El termini perquè les empreses en ERTO siguin declarades part de la cadena de valor finalitza el 19 d’octubre de 2020

Les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l’última pròrroga dels ERTO duta a terme pel RDL 30/2020 però que sí que estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des del dia 5 d’octubre, i fins al pròxim dia 19 d’octubre, ser declarades com a tals per poder beneficiar-se d’exoneracions en les quotes.

Li recordem que d’acord amb el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, les empreses que es trobin en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb origen en la pandèmia que no formin part de les 42 activitats protegides en l’última pròrroga dels ERTO però que sí que estiguin vinculades a la seva cadena de valor podran sol·licitar des d’aquest dilluns, 5 d’octubre, i fins al pròxim dia 19, ser declarades com a tals per poder beneficiar-se d’exoneracions en les quotes.

Segons el RDL 30/2020 que prorroga automàticament els ERTO fins al 31 de gener de 2021, els ERTO de les 42 activitats que la norma considera com a més afectades per la pandèmia, entre elles els hotels, el transport marítim i aeri i els espectacles, tenen dret a exoneracions mensuals en les aportacions empresarials del 85% entre octubre i gener si compten amb menys de 50 treballadors en plantilla, i del 75% si tenen més de 50 empleats.

Aquestes exempcions s’apliquen tant als treballadors que es quedin en l’ERTO com als qui en surtin.

Però no són les úniques que es poden beneficiar d’aquestes exoneracions del 75% i el 85%. També podran fer-ho aquelles empreses que formin part de la cadena de valor de les 42 activitats incloses en la llista o el negoci de la qual en depèn en la seva majoria.

En aquest cas, s’entén que són integrants de la cadena de valor o en són dependents indirectament, les empreses la facturació de les quals, durant 2019, s’hagi generat almenys en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits en la norma, així com aquelles l’activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis.

Per ser declarades empreses dependents o integrants de la cadena de valor, les empreses que compleixin aquests requisits ho han de sol·licitar davant l’autoritat laboral que hagués dictat la resolució expressa o tàcita de l’ERTO, acreditant degudament les circumstàncies esmentades, entre el 5 i 19 d’octubre de 2020.

Aquestes exoneracions també es poden aplicar a les empreses que transitin des d’un ERTO de força major per COVID-19 a un de causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) que la seva  activitat es classifiqui en algun dels sectors inclosos en la norma, o a aquelles que hagin estat qualificades d’integrants de la cadena de valor que també realitzin aquesta transició. També s’aplicaran a les empreses que es trobin en un ERTO per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció (ETOP) si formen part de les 42 activitats emparades en la norma.

Aquestes exempcions seran incompatibles amb les establertes per a les dues noves figures d’ERTO que es creen en el decret: els ERTO d’impediment i els ERTO de limitació d’activitat, que tenen unes exoneracions diferents.

La norma considera empreses més afectades per la pandèmia aquelles que han recuperat de l’ERTO a menys del 65% dels treballadors i que tenen en un CNAE concret a més del 15% de persones regulades del total d’afiliats al règim general.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. 


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.