En què consisteix el plus de transport per als treballadors?

Moltes empreses i professionals abonen als seus treballadors un plus de transport, regulat en algunes ocasions per conveni col·lectiu i que suposa una quantitat econòmica dirigida a sufragar el cost que assumeix el treballador per desplaçar-se al seu lloc de treball.

Com ja deu saber, el plus de transport són uns diners que rep el treballador per part de l’empresa per a compensar les despeses que es generen pel desplaçament per a anar a treballar. Habitualment ve reconegut en el conveni col·lectiu, amb diferents denominacions, com a plus distància, plus extrasalarial, plus d’ajuda al transport, etc., però si compensen les despeses que suposa anar de casa a la feina i tornar, seran un plus de transport. La quantia, si és fixa o no, mensual o diària, dependrà del que indiqui el conveni col·lectiu.

Si es té dret al plus de transport, ha d’estar indicat en la nòmina, especificat clarament com a plus de transport.

Naturalesa extrasalarial

El plus de transport no té naturalesa salarial, ja que la seva finalitat és compensar la despesa del treballador pels desplaçaments entre el centre de treball i el seu domicili. Per tant, no s’ha de computar com a salari a l’efecte de calcular indemnitzacions. Això, tret que realment els seus empleats no incorrin en despeses a l’hora de desplaçar-se. En aquest cas al·legaran que el plus no té naturalesa compensatòria i que s’ha d’incloure en la indemnització.

Així mateix, encara que aquest concepte sigui extrasalarial, cotitza en la seva integritat a la Seguretat Social.

Verifiqui el conveni col·lectiu

L’import i els mateixos requisits del plus estaran determinats en el conveni col·lectiu. Així, la norma convencional no sols determinarà la quantitat, sinó que també podrà especificar les mensualitats de pagament, etc.

Pot passar que el conveni col·lectiu no especifiqui res quant a la distància de l’habitatge del treballador al centre de treball: s’ha d’abonar sempre el plus de transport independentment que els treballadors hagin d’agafar o no transport?

O en el cas que el treballador visqui a 200 metres del centre de treball, l’empresari podria decidir no pagar-li aquest plus perquè no ha d’utilitzar cap transport per arribar a la feina.

Pot succeir que el conveni col·lectiu concret no distingeixi ni es conceptuï com a requisits per a la meritació i abonament del citat plus que el treballador visqui a una distància determinada, sinó que el manté com un dret de tots els treballadors, de qualsevol dels grups professionals, estiguin contractats a temps complet o parcial. Per tant, el plus de transport caldrà abonar-lo sempre, sense distingir el fet que el treballador efectuï una veritable despesa de transport o no des del seu domicili al centre de treball.

Una altra qüestió diferent que es pogués plantejar com, a tall d’exemple, en un judici per acomiadament, és si el plus de transport abonat a un treballador en un cas concret té una veritable naturalesa extrasalarial (compensa una despesa real, art. 26.2 ET) o bé amaga un concepte salarial (26.1 ET) a ser inclòs en l’import del salari base de càlcul d’una hipotètica indemnització (pretensió que, òbviament, mantindria l’empleat acomiadat en qüestió).

En aquest escenari, sí que es podrien entrar a dilucidar qüestions com ara si el treballador vivia o no al costat del centre de treball, si se li abonava també en les pagues extraordinàries o fins i tot també durant les vacances.

Però el dret i els requisits d’abonament, com s’ha detallat, els determina i detalla el conveni col·lectiu, sense que l’empresari pugui decidir o delimitar més requisits que els que marqui el mateix conveni.

Es veu reduït el plus de transport en contractes a temps parcial?

Si el plus de transport té la consideració de plus salarial caldrà atendre el que es preveu en el conveni col·lectiu d’aplicació.

Per contra, si té la consideració de plus extrasalarial dependrà de si el treballador ha de desplaçar-se al centre de treball no.

I què passa amb els períodes de vacances? 

El plus de transport compensa les despeses que es té per anar a treballar, per la qual cosa en vacances, com que no s’ha d’anar a treballar, no es rep el plus de transport. Es rep normalment 11 mesos a l’any, però alguns convenis poden permetre que es prorrategi aquest plus en les 12 nòmines anuals, és a dir, que es rebi 11 vegades el plus, però la quantia total es divideix en les 12 nòmines.

S’ha d’incloure en les pagues extra?

Tampoc. Les pagues extra es reben amb les nòmines de juny (o juliol) i desembre, i el plus de transport es rebrà aquests mesos en les nòmines normals.

Normalment, els convenis indiquen quins conceptes s’inclouen en les pagues extra, i el plus de transport no hi acostuma a estar inclòs, en compensar unes despeses que ja estan compensades en les nòmines mensuals.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.