Mesures concursals i societàries de la nova Llei 3/2020, de 18 de setembre

Al BOE del 19 de setembre de 2020 s’ha publicat la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, que prové del Reial decret llei 16/2020 que deroga, i conté mesures d’entre les quals destaquem les que afecten en l’àmbit concursal i societari.

L’informem que al BOE del 19 de setembre, i amb entrada en vigor el 20, s’ha publicat la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia, que prové del Reial decret llei 16/2020 al qual deroga, i que conté mesures d’entre les quals destaquem per la seva importància, les relacionades en l’àmbit concursal i societari.

MESURES EN L’ÀMBIT CONCURSAL I SOCIETARI

  1. Modificació del conveni concursal o de l’acord extrajudicial de pagaments o de l’acord de refinançament homologat. Es facilita la seva modificació i es pot presentar el que es trobi en període de compliment fins al 14 de març de 2021 inclusivament. A més, s’estableix que el jutge donarà trasllat al concursat de cada sol·licitud de declaració de l’incompliment del conveni que presentin els creditors fins al 31 d’octubre de 2020 inclusivament, però no les admetrà a tràmit fins que transcorrin 3 mesos a comptar des que finalitzi aquest termini, i el concursat podrà presentar -durant aquests 3 mesos- proposta de modificació del conveni, que es tramitarà amb prioritat a la sol·licitud de declaració d’incompliment.

A més, respecte als acords de refinançament homologats, es permet també la presentació de nova sol·licitud sense necessitat que transcorri 1 any des de la presentació de l’anterior.

  1. Ajornament, fins al 14 de març de 2021 inclusivament, del deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes amb posterioritat a la seva aprovació.
  2. Ampliació, fins al 31 de desembre de 2020 inclusivament, de la suspensió del deure de sol·licitar la declaració de concurs de creditors. A més, es preveu que a l’efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues no es computaran les del present exercici.
  3. Qualificació com a crèdits contra la massa, arribat el cas de liquidació, dels crèdits derivats de compromisos de finançament o de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les persones especialment relacionades amb el concursat, que figuressin en la proposta de conveni o en la proposta de modificació de l’aprovat pel jutge. També es qualifiquen d’ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que es poguessin declarar dins dels 2 anys següents al 14 de març de 2020 (data de declaració de l’estat d’alarma).
  4. Agilitació del procés concursal, i s’estableix la no necessitat de celebració de vistes, la confessió de la insolvència, la tramitació preferent de determinades actuacions tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l’empresa i a conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents (subhastes, impugnació d’inventari i llistes de creditors o aprovació de plans de liquidació).

ALTRES MESURES

  • Canvi extraordinari de les circumstàncies contractuals: abans del 20 de desembre de 2020, el Govern presentarà a les Comissions de Justícia del Congrés dels Diputats i del Senat un estudi sobre les possibilitats i opcions legals, incloses les existents en dret comparat, per a incorporar en el règim jurídic d’obligacions i contractes la regla “rebus sic stantibus”. L’anàlisi inclourà les dades disponibles més significatives sobre l’impacte de la crisi derivada de la COVID-19 en els contractes privats.
  • Intervenció telemàtica de notaris i registradors: abans del 20 de juny de 2021, el Govern remetrà a les Corts Generals un projecte de llei, havent escoltat el Consell General del Notariat i el Col·legi de Registradors d’Espanya, per habilitar la intervenció telemàtica notarial i registral amb l’objectiu de facilitar la prestació dels serveis notarials i registrals sense necessitat de presència física.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.