La fiscalitat de l’empresa familiar

Des del punt de vista fiscal, s’entén que és empresa familiar si està constituïda com a societat mercantil (Societat Limitada o Societat Anònima), o un grup d’empreses on la persona que exerceix el seu control tingui, al menys, el 5% de les accions o participacions de la mateixa, i les seves funcions han de suposar, al menys, el 50% dels seus rendiments nets de la feina, activitat empresarial o professional de l’exercici en curs. En el cas que l’empresa no pertanyi a una sola persona, sinó a un grup familiar, entenent-se per tal els cònjuges, els ascendents, els descendents o els col·laterals de segon grau per consanguinitat, afinitat o adopció, aquest percentatge augmentarà a l’20% . En conseqüència, la norma estableix els requisits següents:

  1. Compliment de el percentatge de participació en el capital social a nivell individual (5%) o a nivell de el grup familiar (20%) conjuntament amb el cònjuge, ascendents o descendents fins a segon grau en el cas de l’impost sobre el patrimoni o de tercer grau per poder gaudir de la bonificació en l’Impost sobre Successions i Donacions.
  2. Les retribucions rebudes de l’empresa familiar han de suposar la principal font de renda, entenent-se que es compleix el requisit quan supera el 50% dels rendiments de la feina i activitats econòmiques. Per a això s’ha de verificar així mateix que s’executen tasques de direcció efectiva en la societat. Per al còmput de el percentatge anterior s’exclouen les percepcions procedents d’altres entitats participades a què s’apliqui el règim d’exempció.
  3. L’entitat ha de desenvolupar una activitat econòmica. Hi ha una regulació específica per a les entitats l’activitat principal sigui l’arrendament d’immobles (han de comptar al menys amb una persona contractada) i les societats “Holding” (que ostentin participacions superiors a el 5% en altres entitats i comptin amb mitjans per a la gestió de les participacions).

L’exempció en l’Impost sobre el Patrimoni, així com la bonificació en l’Impost sobre Successions i Donacions s’apliquen a la proporció d’actius afectes existents minorats en els deutes en relació amb el patrimoni total de l’entitat.

Per consultar més informació sobre aquest assumpte o qualsevol altre relacionat amb les empreses familiars, feu clic aquí.


JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.