Subvenciones Enero 2015

Estado

Gobierno de La Rioja

SUBVENCIONES DESTINADAS AL FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN DIRECTA
Boletín Oficial de la Rioja
Núm. boletín: 143
Fecha publicación: 19/11/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

SUBVENCIONES A PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS
Boletín Oficial de la Rioja
Núm. boletín: 143
Fecha publicación: 19/11/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

SERVICIOS

SUBVENCIONES QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA A EMPRESAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA BUENOS COMPROMISO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE OCUPACIÓN BARCELONA
Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona
Núm. boletín: 022014029556
Fecha publicación: 17/11/2014
Plazo: 30/06/2016
Organismo oficial: Ayuntamiento de Barcelona

AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES PROMOVIDAS POR ELLAS PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS PARA EL EJERCICIO 2015.
Boletín Oficial del País Vasco
Núm. boletín: 220
Fecha publicación: 20/11/2014
Plazo: 15/02/2015
Organismo oficial: Departamento de Salud

SUBVENCIONES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015, PARA EQUIPAMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS Y DE CENTROS PÚBLICOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL QUE IMPARTEN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.
Boletín Oficial del País Vasco
Núm. boletín: 219
Fecha publicación: 17/11/2014
Plazo: 18/12/2014
Organismo oficial: Departamento de Educación, Política lingíística y cultura
»Ver documento

Junta de Extremadura

AYUDAS INDIVIDUALIZADAS DE TRANSPORTE Y/O COMEDOR ESCOLAR PARA EL ALUMNADO PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO REMA (REFUERZO, ESTÍMULO Y MOTIVACIÓN PARA EL ALUMNADO) EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Boletín Oficial de Extremadura
Núm. boletín: 226
Fecha publicación: 24/11/2014
Plazo: 19/06/2015
Organismo oficial: Consejería de Educación y Cultura
»Ver documento

TURISMO

Estado

AYUDAS PARA PROYECTOS Y ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA EMPRENDETUR INTERNACIONALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE TURISMO.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 285
Fecha publicación: 25/11/2014
Plazo: 26/01/2015
Organismo oficial: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
»Ver documento

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA

EMPRESA

Núm. Butlletí: 269
Data publicació: 22/11/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Diputació de Tarragona
Subvencions per a la instal•lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran.

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: 270
Data publicació: 24/11/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament d’Alcanar
Subvencions per activitats a realitzar per entitats culturals, esportives i socials, exercici 2014.

Núm. Butlletí: 290
Data publicació: 19/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Valls
Ajuts econòmics per a la implantació de noves empreses al Barri Antic.

Núm. Butlletí: 290
Data publicació: 19/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntametn de Valls
Ajuts econòmics per al suport de l’activitat empresarial i comercial al Barri Antic.

Núm. Butlletí: 285
Data publicació: 13/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Programa d’ajuts per al foment de l’autoempresa.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014030515
Data publicació: 24/11/2014
Termini: 31/05/2015
Departament: Ajuntament de Barcelona
Subvenció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014031651
Data publicació: 28/11/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Badalona
Subvencions destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social de caràcter esportiu i juvenil durant l’any l’any 2014.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014030745
Data publicació: 28/11/2014
Termini: 9/01/2015
Departament: Ajuntament Figaró-Montmany
Subvencions per a entitats del municipi per a l’anualitat 2014.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE GIRONA

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: 238
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Del 19/01 al 27/02/2015
Departament: Ajuntament de Roses
Subvencions municipals en el marc de les bases d’execució del pressupost.

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

EMPRESA

Núm. Butlletí: 022014032640
Data publicació: 5/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Badalona
Subvencions a emprenedors de noves activitats econòmiques que comportin l’obertura d’un local.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014030867
Data publicació: 1/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Subvencions a projectes destinats al foment d’activitats socioculturals a la ciutat durant l’any 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032376
Data publicació: 5/12/2014
Termini: 14/01/2015
Departament: Diputació de Barcelona
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014033069
Data publicació: 18/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament d’Argentona
Bases generals i específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Argentona.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032417
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuts econòmics a entitats culturals 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032533
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Caldes de Montbui
Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat en pobles més desafavorits.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032407
Data publicació: 15/12/2014
Termini: 31/12/2014
Departament: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Subvencions per a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic d’Olesa de Montserrat.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014033081
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 31/12/2015
Departament: Ajuntament de Puig-reig
Subvencions a empreses per a la promoció de l’activitat empresarial i el foment de la creació de llocs de treball.

