A partir de l’1 de gener del 2023 serà exigible el nou Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (Model 592)

A partir de l’1 de gener del 2023 serà exigible el nou Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (Model 592). Es tracta d’un impost indirecte que grava la utilització al territori espanyol d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, en la mesura que estiguin dissenyats per contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies.

El fet imposable és la fabricació, la importació, l’adquisició intracomunitària o la tinença irregular d’aquests productes.

La meritació en la fabricació es produeix amb el primer lliurament o posada a disposició (o en el moment del cobrament total o parcial de manera anticipada) i el contribuent n’és el fabricant. A la importació, la meritació es produeix quan es meriten els drets d’importació segons la legislació duanera i el contribuent és l’importador. A l’adquisició intracomunitària la meritació es produeix el dia 15 del mes següents en què s’iniciï el transport o expedició o quan s’expedeixi la factura si és anterior, i el contribuent és el comprador.

La base imposable és la quantitat de plàstic no reciclat continguda als productes objecte de l’impost, expressada en quilograms i el tipus impositiu és de 0,45€ per quilogram.

La liquidació mitjançant el model 592 és mensual o trimestral, segons es presenti l’IVA i es realitza en els mateixos terminis que l’IVA i es pot domiciliar d’igual manera. En els casos d’importació, l’impost es liquidarà per la duana. En la resta de casos, es presentarà el citat model per part del contribuent.

Com tota obligació nova, ha de ser objecte d’alta censal. En cas d’activitat iniciada amb anterioritat a 1 de gener de 2023, la inscripció al registre territorial d’aquest impost especial s’ha de fer dins dels 30 dies següents a l’entrada en vigor de l’Ordre ministerial que aprovarà el model, la inscripció al citat registre i la porta de comptabilitat i existències. Aquesta Ordre està pendent d’aprovació i publicació fins a la data. S’hi regula la documentació que cal aportar en el moment de fer la sol·licitud d’inscripció, així com les obligacions comptables de registre d’aquestes operacions per part dels contribuents i el seu enviament de forma telemàtica a través de la SEU de l’AEAT, a el termini del mes següent al període de liquidació.

 

Per conèixer més sobre aquest impost, consulteu el link

 

Consulteu els nostres serveis fiscals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.