La tributació dels influencers

Al vertiginós món digital, els influencers han sorgit com a actors clau en la promoció de productes, la creació de contingut i el màrqueting en xarxes socials. Aquesta capacitat d’incidir en el consum dels seus seguidors ha generat un nou model de negoci on els influencers, com a conseqüència de la seva activitat, obtenen rendes que, de vegades, poden assolir imports molt rellevants, i que té implicacions en l’àmbit tributari.

 

DEFINICIÓ I FONT D’INGRESSOS

Quan parlem d’influencers ens referim als usuaris de xarxes socials, persones físiques, amb una presència notable i un nombre elevat de seguidors, que produeixen, editen i intercanvien contingut, aquest contingut pot ser la promoció de productes i realització de serveis de publicitat, i obtenen ingressos mitjançant la seva activitat a les xarxes.

Parlem doncs de youtubers, instagramers, tiktokers, twich, bloggers i altres que participen a través d’altres canals com Facebook, Twitter, la seva pròpia pàgina web, etc.

Les fonts d’ingressos pels influencers poden ser en termes generals:

  1. Ingressos obtinguts a través de la pròpia plataforma, monetització del compte d’Instagram o Youtube.
  2. Publicitat i patrocinis de marques terceres.
  3. Comissions per les vendes de productes promocionats.
  4. Subscripcions als canals.
  5. Donatius abonats pels seus seguidors.
  6. Regals, remuneracions en espècie i utilització gratuïta de serveis.
  7. Altres com la comercialització de productes digitals o productes físics, esdeveniments temàtics, esdeveniments en línia, etc.

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES I OBLICACIONS CENSALS

L’activitat realitzada pels influencers està subjecta a l’impost sobre activitats econòmiques, encara que no es desenvolupi amb habitualitat, i així s’ha confirmat per la DGT a diverses consultes, encara que, en la majoria dels casos estaran exempts, bé per ser persones físiques o bé per no superar el llindar de 1.000.000 de xifra de negocis en cas d’exercir l’activitat a través duna societat.

En qualsevol cas, han de presentar la declaració d’alta al cens d’empresaris o professionals (model 036) i si correspon la declaració d’alta a l’IAE (model 840).

 

TRIBUTACIÓN DIRECTA EN IRPF

Com a regla general les rendes obtingudes per influencers es consideren a efectes d’IRPF rendiments d’activitats econòmiques ja que la creació, edició, producció i difusió de continguts a les xarxes socials requereix l’ordenació d’una sèrie de mitjans per a la realització tant humans com tècnics i materials. Aquesta qualificació ha estat confirmada per la DGT en diverses consultes.

Entre els ingressos a computar per determinar el rendiment de l’activitat hi ha també els ingressos en espècie, “regals”, que s’hauran de valorar a preu de mercat.

Com a despeses deduïbles podem determinar dos grups:

– Despeses clarament afectes a l’activitat entre les quals trobem les despeses d’adquisició de domini, manteniment de la web, canal de Youtube o comptes a les xarxes, compra d’aplicacions, adquisició de servidors, adquisició de contingut audiovisual, manteniment de programari, etc. .

– Despeses mixtes, d’utilització conjunta per a l’activitat econòmica i fins privats.

Un exemple d’aquestes despeses poden ser: equips informàtics, càmeres, smartphones, subministraments, allotjament de servidors, etc.

La tendència de l’Administració tributària en aquest darrer grup de despeses és limitar l’afectació a l’activitat i, per tant, la seva deducció.

OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ DE LES PLATAFORMES DIGITALS

Els operadors de plataformes digitals, siguin o no residents a la UE, tindran noves obligacions d’informació sobre els ingressos obtinguts pels influencers i altres operadors, tal com disposa la DAC7, nova directiva d’informació de la Unió Europea (UE ), concretament la Directiva (UE) 2021/514 del Consell.

Aquesta legislació obliga les plataformes digitals a recopilar i declarar les dades fiscals dels operadors que obtenen determinats ingressos, sent l’exercici 2023 el primer del que hauran de presentar aquesta declaració el proper mes de gener.

És per això essencial que els influencers comprenguin i compleixin les obligacions fiscals corresponents, i és recomanable buscar assessorament professional per garantir el compliment de la normativa tributària i evitar possibles contingències fiscals en l’exercici de la seva activitat.

 

Esperanza Béjar

Directora oficina Sabadell JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.