La baixa d’ofici i el laberint de reprendre l’activitat empresarial

Un autèntic laberint en el que es poden trobar moltes que, després d’un període de diversos anys sense realitzar operacions, i en intentar reprendre l’activitat es troben que l’Agència Tributària els ha Donat de baixa, i també en el Registre Mercantil. Això combinat amb l’obligatorietat de les comunicacions telemàtiques entre les persones jurídiques i l’Administració Tributària, la “reactivació” de certes empreses constitueix un autèntic calvari per a l’administrador, que en la majoria dels casos desisteix i constitueix una nova societat, doncs és molt més senzill i econòmic aquest tràmit, que no pas intentar reprendre l’activitat amb l’antiga raó social.

Però això no sempre és possible, ja que en ocasions hi actius o altres drets que interessa exercitar i per això,  els socis i / o administradors de la societat han de resoldre el “laberint”. L’Agència Tributària no pot formalitzar la baixa provisional en l’índex d’activitats quan es produeixin qualsevol de les següents circumstàncies:

  1. Que els dèbits tributaris de l’entitat amb la Hisenda Pública de l’Estat siguin declarats fallits de conformitat amb el que disposa el Reglament general de recaptació.
  2. Que l’entitat no hagi presentat la declaració de l’Impost sobre Societats corresponent a tres períodes impositius consecutius.
  3. A més, l’obligat tributari se li pot donar de baixa en els registres d’operadors intracomunitaris i de devolució mensual i la revocació del NIF. També es pot produir el tancament del full registral en el Registre Mercantil corresponent.

Els efectes principals d’aquesta situació, entre d’altres, és:

  1. Publicació de la revocació del NIF en el Butlletí Oficial de l’Estat, que determina la seva pèrdua de validesa a efectes identificatius en l’àmbit fiscal fins que es rehabiliti aquest número o s’assigna un nou número d’identificació fiscal.
  2. Impossibilitat de realitzar inscripcions en el registre públic corresponent.
  3. Impossibilitat de realitzar càrrecs i abonaments en comptes o dipòsits oberts en entitats de crèdit.
  4. Impossibilitat d’obtenir el certificat de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries.
  5. Impossibilitat d’operar en el tràfic mercantil, emissió i / o recepció de factures.
  6. Impossibilitat de renovar el certificat digital o sol·licitar un de nou.

Davant d’aquest panorama resulta imprescindible l’assistència d’un despatx professional que, en nom de l’afectat, procedeixi a sol·licitar la cancel·lació de la baixa provisional en l’AEAT, la presentació dels impostos sobre societats que puguin faltar i la sol·licitud de la rehabilitació del NIF, mitjançant l’aportació de la documentació corresponent que acrediti que va a realitzar una activitat econòmica lícita i real, i que té un objecte social veritable, aportant informació censal coherent que pugui ser comprovada.

Un cop s’obtingui una resolució satisfactòria de l’Administració Tributària que acordi la rehabilitació en l’índex d’entitats i el NIF, es comunica al Registre Mercantil aquesta circumstància juntament amb la presentació dels comptes anuals dels anys que, si és el cas, no estiguessin dipositats. L’obertura del full registral de la societat en el Registre Mercantil permet la inscripció d’acords socials. I finalment amb tot això ja es pot tramitar l’obtenció del certificat digital i començar a operar de nou.


Samuel Jiménez

Área Fiscal JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.