Fase II de la desescalada: aspectes laborals

El passat 18 de maig va entrar en vigor l’Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Davant l’evolució epidemiològica positiva i l’oportú compliment dels criteris sanitaris establerts, s’ha procedit a estendre la flexibilització d’algunes mesures que correspondrien a la fase 2 per a determinades unitats territorials. Entre les principals mesures establertes per aquesta ordre cal assenyalar les que han de garantir la protecció dels treballadors en el seu lloc de treball i les que han d’evitar la concentració de persones en determinats moments en el nou escenari proporcionat per aquesta fase 2.

Foment dels mitjans no presencials de treball

Sempre que sigui possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat laboral a distància.

Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent i, si escau, amb el corresponent servei de prevenció de riscos laborals.

El treballador es col·locarà una mascareta, havent d’abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures per prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral

Sense perjudici de l’adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres hauran de realitzar els ajustos en l’organització horària que resultin necessaris per a evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració.

Es considera que hi ha risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides a la feina, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l’afluència d’altres persones que sigui previsible o periòdica.

Mesures d’higiene exigibles

Les empreses han d’adoptar les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres, entitats, locals i establiments.

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com poms de portes, taules, mobles, passamans, terres, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, d’acord amb les següents pautes

S’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat d’eliminar virus que es troben al mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de forma segura, procedint-se posteriorment al rentat de mans. Les mesures de neteja s’estendran també, si escau, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, lavabos, cuines i àrees de descans. Quan hi hagi llocs de treball compartits per més d’un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció de el lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

Si s’empren uniformes o roba de treball, es procedirà al rentat i desinfecció regular dels mateixos, seguint el procediment habitual. S’han de realitzar tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de forma diària i durant el temps necessari per permetre la renovació de l’aire. L’ús d’ascensors i muntacàrregues es limitarà a el mínim imprescindible i s’utilitzaran preferentment les escales. Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima dels mateixos serà d’una persona, llevat que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. Quan l’ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin necessitar assistència, en aquest cas també es permetrà la utilització per la seva acompanyant. S’haurà de reforçar la neteja i desinfecció dels esmentats lavabos garantint sempre l’estat de salubritat i higiene dels mateixos. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura del possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix. S’ha de disposar de papereres en què poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres han de ser netejades de forma freqüent, i al menys un cop a el dia. JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.