Bonificacions vigents per a la contractació d’empleats en 2022

La Direcció General del Treball i el SEPE han informat del manteniment de les bonificacions per contractar després de l’entrada en vigor del RD llei 32/2021 de reforma laboral.

Aquestes són les bonificacions que continuen actives:

Contracte per a la formació en alternança

És l’única modalitat bonificada destinada a la contractació de joves desocupats. Amb ella, les empreses que desitgin contractar es beneficiaran d’una bonificació del 100 % de les assegurances socials (75 % per a empreses amb més de 250 treballadors) durant un màxim de dos anys. A més, rebran una bonificació addicional d’entre 60 i 80 € en concepte de tutorització del treballador.

El contracte de formació és a jornada completa i està destinat a formar joves, de fins a trenta anys.

Del total de la jornada, durant el primer serà el 65 % per treballar i el 35 % per formar-se, mentre que el segon any serà el 85 % de treball i 15 % de formació. La formació del contracte és oficial i també està 100 % bonificada.

En aquesta modalitat de contracte no s’exigeix manteniment del nivell de plantilla o de l’empleat. Això sí, l’obligació és proporcionar formació al treballador sobre una professió.

Respecte al salari, serà l’establert en el conveni. En defecte d’això, no podrà ser inferior al 65 % sobre la quantitat fixada per al grup professional amb aquestes funcions durant el primer any i 85 % durant el segon.

Conversions de contractes en indefinit

– Conversions de contracte de formació (en alternança) a indefinit

Les empreses que transformin els contractes de formació en indefinits podran aplicar una bonificació de 1.500 € en les assegurances socials (1.800 euros, si és treballadora) durant tres anys.

El requisit és transformar el contracte de formació en alternança quan finalitza el contracte inicial o alguna de les seves pròrrogues.

– Conversions de contractes de pràctiques en indefinit

Encara que es van derogar les bonificacions per als contractes inicials de pràctiques, sí que continuen vigents les bonificacions per a empreses amb menys de 50 treballadors que transformin un contracte de pràctiques en indefinit.

Tindran una bonificació anual en les quotes a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any) durant tres anys. En el cas de les dones, aquestes bonificacions seran de 58,33 €/mes (700 €/any).

– Conversions de contractes de relleu i substitució per jubilació en indefinit

El mateix succeeix si es transformen en indefinits contractes de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació. Tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 41,67 €/mes (500 €/any), durant tres anys. En el cas de les dones, aquesta quota serà de 58,33 €/mes (700 €/any).

– Contracte de durada determinada

El contracte de durada determinada regulat en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors mantindrà l’aplicació dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social establerts per als contractes de treball temporals o de durada determinada per a determinats col·lectius en la Llei 43/2006, de 29 de desembre.

Bonificacions per a persones amb discapacitat

Existeixen nombroses bonificacions per contractar persones amb discapacitat, en funció del seu perfil i tipus de contracte (Llei 43/2006):

  • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a menors de quaranta-cinc anys: 4.500 € (5.350 € si és dona). En cas de discapacitat severa, s’aplicarien 5.100 € (5.950 € si és dona).
  • Contracte indefinit o transformació en indefinit per a més grans de quaranta-cinc anys: 5.700 € o 6,300 € (si té una discapacitat severa) durant tota la vigència.
  • Contracte temporal per a menors de quaranta-cinc anys: 3.500 € (4.100 € si és dona), 4.100 € si és una discapacitat severa (4.700 € per a dones).
  • Contracte temporal per a més grans de quaranta-cinc anys: 4.100 € (4.700 € si és dona), 4.700 € si és una discapacitat severa (5.300 € si és dona).

També existeixen bonificacions del 100 % de la quota empresarial per la contractació indefinida o temporal o conversió en indefinit de contractes temporals per un centre especial d’ocupació, i per a contractes d’interinitat, durant tota la vigència del contracte (Llei 43/2006 i Llei 45/2002).

Bonificació per a la contractació indefinida d’aturats de llarga durada

El Reial decret llei 8/2019 va introduir una bonificació en la quota empresarial de 108,33 €/mes (125 €/mes si és dona) per a aquelles empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada.

La persona contractada haurà d’haver estat inscrita com a demandant d’ocupació almenys dotze mesos, dels divuit anteriors a l’alta.

Les empreses que contractin de manera indefinida aturats de llarga durada podran aplicar una bonificació de 1.300 € en les assegurances socials en les quotes anuals a la Seguretat Social (1.500 €, si és dona).

Aquesta bonificació es podrà aplicar durant tres anys, sempre que es mantingui el nivell d’ocupació total aconseguida amb aquesta contractació i es mantingui contractat el treballador com a mínim dos anys. En cas d’incompliment, l’empresa hauria de retornar els beneficis aplicats.

Bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió

Es mantenen les bonificacions per a col·lectius en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, etc.:

  • Víctimes de violència de gènere, tràfic d’éssers humans i víctimes de terrorisme: bonificació de 1.500 € si el contracte és indefinit, 600 € si és temporal, durant la vigència del contracte, quatre anys si és indefinit.
  • Treballadors en risc d’exclusió social: bonificació de 600 € si és contracte indefinit, 500 € per a contractes temporals i 650 € per a conversions en indefinit, durant quatre anys si és indefinit o durant tota la vigència, si és contracte temporal.

A més d’aquesta classe de bonificacions n’existeixen d’altres, destinades a col·lectius molt específics pel perfil del treballador, o l’activitat, que apareixen publicades en la secció de bonificacions del SEPE (vegeu-les més avall).

Bonificacions per a la conciliació de la vida personal, laboral i familiar

Existeixen bonificacions per als contractes d’interinitat que s’apliquen per substituir treballadors en situació d’excedència per la cura de familiars.

Si es contracta una persona beneficiària de prestacions per desocupació per substituir el treballador, mentre duri l’excedència, es podrà aplicar una reducció del 95 % en la quota per contingències comunes durant el primer any. Per al segon i tercer any, s’aplicaria una reducció del 60 % i 50 % en les contingències comunes respectivament.

També continuen vigents les bonificacions per als contractes d’interinitat per substituir treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l’embaràs o la lactància.

En aquests casos, s’aplicarà una bonificació del 100 % de la quota empresarial i recaptació conjunta, tant del treballador substituït, com de l’interí contractat. La bonificació es podrà aplicar mentre s’estengui el període de substitució.

Per a més informació vegeu:

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.