Es limiten les comunicacions comercials de les activitats de joc

Al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret 958/2020 de comunicacions comercials de les activitats de joc que regula per primera vegada la publicitat del sector de les apostes en línia i jocs d’atzar a Espanya. La nova norma prohibeix la publicitat audiovisual fora de l’horari de 1.00 h a 5.00 h de la matinada. A més, el nou text ajusta el contingut dels missatges publicitaris per protegir els sectors més vulnerables i impedeix als operadors del mercat del joc l’emissió de bons de captació de jugadors, entre altres mesures.

L’informem que al BOE del dia 4 de novembre s’ha publicat el Reial decret 958/2020 de comunicacions comercials de les activitats de joc que regula per primera vegada la publicitat del sector de les apostes en línia i jocs d’atzar a Espanya.

La nova norma desenvolupa els articles 7 (publicitat, patrocini i promoció de les activitats de joc) i 8 (la protecció dels consumidors i polítiques de joc responsable) de la Llei 13/2011 de 27 de maig, de regulació del joc.

Els subjectes més afectats són principalment els operadors, però són nombrosos els destinataris de les seves normes: televisions, serveis de comunicació audiovisual a petició, clubs esportius, “afiliats”(és a dir, captadors d’usuaris comissionistes dels operadors), serveis de la societat de la informació, tipsters, xarxes publicitàries, agències de publicitat, xarxes socials, etc.

Principals novetats

La nova norma prohibeix la publicitat audiovisual fora de l’horari de 1.00 h a 5.00 h de la matinada. A més, el nou text ajusta el contingut dels missatges publicitaris per protegir els sectors més vulnerables i impedeix als operadors del mercat del joc l’emissió de bons de captació de jugadors, entre altres mesures.

Pel que fa a la publicitat, patrocini i promoció, la norma estableix un paquet de mesures per restringir l’exposició dels menors i altres col·lectius vulnerables a la comunicació comercial del sector de les apostes, així com a proporcionar una adequada percepció del joc com a activitat de risc potencial. De la mateixa forma, el reial decret permet prevenir la generació de conductes de joc irreflexiu o compulsiu, i garantir que la informació als jugadors és veraç i suficient per formar-se una idea certa i no distorsionada del que implica l’activitat del joc.

Quant a la protecció de consumidors i polítiques de joc responsable, el reial decret desenvolupa la regulació del joc segur o responsable per establir accions concretes i expresses per part dels operadors del joc. Destaca l’obligatorietat de les empreses d’informar proactivament els consumidors dels riscos inherents al joc i de les condicions del seu desenvolupament. De la mateixa forma, les mesures contingudes en aquest bloc busquen sensibilitzar a la societat dels potencials efectes adversos i detectar patrons de consum problemàtic.

Mesures destacades

El reial decret prohibeix la utilització de bons promocionals per a la captació de jugadors. Les empreses només podran dirigir les seves ofertes a clients registrats i verificats i, en cap cas, a persones que hagin mostrat comportaments patològics en l’activitat del joc. Per a això, s’estableixen noves obligacions als operadors per enfortir el control d’accés al mercat de les apostes.

Els clubs esportius no podran signar contractes de patrocini amb cases d’apostes que impliqui portar publicitat de jocs d’atzar en samarretes i equipaments. La publicitat d’apostes en estadis esportius, quan acullin esdeveniments emesos en directe, s’haurà d’ajustar als mateixos horaris que a la resta de suports. Els clubs tampoc podran realitzar activitats de patrocini que consisteixin en la utilització de la marca d’un operador per identificar una instal·lació esportiva. Tampoc es podrà emetre publicitat d’apostes durant esdeveniments esportius en cap suport fora de l’horari de 1 a 5 de la matinada.

La publicitat a través de correu postal queda prohibida i la que es realitzi a través de correu electrònic només es podrà emetre amb el consentiment de l’interessat, en cap cas quan el receptor hagi desenvolupat comportaments de risc. Aquella comunicació comercial que es realitza en mitjans publicitaris presencials, com ara tanques publicitàries o altres suports de publicitat exterior, haurà d’atendre al que es disposa en el reial decret i a la normativa autonòmica en vigor.

Igualment, la publicitat a internet queda relegada als portals dels operadors del joc. No entren en aquesta categoria els perfils en xarxes socials, on les empreses del joc només podran emetre missatges publicitaris als seus seguidors; ni les plataformes d’intercanvi de vídeo com Youtube, on la publicitat queda relegada al mateix horari que la resta de suports publicitaris.

A més, per una protecció més gran dels menors, s’inclou el control parental a través mecanismes que identifiquin la categoria de jocs d’atzar en la publicitat en línia. Tant en motors de cerca, xarxes socials o plataformes d’intercanvi de vídeo, els operadors hauran de comptar amb instruments que garanteixin que, en cap cas, la seva publicitat es dirigeix a menors i que existeixen mecanismes de bloqueig o ocultació d’anuncis.

Quant al contingut del missatge, en aquells anuncis de jocs d’atzar o apostes que s’emetin en l’horari permès, no podran aparèixer persones o personatges, reals o ficticis, de rellevància o notorietat pública. Tampoc es podrà traslladar la percepció falsa o equívoca de gratuïtat o de falta d’onerositat de les promocions, ni induir a confusió respecte a la naturalesa del joc. En cap cas estarà permès incloure testimoniatges de beneficiaris previs, reals o figurats, de la promoció; ni basar-se en l’habilitat del jugador.

Règim sancionador

Els operadors de joc seran responsables del compliment de les disposicions en matèria de comunicacions comercials previstes en el reial decret quan aquestes comunicacions es difonguin, emplacin o realitzin pel seu compte o encàrrec. S’aplicarà el règim sancionador de la Llei 13/2011, de regulació del joc. Els incompliments seran del tipus greu i els operadors podran ser sancionats amb multa d’entre 100.000 i un milió d’euros i amb la suspensió de la seva activitat a Espanya per un termini màxim de sis mesos.

Als prestadors de serveis de comunicació audiovisual se’ls aplica el règim sancionador previst en la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual, la instrucció i la sanció de la qual correspon a la CNMC.

Entrada en vigor

La norma va entrar en vigor, amb caràcter general el dia 5 de novembre de 2020.

A partir d’aquest moment, ja no es podran subscriure nous contractes contraris a les mesures contemplades en el reial decret.

Per als signats i que estiguin en vigor en aquest moment, s’estableixen uns terminis que van fins a l’estiu de 2021, coincidint amb el final de la temporada esportiva, encara que els convenis privats entre clubs i operadors s’hagin signat per més temps.

Les mesures de prohibició de bons promocionals o la regulació de la publicitat a internet, encara que existeixin contractes més extensos, tindran un període d’adaptació menor i entraran en vigor íntegrament el 1 de maig de 2021.

En el cas de campanyes publicitàries amb persones o personatges de rellevància que ja hagin estat contractades, no es podran continuar emetent a partir del 1 d’abril de 2021.

La resta de contractes subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor, es podran mantenir fins al 30 d’agost de 2021.

Aquest caràcter transitori té com a objectiu garantir l’adaptació tècnica i econòmica dels sectors que es veuen afectats per l’aprovació de la nova norma.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.