Mesures per a la lluita contra la morositat comercial (Llei crea i creix)

S’ha publicat al BOE del 29 de setembre de 2022 la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (l’anomenada Llei crea i creix) que entre altres, recull una sèrie de mesures destinades a reduir la morositat comercial i facilitar l’accés al finançament de les societats.

Com ja l’hem estat informant, s’ha aprovat la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (l’anomenada Llei crea i creix) que entra en vigor, amb caràcter general, el dia 19 d’octubre de 2022.

La Llei crea i creix pretén agilitzar la creació d’empreses, reduir la morositat comercial i facilitar l’accés al finançament de les societats, amb reformes destinades a impulsar l’emprenedoria.

A continuació volem destacar les mesures per a la lluita contra la morositat comercial, que a manera de resum es poden concretar en les següents:

Informació en els comptes anuals

Les societats cotitzades, i les no cotitzades que no presentin comptes anuals abreujats, també hauran d’informar en la memòria (i en la seva pàgina web -les no cotitzades, si en tenen-) del volum i nombre de factures pagades sense superar els terminis de la normativa de morositat, i percentatge del total que representen.

Contractació pública

Es modifica la Llei de contractes del sector públic per habilitar a l’òrgan de contractació perquè, en cas d’impagament del contractista a subcontractistes o subministradors en els terminis de la Llei per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials acreditada mitjançant resolució judicial o arbitral en els quals la demora no estigui motivada per incompliment d’obligacions contractuals, imposi una penalitat de fins al 5% del preu del contracte, que es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi l’impagament fins a assolir el 50% d’aquest preu, responent d’ella la garantia definitiva prestada pel contractista principal.

Així mateix, s’habilita a l’òrgan de contractació perquè en determinats contractes (SARA i aquells de valor igual o superior a 2.000.000 €), si el subcontractista o subministrador exerciten enfront del contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l’abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat, retingui provisionalment la garantia definitiva fins que acrediti l’íntegra satisfacció dels drets declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi.

Subvencions

Es modifica la Llei general de subvencions per establir com a requisit d’accés a subvencions superiors a 30.000 €, acreditar el compliment dels terminis de la Llei de morositat. Les societats que presentin comptes anuals abreujats hauran d’acreditar-ho amb declaració responsable davant l’òrgan concedent de la subvenció. Les societats que no presentin comptes anuals abreujats hauran d’acreditar-ho amb certificació d’auditor, que efectuarà els seus càlculs atès el termini efectiu dels pagaments del deutor “amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat” del creditor.

Competència deslleial

Es modifica la Llei de competència deslleial per preveure expressament que es considera deslleial l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Entre les mesures dirigides a eliminar obstacles a l’activitat econòmica destaquem:

  • Llei de garantia d’unitat de mercat: es modifica la Llei de garantia de la unitat de mercat, per a, entre altres qüestions, permetre l’inici d’ofici del mecanisme informal d’eliminació de barreres i la seva extensió a possibles barreres detectades en projectes normatius. Així mateix, s’habilita als operadors perquè puguin recórrer davant els tribunals o instar els procediments d’aquesta Llei quan considerin incomplert el principi de cooperació i confiança mútua. Aquestes mesures s’acompanyen de la modificació de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa quant al recurs per a la garantia d’unitat de mercat.
  • Liberalització del comerç i determinats serveis: es modifica la Llei de mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis, per a ampliar el catàleg d’activitats incloses en el seu àmbit d’aplicació a les quals no es podrà exigir llicència prèvia, incloses, entre altres, les següents activitats: serveis de neteja, serveis de missatgeria, serveis de col·locació i subministrament de personal, serveis de prospeccions i estudis geològics i empreses d’estudis de mercat.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.