Bonificacions de fins al 90% en l’IBI a famílies amb necessitats per criança

El projecte de llei de famílies inclou diverses mesures de caràcter fiscal, entre les quals destaquen les bonificacions en l’impost sobre béns immobles (IBI) a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família amb més necessitats de suport a la criança o equiparades.

En el Butlletí Oficial de les Corts Generals (Congrés dels Diputats) s’ha publicat el projecte de llei de famílies, en el qual s’inclouen diverses mesures fiscals, on destaca la modificació del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a fi de possibilitar l’extensió de les bonificacions en l’impost sobre béns immobles (IBI) que es prevegin per a famílies amb majors necessitats de suport a la criança a altres casos equiparats.

Bonificació de fins al 90%

Fins ara la Llei d’hisendes locals estableix que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l’impost a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa.

Amb la nova regulació prevista perquè s’aprovi en el 2023, s’estableix que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 90% de la quota íntegra de l’IBI a favor d’aquells subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família amb més necessitats de suport a la criança o equiparades d’acord amb el que es preveu en la Llei 40/2003, de protecció a les famílies amb majors necessitats de suport a la criança.

L’ordenança haurà d’especificar la classe i característiques dels béns immobles al fet que afecti, durada, quantia anual i altres aspectes substantius i formals d’aquesta bonificació, així com les condicions de compatibilitat amb altres beneficis fiscals.

Protecció a les famílies amb major necessitats de suport a la criança.

Com a novetats que inclou el projecte de llei de famílies, la Llei 40/2003 passa a denominar-se «Llei de protecció a les famílies amb majors necessitats de suport a la criança» i, d’aquesta manera, s’estén la protecció en incloure un nou concepte legal de família amb especial necessitat de suport: s’afegeix als tutors, acollidors o guardadors; en els supòsits equiparats es fixa el grau de discapacitat en el 33% en lloc del vigent 65% per cent i s’inclou en les situacions familiars en què existeixi un sol progenitor amb dos fills.

Es regulen també els supòsits de custòdia compartida, perquè puguin coexistir dos títols en casos de ruptura de la convivència i es pugui figurar en dues unitats familiars, i s’equiparen les parelles de fet a les matrimonials en el tracte legal, de manera que podran figurar conjuntament en el títol.

En general, s’incorpora una nova regulació més beneficiosa de les categories en què es classifiquen les famílies, amb ampliació de supòsits i modificació de llindars:

  • En la categoria especial, per a famílies amb majors necessitats de suport a la criança, es redueix el nombre de fills exigits per a accedir de cinc a quatre fills, i de quatre a tres en cas de part múltiple;
  • S’afegeix a les situacions familiars en què existeixi un sol progenitor amb dos fills o més, així com quan el progenitor tingui reconeguda una discapacitat o incapacitat per a treballar o sigui una persona en situació de dependència.
  • A més, en coherència amb la reducció en el nombre de fills, les unitats familiars amb tres fills poden accedir a la categoria especial per la via d’ingressos reduïts (no superació en còmput anual del cent cinquanta per cent de l’IPREM vigent, com a nou llindar, incloses les pagues extraordinàries).
  • La resta d’unitats familiars s’englobarien en la categoria general.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

 

Consulteu els nostres serveis fiscals, laborals i legals aquí.

JDA/SFAI

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Subscriu-te a la nostra newsletter

Informació bàsica sobre Protecció de dades
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalitat: L’enviament de comunicacions comercials; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional; Informació adicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: https://www.jda.es/protecciondatos/contactos/.