Els Plans de Pensions privats com a alternativa per complementar les pensions publiques

Els plans de pensions privats,són una adequada alternativa per complementar les pensions públiques. Els Plans de Pensions són productes d’estalvi a llarg termini que tenen un caràcter finalista, és a dir, estan dissenyats per cobrir determinades contingències, principalment la jubilació. Es constitueixen de forma voluntària, i les seves finalitats proporcionar als partícips prestacions econòmiques en cas de jubilació, viduïtat, supervivència, orfandat, incapacitat permanent, dependència, malaltia greu, atur de llarga durada i mort. Aquestes prestacions dependran de el capital aportat pels partícips i dels rendiments obtinguts pel Fons de Pensions en el qual s’integri el Pla de Pensions. Les prestacions dels plans tenen caràcter privat i són complementàries (mai substitutives) de les pensions públiques.

Els elements personals dels Plans de Pensions són:

Els Fons de Pensions són patrimonis, sense personalitat jurídica, creats per donar compliment als plans de pensions integrats en ell. Estan constituïts per

les aportacions dels partícips dels plans integrats en el Fons més els rendiments obtinguts en les seves inversions. Comptaran amb unes entitats promotores, que seran els que instin i participin en la constitució de Fons.

Principis bàsics dels plans de pensions

Els principis bàsics que han de complir els plans de pensions són:

  • No discriminació S’ha de garantir l’accés com a partícip d’un pla a qualsevol persona física que reuneixi les condicions de vinculació o de capacitat de contractació amb el promotor que caracteritzen cada tipus de contracte. El principi de no discriminació té les següents manifestacions:

– Un Pla del Sistema d’Ocupació serà no discriminatori quan la totalitat de el personal empleat pel promotor estigui acollit o en condicions d’acollir-se a el Pla sense que es pugui exigir una antiguitat superior a dos anys per accedir a aquell. El Pla d’Ocupació podrà preveure l’accés amb una antiguitat inferior a dos anys o des de l’ingrés a la plantilla de promotor. En els Plans d’Ocupació, el principi és compatible amb la diferenciació d’aportacions de promotor corresponents a cada partícip, amb l’aplicació de règims diferenciats d’aportacions i prestacions i amb l’articulació de Subplans dins el mateix Pla, tot això d’acord amb criteris de l’acord col·lectiu o disposició equivalent o de les especificacions de el Pla.

– Un Pla del Sistema Associat serà no discriminatori quan tots els associats de l’entitat o entitats promotores puguin accedir a el Pla en igualtat de condicions i de drets, sense perjudici dels diferents drets consolidats i prestacions que es derivin de les diferents aportacions dels partícips .

– Un Pla del Sistema Individual serà no discriminatori quan qualsevol persona que manifesti voluntat d’adhesió i tingui capacitat d’obligar-se pugui fer-ho en els termes contractuals estipulats per a qualsevol dels membres adherits.

  • Capitalització. Els Plans s’instrumentaran mitjançant sistemes financers o actuarials de capitalització, als càlculs s’han d’ajustar estrictament les prestacions.
  • Irrevocabilitat d’aportacions dels promotors als plans de pensions.
  • Reconeixement de drets. Les contribucions i aportacions als Plans de Pensions i el sistema de capitalització utilitzat determinen per als partícips uns drets de contingut econòmic destinats a la consecució de les prestacions.
  • Integració obligatòria en un Fons de Pensions Les contribucions dels promotors i les aportacions dels partícips, i qualssevol recursos adscrits al Pla de Pensions, s’integraran obligatòriament en un Fons de Pensions.

JDA / SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.