Mesures fiscals urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca “FILOMENA”

S’ha publicat al BOE del dia 19 de maig el Reial decret llei 10/2021 pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca “Filomena”.

Segons el que disposa l’article 1 d’aquesta norma, les mesures no es circumscriuen als danys de l’esmentada borrasca, sinó que s’estableix, mitjançant Acord de Consell de Ministres, es pot acordar, amb delimitació de les zones afectades, l’aplicació de les mesures necessàries que preveu aquesta norma a successos causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des l’1 d’abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021.

En concret, s’estableixen els següents beneficis fiscals:

 

Impost  Bens Immobles

Exempció de les quotes de l’IBI -i, si escau, dels recàrrecs- corresponents a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que ocorrin, que afecten a vivendes, establiments industrials, turístics , mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars, danyats com a conseqüència directa dels sinistres.

Requisits que s’han de complir per aplicar l’exempció: quan s’acrediti que tant les persones com els béns que s’hi ubiquen han hagut de ser objecte de reallotjament total o parcial en altres habitatges o locals diferents fins a la reparació dels danys soferts, o pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura no sigui possible mitjançant fórmula alguna d’assegurament públic o privat.

Ha d’acreditar-pèrdues en les produccions agrícoles i ramaderes que constitueixin sinistres la cobertura no sigui possible mitjançant fórmula alguna d’assegurament públic o privat.

Els contribuents que, tenint dret a aquests beneficis hagin satisfet els rebuts corresponents als esmentats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

 

Impost sobre Activitats Econòmiques

Reducció en l’IAE – i, si escau, els recàrrecs- corresponent a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que ocorrin, a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o béns afectes a aquesta activitat que hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres.

 

Requisits que deuen complir-se:

Que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament.

Es s’hagin produït danys que obliguin a el tancament temporal de l’activitat.

La reducció serà proporcional a el temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres habilitats a l’efecte.

Sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts hi donen origen, el supòsit de cessament en l’exercici d’aquella, que té efectes des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut lloc el 2020, i des del 31 desembre 2020 quan el sinistre esdevingui en 2021.

Les exempcions i reduccions de quotes comprendran les dels recàrrecs legalment autoritzats sobre estos.

Els contribuents que, tenint dret a aquests beneficis hagin satisfet els rebuts corresponents als esmentats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

 

Impost sobre la Renda de las Persones Físiques

Exempció de les ajudes excepcionals per danys personals (art. 2 RDL 10/2021).

Reducció dels índexs de rendiment net (Ordre HAC / 1155/2020, de 25 de novembre.

 

Requisits que deuen complir-se:

 Aplicable a les explotacions i activitats agràries en què s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres.

 

Taxes

Exempció en la tramitació de les baixes de vehicles sol·licitades com a conseqüència dels danys produïts pels sinistres.

Exempció en l’expedició de duplicats de permisos de circulació o de conducció destruïts o extraviats.

 

Requisits que deuen complir-se:

Sempre que la persona titular de el vehicle acrediti disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil de l’automòbil en el moment en què es va produir el dany.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.