’arrendaments d’immobles situats a Espanya o en un estat membre de la UE, però no compleixen els criteris de connexió a Espanya. Aquests operadors han de triar Espanya com a estat membre de Registre Únic.
  • Registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació: aquest registre inclou els operadors de plataforma que són residents fiscals a Espanya, s’han constituït conforme a la legislació espanyola, tenen la seva seu de direcció a Espanya o tenen un establiment permanent a Espanya. S’exclouen els “operadors de plataforma qualificats externs a la UE”.

La presentació de la declaració censal en el registre corresponent ha de realitzar-se en iniciar l’activitat com a operador de plataforma, en cas de modificacions o en deixar de complir amb les condicions establertes.

D’altra banda, el model 238 també es presenta electrònicament a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) anualment, durant el mes de gener de l’any següent al qual es refereix la informació a comunicar. Aquest model s’utilitza per a la declaració d’informació dels següents operadors de plataformes:

  • Operadors de plataforma exclosos: aquells que han demostrat que el seu model empresarial no inclou venedors subjectes a comunicació d’informació. Han de presentar una declaració negativa.
  • Operadors de plataforma obligats a comunicar informació: es requereix la declaració de dades de la plataforma i dels venedors subjectes a comunicació d’informació que hagin dut a terme activitats rellevants en la plataforma. La declaració també pot incloure informació sobre la plataforma declarant i una altra plataforma que assumeixi la responsabilitat de declarar els venedors en el seu nom.

La primera presentació del model 238 corresponent a l’any 2023 es podrà fer entre el 6 de febrer i el 6 d’abril de 2024.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.