Les subvencions donades per cancel·lar un deute tenen la seva pròpia regla d’imputació temporal en l’IRPF

El Tribunal Suprem estableix que quan una subvenció es percebi per cancel·lar un passiu, la seva imputació temporal es regirà pel que es disposa en la norma de valoració 18a del Pla General de Comptabilitat (PGC) independentment de si el contribuent està utilitzant el règim especial del criteri de caixa en l’IRPF.

Ja vam tenir l’oportunitat de comunicar-li recentment que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) havia emès una resolució sobre com s’han de comptabilitzar les subvencions atorgades per cancel·lar un deute. Aquesta resolució derivava, molt probablement, de l’allau de consultes que deu haver rebut l’ICAC sobre les subvencions que s’han concedit per part dels governs, estatals o autonòmics, per cancel·lar els préstecs ICO atorgats a causa de la COVID-19.

Doncs bé, recentment el Tribunal Suprem ha emès una sentència on aclareix una qüestió que pot afectar les empreses i autònoms pel que s’hi resol. En concret, la sentència de 4 d’abril de 2022 tracta de com s’han d’imputar fiscalment les esmentades subvencions, i resol el cas específic d’un contribuent que es troba aplicant el règim especial de criteri de caixa i, per tant, el criteri a seguir difereix del criteri habitual de meritació.

Com sabem, els contribuents de l’IRPF que desenvolupen activitats econòmiques poden optar per imputar els seus ingressos i despeses aplicant el criteri de caixa. No obstant això, en relació amb les subvencions de capital, la norma de valoració 18a del PGC estableix una regla d’imputació gradual o successiva que no distingeix entre el criteri de meritació o el criteri de caixa.

En el cas analitzat en aquesta sentència, el contribuent, que havia optat pel criteri de caixa per a imputar les seves despeses i ingressos, va imputar una subvenció de capital destinada a l’adquisició de béns d’equip en els períodes d’amortització d’aquests béns i no quan va anar cobrant la subvenció. L’Administració va entendre que la subvenció s’havia d’imputar seguint el criteri de caixa.

Tribunal Suprem

El Tribunal Suprem dona la raó al contribuent:

  • La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats en l’IRPF s’ha de realitzar d’acord amb el que s’estableix en la norma de valoració 18a del Pla General Comptable. A això no obsta que el contribuent hagi optat pel criteri de caixa per imputar les seves despeses i ingressos.
  • L’aplicació d’aquesta norma de valoració del pla comptable no es pot entendre com una revocació de l’opció pel criteri de caixa, sinó com l’aplicació preferent d’una llei especial.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.