La reinversió en habitatge habitual mitjançant hipoteca també dóna dret a l’exempció de l’IRPF

El Tribunal Suprem ha establert en una sentència del 1 d’octubre de 2020 el criteri interpretatiu que per aplicar l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual no és necessari emprar íntegrament els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge i n’hi ha prou amb aplicar per al mateix fi diners presos a préstec d’un tercer, sigui directament o bé com a conseqüència de la subrogació en un préstec prèviament contractat pel transmitent de l’immoble.

L’informem que el Tribunal Suprem ha establert en la seva sentència del 1 d’octubre de 2020 (recurs de cassació 1056/2019) el criteri interpretatiu que per aplicar l’exempció en l’IRPF per reinversió en habitatge habitual no cal necessàriament utilitzar íntegrament els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge i n’hi ha prou d’aplicar per al mateix fi diners presos a préstec d’un tercer, sigui directament o bé com a conseqüència de la subrogació en un préstec prèviament contractat pel transmitent de l’immoble.

El tribunal respon així a la qüestió de si per aplicar l’exempció per reinversió regulada en l’article 36 del TRLIRPF de 2004, i en el 39.1 del Reglament de l’impost -Reial decret 1775/2004, de 30 de juliol-, resulta necessari emprar íntegrament els diners obtinguts de la venda de l’anterior habitatge o, per contra, és suficient amb aplicar per al mateix fi diners d’un préstec d’un tercer, sigui directament o bé com a conseqüència de la subrogació en un préstec prèviament contractat pel transmitent de l’immoble.

El TS estima el recurs d’una contribuent i anul·la la liquidació que li va girar Hisenda el 2012, per import de 41.255 euros, dels quals 32.790 corresponien a deute tributari i 8.464 a interessos, en considerar que únicament hi havia reinversió en els 32.000 euros que ella va pagar en metàl·lic en el moment de la signatura de la compra del nou habitatge, afegides les despeses associades i les amortitzacions del préstec hipotecari en què s’havia subrogat durant els dos anys següents a l’adquisició, però no era possible en relació amb la subrogació del préstec hipotecari per la resta de la quantia. La dona havia subrogat un préstec hipotecari que tenia subscrit el transmitent per valor de 248.000 euros.

La Sala revoca la sentència inicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va avalar la liquidació d’Hisenda, i dóna la raó a la recurrent en què l’Administració realitza “una interpretació del concepte de reinversió de naturalesa pràcticament física entenent que es tracta d’un trasllat material d’un flux monetari d’un origen a una destinació predeterminada en lloc d’atendre el concepte econòmic d’inversió entenent que hi ha reinversió quan el nou actiu adquirit (l’habitatge habitual de destí) iguala o supera el preu obtingut de l’alienació de l’actiu precedent (l’habitatge habitual d’origen). Ni la llei ni el reglament contenen una sola norma que validi l’actual criteri administratiu descrit”.

La sentència recalca, que ni l’article 36 de la LIRPF (RDL 3/2004) ni l’article 39 del RIRPF (RD 1775/2004) “estableixen que l’import de la “reinversió” s’hagi d’entendre solament per l’import desemborsat no considerant l’import del finançament aliè disposat”. És a dir, que en aquestes normes no es desprèn que no s’hagi de considerar l’import del finançament aliè sol·licitat per a la compra del nou habitatge com a quantia equivalent a l’import obtingut per l’habitatge transmès.

En conseqüència, la Sala comparteix el criteri de la recurrent que “per reinversió s’ha d’entendre un acte negocial jurídic econòmic, es dóna realitat a si mateix i compleix els períodes establerts per llei i sempre amb independència dels pagaments monetaris del crèdit/préstecs/deute hipotecari assumit en la nova adquisició”.

La Sala considera que la sentència recorreguda fa una interpretació restrictiva de la deducció per habitatge habitual que no s’acomoda als seus límits estrictes i a les condicions establertes normativament per al seu gaudi.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. 


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.