El nou contracte per a la formació en alternança

Després de la reforma laboral aprovada pel Reial decret llei 32/2021, el contracte per a la formació i l’aprenentatge passa a denominar-se “de formació en alternança”, integrant el de formació dual universitària creada per la Llei 11/2020, que permetrà que empreses i autònoms ampliïn la seva plantilla. En suma, es tracta que es puguin compatibilitzar els estudis en curs amb una activitat laboral relacionada amb aquesta formació.

El contracte de formació en alternança és el contracte laboral que més avantatges aporta a l’empresa en 2022 i la millor alternativa al contracte temporal. Es podrà contractar de tres mesos a dos anys i aplicar una bonificació del 100 % en les assegurances socials durant tota la seva vigència.

És una modalitat destinada a joves desocupats perquè adquireixin la formació professional específica d’un ofici, de manera teòrica i pràctica, a la seva feina.

Què és un contracte de formació en alternança?

D’acord amb el que es preveu en l’article 11.2 de l’Estatut dels Treballadors, el contracte per a la formació en alternança tindrà per objecte compatibilitzar l’activitat laboral retribuïda amb els corresponents processos formatius en l’àmbit de la formació professional, els estudis universitaris o del Catàleg d’especialitats formatives del Sistema Nacional d’Ocupació.

Per al compliment amb l’objectiu de qualificació professional, l’activitat laboral exercida en règim d’alternança ha de complementar, coordinar-se i integrar-se amb l’activitat formativa en un programa comú, en el marc dels acords i convenis de cooperació subscrits pels centres universitaris o de formació professional i les entitats formatives acreditades o inscrites amb les empreses i entitats col·laboradores.

Per aquest fi, el lloc de treball ha de permetre la formació complementària prevista i l’activitat laboral exercida en l’empresa haurà d’estar directament relacionada amb l’activitat formativa que justifica la contractació laboral.

Quan va entrar en vigor el nou contracte de formació en alternança?

El nou contracte de formació en alternança està vigent des del 30 de març de 2022, completant la seva durada màxima conforme a la norma anterior els contractes anteriors.

Quines novetats aporta aquest tipus de contracte?

 • Es redueixen la durada mínima del contracte d’un any a tres mesos, i la màxima de 3 a 2 anys, i serà el pla o programa formatiu el que les concretarà.
 • Només es podrà subscriure un contracte per cada cicle de formació professional i titulació universitària, tret que responguin a activitats diferents dins de cicle o programa formatiu.
 • El temps previ d’acompliment de l’activitat en la mateixa empresa que exclou a la persona d’aquest contracte es redueix de 12 a 6 mesos.
 • Aquest tipus de contracte es podrà signar amb persones de qualsevol edat. Excepció: el límit d’edat per a signar-los serà de trenta anys per a aquelles persones que tinguin especialitats formatives o certificats de professionalitat de nivell 1 i 2.
 • A partir d’ara, aquest contracte es podrà concertar a temps parcial.
 • No es podrà establir període de prova
 • La persona contractada comptarà amb dos tutors, un designat pel centre o entitat de formació i l’altre designat per l’empresa.
 • L’entitat formativa haurà d’elaborar, amb la participació de l’empresa, els plans formatius individuals on s’especifiqui el contingut de la formació, el calendari i les activitats i requisits de tutoria per al compliment dels seus objectius.
 • La durada màxima de la jornada durant el primer any es redueix del 75 % al 65 %, durant el segon any es manté en un màxim del 85 %.
 • Es manté la prohibició d’hores extres, però s’introdueix una excepció a la prohibició de treball nocturn i a torns quan les activitats formatives no es puguin desenvolupar en altres períodes a causa de la naturalesa de l’activitat.
 • S’estableix un límit mínim a la retribució fixada en proporció al temps de treball, que no podrà ser inferior al 60 % el primer any ni al 75 % el segon, de la fixada en conveni.
 • Les empreses de menys de 250 treballadors s’estalviaran les cotitzacions a la Seguretat Social i les de més de 250 treballadors tindran bonificades el 75 % de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes.
 • Durant el primer any, un 35 % de l’activitat es dedicarà a accions formatives, i un 65 % a l’activitat laboral. El segon any l’activitat laboral suposarà un 85 % i les accions formatives un 15 %.

Característiques destacades del contracte de formació en alternança

 • La Seguretat Social es farà càrrec del cost formatiu del treballador a través de bonificacions a les empreses.
 • Els centres de formació hauran de dissenyar plans ad hoc ajustant-se a les necessitats de les empreses que contractin aquests treballadors.
 • El primer any, les empreses hauran d’assumir el 65 % del salari base segons el conveni, i el segon, el 85 %.

Per a més informació vegeu: contracte per a la formació en alternança

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.