Catalunya. Publicats els ajuts extraordinaris directes per causa de la COVID-19

Els poden demanar els autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat. El formulari d’inscripció previ es pot presentar a partir del dilluns 21 de juny de 2021 a les 9.00 h fins al dia 30 de juny a les 15.00 h.

L’informem que el Govern de Catalunya i els agents socials han arribat a un acord per destinar més de 1.000 milions d’euros a rescatar el teixit productiu de Catalunya i protegir llocs de treball.

191 sectors que aglutinen 189.861 empreses

 • Els sectors beneficiats són 191 i aglutinen 189.861 empreses.
 • Aquesta línia d’ajuts està pensada per a empreses afectades per la pandèmia que són viables i han sofert un endeutament.

Al DOGC del dia 16 de juny s’ha publicat l’ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Qui pot demanar els ajuts?

Treballadors autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

A què s’ha de destinar l’ajut?

S’ha d’utilitzar per satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que s’hagin reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors.

Requisits que s’han de complir per poder sol·licitar l’ajut

 • Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin en els sectors d’activitat establerts en l’annex de l’ordre.
 • Han de continuar l’activitat i que el seu volum d’operacions anual declarat en l’impost sobre el valor afegit o en un altre tribut directe equivalent de 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte a 2019.
 • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d’activitat establerts en l’annex de l’ordre i que hagin realitzat i declarat alguna d’aquestes activitats durant 2019 i 2020 i que continuïn exercint-la.
 • Els grups consolidats que tributin en l’impost sobre societats en règim de tributació consolidada. S’entendrà com a persona destinatària, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren. El volum d’operacions a considerar per a determinar el descens de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant en 2019 com en 2020.
 • Tenir el domicili fiscal a Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos.

Com es repartiran els ajuts?

 • 3.000 euros per a empresaris amb el règim d’estimació objectiva de l’IRPF.
 • De 4.000 a 200.000 euros per a empresaris amb el règim d’estimació directa que demostrin haver perdut un 30% de facturació en 2020.

Quin és el termini de les sol·licituds?

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar a partir del dilluns 21 de juny de 2021 a les 9.00 h fins al dia 30 de juny a les 15.00 h a través del formulari que estarà disponible al CANAL EMPRESA (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici).

Si demanes l’ajut, quins compromisos tens?

 • Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l’ajut.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 

JDA/SFAIDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L'enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.