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014033042
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 19/01/2015
Departament: Ajuntament de Sallent
Aprovació inicial de la convocatòria i de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del 2014.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032977
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Sant Joan Despí
Subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a la Persona, Sanitat i Medi Ambient per a l’any 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032069
Data publicació: 2/12/2014
Termini: 31/01/2015
Departament: Ajuntament de Castellar del Vallès
Reduccions de la quota de la taxa per recollida de residus municipals per a l’any 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014031269
Data publicació: 1/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns i instal•lació d’ascensors en els edificis de l’àmbit del PII al barri de Montornès Nord.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014031274
Data publicació: 3/12/2014
Termini: 31/01/20014
Departament: Ajuntament de Malgrat de Mar
Aprovació definitiva de les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l’exercici 2014.
 

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EMPRESA

Núm. Butlletí: 6762
Data publicació: 2/12/2014
Termini: 2/02/2015
Departament: Agència de Residus de Catalunya
Ayudas para la utilización de árido reciclado de los residuos de la construcción con marcaje CE en obras #promover por los entes locales y empresas públicas municipales de Cataluña.

Núm. Butlletí: 6772
Data publicació: 17/12/2014
Termini: 20/01/2015
Departament: Departament d’Ensenyament
Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, durant el curs acadèmic 2013-2014.

Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 29/01/2014
Departament: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Ajuts del Programa de Missions Internacionals.

Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 19/01/2015
Departament: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Núm. Butlletí: Núm. 6773
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 19/01/2014
Departament: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: 6765
Data publicació: 5/12/2014
Termini: 5/02/2014
Departament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Ajuts dins del programa Beatriu de Pinós per a l’any 2014.

Núm. Butlletí: 6765
Data publicació: 5/12/2014
Termini: 29/01/2014
Departament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2014-2015 (AEU).

INDUSTRIA

Gobierno del País Vasco

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO COMUNITARIAS AL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
Boletín Oficial del País Vasco
Núm. boletín: 237
Fecha publicación: 12/12/2014
Plazo: 31/01/2015
Organismo oficial: Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad
»Ver documento

Junta de Andalucía

SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2014. Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
Núm. boletín: 237
Fecha publicación: 10/12/2014
Plazo: 31/01/2015
Organismo oficial: Diputación Provincial de Jaén
»Ver documento

Xunta de Galicia

AYUDAS PARA PALIAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL LOBO
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 235
Fecha publicación: 9/12/2014
Plazo: 30/09/2015
Organismo oficial: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
»Ver documento

SERVICIOS

Castilla-La Mancha

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PLANES INDIVIDUALES DE APOYO A LA INCORPORACIÓN DE PROCESOS ELECTRÓNICOS Y DE EADMINISTRACIÓN PARA PYMES Y AUTÓNOMOS, PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y LA FIRMA DIGITAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN PYME (EADMINISTRACIÓN).
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 239
Fecha publicación: 11/12/2014
Plazo: 31/12/2015
Organismo oficial: Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla-La Mancha
»Ver documento

Gobierno del País Vasco

SUBVENCIONES, DURANTE EL EJERCICIO 2015, PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.
Boletín Oficial del País Vasco
Núm. boletín: 236
Fecha publicación: 11/12/2014
Plazo: 31/01/2015
Organismo oficial: Instituto Vasco de la Mujer / EMAKUNDE
»Ver documento

Junta de Andalucía

AYUDAS A PERSONAS EN ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE EMERGENCIA SOCIAL INCURSAS EN PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIOS O DE EJECUCIÓN, QUE SEAN PRIVADAS DE LA PROPIEDAD DE SU VIVIENDA HABITUAL
Boletín Oficial de Andalucía
Núm. boletín: 242
Fecha publicación: 12/12/2014
Plazo: Hasta agotar partida presupuestaria
Organismo oficial: Consejería de Fomento y Vivienda
»Ver documento

Junta de Castilla y León

AYUDAS A TRABAJADORES CON EXTINCIÓN DE RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA PUERTAS NORMA, S.A. DENTRO DEL PLAN NORMA (COMARCA DE PINARES), ASÍ COMO A EMPRESAS QUE CONTRATEN A TRABAJADORES INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN NORMA.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 235
Fecha publicación: 5/12/2014
Plazo: 31/12/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

AYUDAS A LA SUSCRIPCIÓN DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA COBERTURA DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS EN LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS DE CULTIVOS HERBÁCEOS EXTENSIVOS (MÓDULO 2), HORTALIZAS AL AIRE LIBRE OTOÑO-INVIERNO, CULTIVOS FRUTÍCOLAS, CEREZA, UVA DE VINIFICACIÓN Y REMOLACHA EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 235
Fecha publicación: 5/12/2014
Plazo: 31/1/2015
Organismo oficial: Consejería de Agricultura y Ganadería
»Ver documento

