Conseqüències en l’IRPF per contribuents afectats per ERTO a 2020

L’Agència Tributària ha emeses un document en el qual ofereix una sèrie de Recomanacions i informació explicativa per a un col·lectiu específic, com és el dels recerca de 3.500.000 Contribuents que l’any passat van ser perceptors de prestacions de el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE ) per haver estat immersos en Procediments de regulacions temporals d’ocupació (ERTO).

Per a aquest col·lectiu (cal recordar que les Prestacions per ERTO són ​​Rendiments de treball subjectes a IRPF i no exempts), la problemàtica pot venir donada per dos situació:

  • Possibilitat de resultar OBLIGATS a presentar declaració al comptar amb dos pagadors, sumi ocupador i el mateix SEPE i / o
  • Haver rebut abonaments del SEPE no procedents (cobrament d’una percepció diferent de la que les correspon).

S’analitzen seguidament dos Supòsits.

 

1.- Efecte d’un segon pagador a la declaració de renda (ocupador + SEPE)

Amb caràcter general, els Contribuents Han de presentar declaració por IRPF Quan presentació de rendiments el treball superen els 22.000 euros. Ara bé, Quan compten amb dos o més pagadors -ser el cas d’un empresari i del SEPE-, aquest límit es redueix a 14.000 euros si l’import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros. L’any passat Uns 327.000 Contribuents Afectats per ERTO han Passat a estar obligats a declarar per aquest motiu (dos pagadors i el segon d’ells amb import superior a 1.500 euros).

El SEPE No té obligacions de retenir Quan les quanties que ha abonat durant l’any no superen els 14.000 euros, malgrat que  el contribuent pugui sol·licitar en el moment que se li Retingui o se li apliqui un Percentatge major de retenció, més ajustada a la tributació efectiva que hauran de suportar en funcions de el global de sobre ingressos en l’Exercici.

Cal tenir en compte que les retencions, en la mesura que puguin estar ajustades als ingressos de contribuent en el conjunt de l’any, simplement anticipen l’impost que finalment ha de pagar aquest contribuent. El contribuent no obligat a declarar també suporta l’IRPF a través de les retencions mensuals.

La reducció de les quanties establertes per estar obligat a declarar quan hi ha dos pagadors s’estableix a l’objecte que dos contribuents amb els mateixos rendiments de treball subjectes a IRPF suportin el mateix impost final, amb independència del nombre de pagadors.

 

2.- Percepció d’abonaments no procedents

La situació de contribuent en el cas que el SEPE hagi realitzat un abonament superior a què correspon, als efectes de declaració en la Campanya de Renda, serà diferent en funció de si el SEPE ha iniciat / completat ja l’expedient de reintegrament d’aquest excés en el moment en què el contribuent presenti la seva declaració, o si encara l’expedient de reintegrament no s’ha iniciat.

Es recomana que si el contribuent desconeix la quantitat que ha de tornar, consulteu a l’SEPE la quantia exacta o aproximada d’aquesta devolució que ha de realitzar.

Alternativament, pot esperar que avanci la Campanya de Renda, augmentant així la possibilitat de rebre la notificació del SEPE amb la quantitat a tornar.

L’Agència Tributària manté contactes amb el SEPE per anar rebent fitxers amb dades actualitzades periòdicament, a mesura que el SEPE va gestionant expedients de reintegrament de quantitats abonades en excés.

 

Hi ha dos supòsits bàsics:

a) Que el reintegrament del que s’ha pagat en excés pel SEPE ja s’hagi produït el 2020. En aquest cas, a l’Agència Tributària ja li constarà la quantitat correcta, aquest import correcte apareix reflectit en les dades fiscals i el contribuent ha de presentar la seva declaració normalment a partir d’aquestes dades, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors.

b) Que el reintegrament del que s’ha pagat en excés pel SEPE no s’hagi produït el 2020. En aquest cas cal distingir dues alternatives:

 

Que el SEPE ja hagi iniciat el procediment de regularització:

El SEPE ho ha de comunicar a l’Agència Tributària i en les dades fiscals l’Agència informarà el contribuent dels dos imports, l’inicialment abonat pel SEPE i el de la devolució ja practicada, o pendent de realitzar pel contribuent a l’SEPE. Si el contribuent està d’acord amb les quanties a reintegrar a l’SEPE, podrà traslladar aquesta informació a Renda web i presentarà la seva declaració normalment, sense haver de sol·licitar rectificacions posteriors. En tot cas, el contingut de la casella és modificable pel contribuent si no està d’acord amb l’import.

 

– Que el SEPE no hagi iniciat el procediment de regularització:

En aquest altre supòsit, si el SEPE ha comunicat a l’Agència Tributària que ha detectat quanties indegudament percebudes, l’Agència informarà el contribuent en dades fiscals que hi ha una quantitat pendent de devolució a l’SEPE, però no podrà concretar la seva quantia al no conèixer-la.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.