El treballador fix discontinu quan s’ha de reincorporar a l’empresa?

Les empreses estan obligades a cridar als treballadors fixos discontinus una vegada es reprèn l’activitat a la qual estan dedicats.

Com ja sap, els treballadors fixos discontinus són aquells que presten serveis amb caràcter indefinit, però de manera intermitent, de tal manera que existeixen períodes en els quals no treballen i se suspèn el seu contracte.

El contracte fix discontinu s’ha de formalitzar sempre per escrit i recollir uns certs elements essencials de l’activitat laboral, entre altres, la durada del període d’activitat, la jornada i la seva distribució horària, si bé aquests últims poden figurar amb caràcter estimat, sense perjudici de la seva concreció en el moment de la crida.

Amb el propòsit d’oferir claredat i orientació sobre els processos relacionats amb la crida i la reincorporació de treballadors fixos discontinus, en aquesta circular li oferim la següent informació.

1. Crida de treballadors fixos discontinus

És obligació de les empreses convocar als treballadors fixos discontinus una vegada es reprèn l’activitat per a la qual van ser contractats. Aquesta crida s’ha de realitzar de conformitat amb els termes establerts en el contracte de treball i en concordança amb el que es disposa en l’Estatut dels Treballadors.

  • La crida s’ha de fer per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància de la notificació adequada al treballador, detallant les condicions de la seva incorporació i amb una antelació suficient, que ha estat reconeguda pels tribunals en un termini mínim de 48 hores.
  • Recomanem consultar el conveni col·lectiu corresponent per determinar el mitjà precís de comunicació de la crida, ja que alguns especifiquen els mètodes acceptables.

2. Reincorporació al lloc

La reincorporació dels treballadors fixos discontinus és un dret fonamental que ha de ser respectat per part de l’empresa. Una vegada feta la convocatòria, els treballadors tenen l’obligació de reincorporar-se en la data indicada en la comunicació de la crida.

  • En cas de no rebre la crida o no ser notificats adequadament, el treballador té el dret d’impugnar aquesta situació i demandar per acomiadament improcedent en un termini de vint dies des que va tenir coneixement de la falta de crida.

3. Absència del treballador davant la crida

Si el treballador fix discontinu no respon a la crida o no es presenta al seu lloc de treball en la data indicada, s’han de considerar les següents accions:

  • No es pot entendre l’absència com una baixa voluntària automàticament, ja que la voluntat del treballador no és expressament manifestada.
  • Es recomana intentar contactar amb el treballador per tots els mitjans disponibles abans de prendre decisions definitives, notificant-li les conseqüències de la seva inassistència.
  • Es pot considerar l’aplicació de sancions per absències injustificades d’acord amb el que s’estableix en el conveni col·lectiu aplicable.

En resum, la correcta aplicació dels procediments de crida i reincorporació de treballadors fixos discontinus és essencial per mantenir un ambient laboral conforme a la normativa vigent i evitar possibles conflictes legals.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.