Xunta de Galicia

SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDA AL ALQUILER DE VIVIENDAS DEL PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 2013-2016.
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 236
Fecha publicación: 10/12/2014
Plazo: Sin determinar
Organismo oficial: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras
»Ver documento

TURISMO

Estado

AYUDAS PARA PROYECTOS Y ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA EMPRENDETUR I+D+I EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL E INTEGRAL DEL TURISMO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 290
Fecha publicación: 1/12/2014
Plazo: 2/02/2015
Organismo oficial: Ministerio de Indústria Energia y Turismo
»Ver documento

AYUDAS PARA PROYECTOS Y ACTUACIONES DENTRO DEL PROGRAMA EMPRENDETUR JÓVENES EMPRENDEDORES EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL E INTEGRAL DEL TURISMO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 290
Fecha publicación: 1/12/2014
Plazo: 2/02/2015
Organismo oficial: Ministerio de Indústria Energia y Turismo
»Ver documento

Comunidad Valenciana

AYUDAS 2015 DE LA AGÈNCIA DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana
Núm. boletín: 7422
Fecha publicación: 12/12/2014
Plazo: 31/01/2015
Organismo oficial: Agència Valenciana del Turisme
»Ver documento

SANIDAD

Comunidad de Madrid

SUBVENCIONES DESTINADAS A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERAS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Núm. boletín: 295
Fecha publicación: 11/12/2014
Plazo: 11/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
»Ver documento

CONSTRUCCION

Gobierno del País Vasco

PROGRAMA RENOVE REHABILITACIÓN EFICIENTE DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS, PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS MISMOS.
Boletín Oficial del País Vasco
Núm. boletín: 246
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 30/03/2015
Organismo oficial: Departamento de Empleo y Servicios Sociales
»Ver documento

Junta de Andalucía

FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES EN INMUEBLES DESTINADOS A SEDES DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EN OTROS EDIFICIOS VINCULADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COMPETENCIA LOCAL, DENTRO DEL ÁMBITO DEL PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL.
Boletín Oficial de Andalucía
Núm. boletín: 250
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 29/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
»Ver documento

Junta de Castilla y León

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA PARA EL AÑO 2014.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 244
Fecha publicación: 19/12/2014
Plazo: 20/03/2015
Organismo oficial: Consejería de Fomento y Medio Ambiente
»Ver documento

INDUSTRIA

Estado

PAGOS DIRECTOS A LA AGRICULTURA Y A LA GANADERÍA Y OTROS REGÍMENES DE AYUDA, ASÍ COMO SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PAGOS DIRECTOS Y DE LOS PAGOS AL DESARROLLO RURAL.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 307
Fecha publicación: 20/12/2014
Plazo: 15/05/2015
Organismo oficial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA EL ACHATARRAMIENTO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS CON CAPACIDAD DE TRACCIÓN PROPIA «PIMA TRANSPORTE».
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 307
Fecha publicación: 20/12/2014
Plazo: 1/10/2015
Organismo oficial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
»Ver documento

AYUDAS POR LA PARALIZACIÓN TEMPORAL ARMADORES O PROPIETARIOS DE BUQUES AFECTADOS
POR LA SUSPENSIÓN DEL ACUERDO DE PESCA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MAURITANIA.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 304
Fecha publicación: 17/12/2014
Plazo: 14/01/2015
Organismo oficial: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
»Ver documento

AYUDAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES INTERNACIONALES.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 315
Fecha publicación: 30/12/2015
Plazo: 31/12/2015
Organismo oficial: Ministerio de Economía y Competitividad
»Ver documento

Cantabria

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES COLECTIVAS EN TERRENOS COMUNALES POR PARTE DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA EN EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Cantabria
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 27/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
»Ver documento

Cataluña

AYUDAS AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL
Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. boletín: 6773
Fecha publicación: 18/12/2014
Plazo: 19/01/2015
Organismo oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
»Ver documento

AYUDAS PARA INCENTIVAR LA BÚSQUEDA APLICADA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA
Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. boletín: 6773
Fecha publicación: 18/12/2014
Plazo: 19/01/2015
Organismo oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
»Ver documento

AYUDAS DEL PROGRAMA DE MISIONES INTERNACIONALES
Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. boletín: 6773
Fecha publicación: 18/12/2014
Plazo: 29/01/2015
Organismo oficial: Acc1ó. Competitivitat per l’empresa.
»Ver documento

Gobierno de Aragón

AYUDAS EN 2014 PARA AGENTES INTERMEDIOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, EN EL MARCO DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN ARAGÓN (ADIA).
Boletín Oficial de Aragón
Núm. boletín: 254
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Departamento de Industria e Innovación
»Ver documento

PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL EN ARAGÓN, UNA ACTUACIÓN DEL PROGRAMA ARAGÓN EMPRESA EN SU EDICIÓN DE 2015.
Boletín Oficial de Aragón
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 18/12/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Departamento de Industria e Innovación
»Ver documento

Gobierno Foral de Navarra

AYUDAS A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE I+D.
Boletín Oficial de Navarra
Núm. boletín: 252
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 27/01/2015
Organismo oficial: Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente
»Ver documento

Gobierno de las Islas Baleares

AYUDAS DE MINIMIS PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA EN EL ÁMBITO DE LAS ILLES BALEARS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015
Boletín Oficial de las Islas Baleares
Núm. boletín: 174
Fecha publicación: 20/12/2014
Plazo: 23/01/2015
Organismo oficial: Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears – FOGAIBA
»Ver documento

Gobierno de las Islas Canarias

AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LAS AYUDAS DE ESTADO PARA DETERMINADAS MEDIDAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LAS PRODUCCIONES AGRARIAS DE CANARIAS, DESTINADAS A LAS CAMPAÑAS 2009, 2010 Y 2012, Y AYUDAS DE ESTADO DE LA MEDIDA I.5 “AYUDA A LOS PRODUCTORES DE TOMATE DE EXPORTACIÓN», REFERIDA A LA CAMPAÑA 2013, Y SE APRUEBAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA MISMA.
Boletín Oficial de las Islas Canarias
Núm. boletín: 250
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 25/01/2014
Organismo oficial: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas
»Ver documento

Junta de Extremadura

AYUDAS A LA PROGRAMACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS Y DE MÚSICA EN LA RED DE TEATROS
DE EXTREMADURA PARA EL PERÍODO 1 DE ENERO DE 2015 A 31 DE JULIO DE 2015.
Boletín Oficial de Extremadura
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 24/12/2014
Plazo: 8/01/2014
Organismo oficial: Consejería de Educación y Cultura
»Ver documento

Xunta de Galicia

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS Y DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA POR ENTIDADES ASOCIATIVAS VINCULADAS AL SECTOR AGROFORESTAL, COFINANCIADA CON EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) EN EL MARCO DEL PDR DE GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 27/01/2015
Organismo oficial: Consellería del Medio Rural y del Mar
»Ver documento

AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 2/02/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

AYUDAS DE APOYO A LAS INICIATIVAS ABIERTAS DE DIFUSIÓN, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 6/02/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

AYUDAS A LAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL-MODA-CONFECCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EN DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TEXTIL, VISIÓN 2020, COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 6/02/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

AYUDAS A LAS INVERSIONES DE LAS PYMES EN EQUIPOS PRODUCTIVOS, COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 5/02/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

AYUDAS A PROYECTOS COLABORATIVOS DE CAPACITACIÓN SECTORIAL, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 3/02/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

SUBVENCIONES A FESTIVALES DEL SECTOR AUDIOVISUAL
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

SUBVENCIONES A LAS ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN PARA INDUSTRIAS CULTURALES Y SE
CONVOCAN PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 31/08/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

SERVICIOS

Estado

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO, DE LOS SUBPROGRAMAS DE FORMACIÓN Y DE MOVILIDAD INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD, EN EL MARCO DEL PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 313
Fecha publicación: 27/12/2014
Plazo: 6/02/2015
Organismo oficial: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
»Ver documento

Cataluña

SUBVENCIONES PARA UN PROGRAMA DE AYUDA COMPLEMENTARIA DESTINADA AL MANTENIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACITADO EN CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO DURANTE EL EJERCICIO 2014
Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. boletín: 6776
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 15/01//2015
Organismo oficial: Departament d’Empresa i Ocupació
»Ver documento

Comunidad Valenciana

AYUDAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS DE LA TERCERA EDAD PARA EL EJERCICIO 2015
Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. boletín: 7429
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 31/10/2015
Organismo oficial: Consellería de Bienestar Social
»Ver documento

PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS POR ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA EDUCADORA PARA EL AÑO 2015
Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. boletín: 7431
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 1/06/2014
Organismo oficial: Consellería de Bienestar Social
»Ver documento

AYUDAS DIRIGIDAS A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN E INSERCIÓN DE MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O CON MEDIDAS JURÍDICAS DE PROTECCIÓN, PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. boletín: 7431
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 26/01/2014
Organismo oficial: Consellería de Bienestar Social
»Ver documento

