Devolució de l’impost suportat a empresaris o professionals establerts al regne unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord

La DGT en la seva Resolució de el passat 4 de gener (BOE del dia 5 de gener) reconeix que hi ha reciprocitat a l’efecte de la devolució de les quotes suportades en D ‘per empresaris o professionals residents al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

El 2020.12.31 va finalitzar el període transitori establert en l’Acord sobre la retirada del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (l’Acord). Aquesta sortida, comporta que aquests territoris passin a considerar territori tercer a efectes de l’impost, amb les excepcions que atorga l’Acord a el territori d’Irlanda de Nord que pel que fa als lliuraments, adquisicions intracomunitarias i importacions de béns, segueix formant part de la Comunitat.

En aquesta resolució, la DGT recorda que la normativa de l’impost reconeix a empresaris o professionals no establerts en D ‘, el dret a la devolució de l’impost que hagin satisfet o hagin suportat en l’esmentat territori (LIVA art.119). Recorda també, la necessitat que hi hagi reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en D ‘, Illes Canàries, Ceuta i Melilla (LIVA art.119 bis; RIVA art.31 bis).

És a l’efecte de l’acompliment d’aquesta reciprocitat pel qual es dicta aquesta resolució, on es reconeix que les condicions en què es produeix la devolució de les quotes suportades en el territori del Regne Unit pels empresaris o professionals establerts en D ‘són equivalents a les recollides per LIVA per a la devolució de les quotes suportades o satisfetes per empresaris o professionals establerts en el territori del Regne Unit.

No obstant això, de la informació subministrada es constaten que al Regne Unit no es procedirà a la devolució de les quotes suportades o satisfetes:

a) Per béns i serveis adquirits que no es afectin l’activitat empresarial o professional.

b) Per béns i serveis que es destinin a la revenda.

c) Per béns i serveis que facin referència a espectacles o serveis de caràcter recreatiu.

d) Per l’adquisició d’un vehicle automòbil.

e) De l’50% de l’IVA suportat, pel lloguer o l’arrendament financer d’un vehicle automòbil.

D’acord amb la normativa exposada, la DGT estableix, a l’efecte de la devolució de l’impost, les següents directrius:

 

  1. a) Pel que fa als empresaris o professionals establerts en el territori del Regne Unit, diferent d’Irlanda de Nord, s’entén que hi ha reciprocitat, sense que calgui aportar documentació que ho justifiqui.
  2. b) Pel que fa als empresaris o professionals establerts en el territori d’Irlanda de Nord, s’entén que hi ha reciprocitat pel que fa a les quotes suportades per serveis localitzats en el territori d’aplicació de l’impost, sense que calgui aportar documentació que ho justifiqui. Recordar en aquest punt que a l’efecte d’adquisicions de béns o a béns importats, el procediment a utilitzar és el previst per a subjectes passius no establerts en l’Estat membre de devolució, però establerts en un altre Estat membre (LIVA art.119).

En ambdós supòsits, s’han d’observar les limitacions o condicions previstes per la normativa del Regne Unit, en relació amb les diferències que presenta respecte de la normativa nacional.

En tot cas, les autoritzacions de devolució queden condicionades a l’acompliment dels requisits i procediments recollits per la norma nacional (LIVA art.119 bis; RIVA art.31 bis) i únicament procedeixen respecte de les sol·licituds que es presentin a partir de l’4- 1-2021, quan es refereixin a quotes de l’impost meritades amb posterioritat a aquesta data i sempre que s’haguessin sol·licitat en els terminis i en la forma establerts per reglament.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.