El període de prova en els contractes d’alta direcció

Si ha de contractar un treballador amb la modalitat especial de contracte d’alta direcció, es pot plantejar si és possible fixar un període de prova. Li ho expliquem.

Si ha de contractar un treballador amb la modalitat especial de contracte d’alta direcció, pot plantejar-se si és possible fixar un període de prova.

Doncs bé la resposta en aquest cas és que sí. D’acord amb l’Estatut dels Treballadors i la seva normativa específica per a aquest tipus de contractes, el Reial decret 1382/1985, de l’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció, com en qualsevol altre treballador, la seva empresa pot pactar un període de prova amb l’alt directiu.

En concret ha de saber que en el contracte especial de treball del personal d’alta direcció es podrà concertar un període de prova que en cap cas podrà excedir de nou mesos, si la seva durada és indefinida.

Transcorregut el període de prova sense que s’hagi produït desistiment, el contracte tindrà plens efectes, i es computarà el temps dels serveis prestats en l’antiguitat del treballador d’alta direcció de l’empresa.

Si el futur alt directiu es nega a acceptar un període de prova, la seva empresa pot intentar pactar, com a requisit per a assegurar-li la permanència en l’empresa, que assoleixi un cert nivell de resultats mínims, que hauria d’aconseguir en un determinat període de temps (per exemple, en els primers sis mesos). I si no els assoleix es podria donar per rescindit el contracte per incompliment d’objectius (condició resolutòria).

Promoció interna

Si el nou alt directiu accedeix al seu lloc per promoció interna des d’un lloc d’inferior categoria, encara que el treballador ja faci temps que és a la seva empresa també és possible fixar amb ell un període de prova, ja que es tracta d’un nou lloc amb noves funcions i responsabilitats diferents de les que exercia.

En concret, la norma exigeix que:

  • S’haurà de formalitzar el contracte escrit en els supòsits en què el treballador vinculat a una empresa per una relació laboral comuna promocionés l’exercici d’activitats d’alta direcció en aquesta mateixa empresa o en una altra que mantingués amb ella relacions de grup o una altra forma associativa similar.
  • En aquests supòsits en el contracte s’especificarà si la nova relació especial substitueix a la comuna anterior, o si aquesta última se suspèn. En cas de no existir en el contracte especificació expressa sobre aquest tema s’entendrà que la relació laboral comuna queda suspesa. Si s’optés per la substitució de la relació laboral comuna per l’especial, la novació només produirà efectes una vegada transcorreguts dos anys des del corresponent acord novador.
  • En cas de simple suspensió de la relació laboral comuna anterior, en extingir-se la relació laboral especial, el treballador tindrà l’opció de reprendre la relació laboral d’origen, sense perjudici de les indemnitzacions al fet que pugui tenir dret com a resultat d’aquesta extinció. S’exceptua d’aquesta regla el supòsit de l’extinció del contracte especial d’alta direcció per acomiadament disciplinari declarat procedent.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.