Com afecten les empreses les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial decret llei 14/2022?

Entre les novetats més destacades, en els edificis i locals destinats als usos administratiu, comercial (botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars), i en els d’ús cultural (teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d’exposicions i similars), d’espectacles públics i activitats recreatives, de restauració (bars, restaurants i cafeteries) i de transport de persones (estacions i aeroports), la temperatura de l’aire en els recintes calefactats no serà superior a 19°, i la temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 27°. Aquestes limitacions, que van entrar en vigor el dia 9 d’agost i tindran vigència fins a l’1 de novembre de 2023, s’aplicaran, exclusivament, durant l’ús, explotació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i locals, amb independència de les condicions interiors de disseny.

El passat 2 d’agost es va publicar al BOE el Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Es tracta d’una norma aprovada en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, que, entre altres, recull una sèrie de mesures d’estalvi energètic i climatització.

En concret, el Títol V de la norma introdueix un conjunt de mesures dedicades al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica, entre les quals destaca el denominat Pla de xoc d’estalvi i gestió energètica en climatització. El Pla estarà vigent fins a l’1 de novembre de 2023.

La normativa afecta principalment als organismes de l’Administració, als transports públics, als centres de treball de totes les empreses, els comerços i els negocis de cara al públic.

OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE CLIMATITZACIÓ D’EDIFICIS PÚBLICS I PRIVATS

1. Mantenir les temperatures de calefacció i refrigeració a 19° i 27°, respectivament

Als edificis i locals destinats als usos administratiu, comercial (botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars), i en els de concurrència pública, és a dir, els d’ús cultural (teatres, cinemes, auditoris, centres de congressos, sales d’exposicions i similars), d’espectacles públics i activitats recreatives, de restauració (bars, restaurants i cafeteries) i de transport de persones (estacions i aeroports):

  • La temperatura de l’aire als recintes calefactats no serà superior a 19°.
  • La temperatura de l’aire als recintes refrigerats no serà inferior a 27°.
  • Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

Aquestes limitacions, que van entrar en vigor el dia 9 d’agost i tindran vigència fins a l’1 de novembre de 2023, s’aplicaran, exclusivament, durant l’ús, explotació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis i locals, amb independència de les condicions interiors de disseny.

1.1 Quins llocs estaran exempts d’aplicar el control de temperatura?

No estaran obligats a complir aquestes limitacions aquells recintes que justifiquin la necessitat de mantenir condicions ambientals especials o que disposin de normativa específica, supòsits en els quals haurà d’existir una separació física entre el recinte amb els locals contigus que estiguin obligats a mantenir les condicions indicades anteriorment.

Entre aquests llocs es troben centres sanitaris, educatius, perruqueries i gimnasos. Tampoc serà aplicable a l’interior de trens, avions o vaixells, ni a les habitacions dels hotels, que són de regulació privada.

2. Mostrar en cartells o pantalles les mesures d’estalvi obligatòries

La norma introdueix una sèrie d’obligacions en matèria d’informació, mitjançant cartells o pantalles, que seran exigibles des del dia 2 de setembre fins a l’1 de novembre de 2023, sobre les mesures d’estalvi energètic aplicades.

3. Instal·lar tancaments automàtics a les portes d’accés

Els edificis i locals amb accés des del carrer objecte de limitació de temperatures disposaran d’algun sistema de tancament de portes adequat (que podrà consistir en un simple braç de tancament automàtic) amb la finalitat d’impedir que romanguin obertes permanentment. L’obligació es fa extensiva als edificis i locals que es climatitzin amb energia renovable, que fins al moment estaven exempts d’obligacions d’aquest tipus.

Aquesta exigència caldrà complir-la abans del 30 de setembre de 2022.

4. Apagar les llums dels aparadors

La il·luminació d’aparadors haurà d’estar apagada des de les 22 hores, i també l’enllumenat d’edificis públics que a aquesta hora es trobin desocupats. Aquesta obligació va entrar en vigor el dia 9 d’agost i tindrà vigència fins a l’1 de novembre de 2023.

5. Avançar la següent inspecció d’eficiència energètica

Les instal·lacions objecte de les limitacions de temperatura assenyalades que tinguin obligació de sotmetre’s a inspeccions d’eficiència energètica i que la seva última inspecció s’hagi realitzat amb anterioritat a l’1 de gener de 2021 hauran d’avançar de manera puntual la següent inspecció per complir aquestes obligacions abans de l’1 de desembre de 2022, perquè no més tard d’aquest dia les instal·lacions obligades hagin passat per una inspecció d’aquest tipus en els últims dos anys.

L’informe d’inspecció haurà d’incloure recomanacions per millorar en termes de rendibilitat l’eficiència energètica de la instal·lació inspeccionada.

Les administracions públiques podran aplicar procediments de contractació d’urgència a fi d’executar amb rapidesa les obres de millora energètica en els seus edificis. A més, aquests contractes s’executaran en un termini inferior a un mes des de la seva formalització.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.