Compensació de bases imposables negatives en la rectificació d’una autoliquidació

L’Audiència Nacional considera que és indiferent si la compensació de bases imposables negatives en l’Impost sobre Societats és o no una opció tributària, en els termes que preveu l’art.119.3 LGT, per la senzilla raó que aquest precepte no és aplicable en el cas de rectificació de les autoliquidacions.

L’Audiència Nacional, en la Sentència de 11 de desembre de 2020, considera que cal diferenciar entre declaració i autoliquidació. La primera és a la qual es refereix l’art. 119 de la LGT, mentre que a la segona li és d’aplicació l’art. 120 LGT. Per això, el Tribunal entén que: “A la declaració li resulta aplicable el règim jurídic disciplinat en aquest art.119 LGT, i, per tant, la limitació prevista en l’art.119.3 LGT. No obstant això, a l’autoliquidació no li resulta aplicable la limitació de l’art.119.3 LGT, perquè té un altre règim jurídic, contemplat en l’art. 120 LGT, en el qual es possibilita la rectificació d’una autoliquidació quan un obligat tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, d’acord amb el procediment que es reguli per reglament, en el qual no es contempla la limitació temporal prevista en l’art. 119.3 LGT.

Resulta, per tant, indiferent si la compensació de bases imposables negatives (Bins), és o no una opció tributària, en els termes previstos en l’art. 119.3 LGT, per la senzilla raó que aquest precepte no és aplicable en el cas de rectificació de les autoliquidacions.

L’entitat recurrent va sol·licitar la rectificació de la seva autoliquidació de l’Impost sobre Societats (IS) de l’exercici 2011, atès que havia consignat unes Bins, corresponents als exercicis 2001 i 2002, inferiors a les que tenia dret a aplicar, atès que les BINs pendents de compensació procedents de l’IS 2001 suposaven un import de 468.240.07 euros, i només va compensar en l’IS 2011 244.246,84 euros; i les procedents de l’IS 2002, ascendien a un import de 478.283,51 euros, i no va compensar quantitat.


JDA SFAI Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.