AYUDAS ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD. 2015
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia
Núm. boletín: 154
Fecha publicación: 24/12/2014
Plazo: 15/12/2015
Organismo oficial: Diputación Provincial de Palencia
»Ver documento

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
EN MUJER EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL EJERCICIO 2015.
Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. boletín: 7428
Fecha publicación: 22/12/2014
Plazo: 22/01/2015
Organismo oficial: Conselleria de Bienestar Social
»Ver documento

Gobierno de Aragón

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO LABORAL.
Boletín Oficial de Aragón
Núm. boletín: 251
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 7/01/2015
Organismo oficial: Departamento de Economia y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO.
Boletín Oficial de Aragón
Núm. boletín: 251
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 7/01/2015
Organismo oficial: Departamento de Economía y Empleo
»Ver documento

Gobierno Foral de Navarra

SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS PARA LABORES TÉCNICAS DE COMERCIO EXTERIOR, ENMARCADA EN EL PLAN INTERNACIONAL DE NAVARRA 2013-2016
Boletín Oficial de Navarra
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 7/01/2015
Organismo oficial: Dirección General de Política Económica y Empresarial
»Ver documento

Gobierno de las Islas Canarias

SUBVENCIONES PARA PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES
Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Núm. boletín: 166
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 25/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

Gobierno del País Vasco

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2015 A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN DE IGUALDAD.
Boletín Oficial del País Vasco
Núm. boletín: 246
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 30/01/2014
Organismo oficial: Instituto Vasco de la Mujer
»Ver documento

Junta de Castilla y León

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2015 PARA LA INCORPORACIÓN DE SOCIOS TRABAJADORES O DE TRABAJO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 15/04/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL PAGO DE CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 15/10/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2015, DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, ADAPTACIÓN DE SUS PUESTOS DE TRABAJO O DOTACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y AL TRÁNSITO DEL EMPLEO PROTEGIDO DE LOS ENCLAVES LABORALES AL MERCADO ORDINARIO DE TRABAJO.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 3/09/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2015, DIRIGIDAS A PROMOVER LA AFILIACIÓN DE LAS MUJERES DEL MEDIO RURAL EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 26/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 27/02/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 16/09/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LOS COSTES SALARIALES DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 5/12/2015
Organismo oficial: Consejería de Economía y Empleo
»Ver documento

Junta de Castilla-La Mancha

AYUDAS DEL INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 31/12/2015
Organismo oficial: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
»Ver documento

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA, PARA EL AÑO 2015.
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 31/12/2015
Organismo oficial: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
»Ver documento

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CASTILLA-LA MANCHA
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 246
Fecha publicación: 22/12/2014
Plazo: 21/01/2014
Organismo oficial: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR PROYECTOS DE MEJORA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 245
Fecha publicación: 19/12/2014
Plazo: 11/02/2015
Organismo oficial: Consejería de Empleo y Economía
»Ver documento

Junta de Extremadura

SUBVENCIONES A LAS FAMILIAS RESIDENTES EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD
Boletín Oficial de Extremadura
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 30/11/2015
Organismo oficial: Consejería de empleo, mujer y políticas sociales
»Ver documento

Xunta de Galicia

AYUDA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA NO COMPETITIVA, A LAS PERSONAS INQUILINAS DE LAS VIVIENDAS ARRENDADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALUGA, EN EL EJERCICIO 2015.
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 31/12/2015
Organismo oficial: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
»Ver documento

SUBVENCIONES A FAMILIAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE MEDIANTE RECEPCIÓN SATELITAL EN VIVIENDAS Y EDIFICACIONES SITUADAS EN ZONAS A REVITALIZAR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE EN GALICIA
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 31/08/2015
Organismo oficial: Vicepresidencia y consellería de presidencia, administraciones públicas y justicia
»Ver documento

PROGRAMA DE BECAS FORMATIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE LAS PYMES GALLEGAS, COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 10/01/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

AYUDAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES, COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2007-2013
Boletín Oficial de Galicia
Núm. boletín: 248
Fecha publicación: 29/12/2014
Plazo: 2/02/2015
Organismo oficial: Instituto Gallego de Promoción Económica
»Ver documento

Principado de Asturias

SUBVENCIONES A LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015.
Boletín Oficial del Principado de Asturias
Núm. boletín: 291
Fecha publicación: 18/12/2014
Plazo: 8/01/2015
Organismo oficial: Consejería Economía y Empleo
»Ver documento

COMERCIO

Junta de Castilla-La Mancha

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS HEIMTEXTIL FRANKFURT (ALEMANIA), PANORAMA I BERLÍN (ALEMANIA), PREMIERE VISION PARÍS (FRANCIA), FATEX PARÍS (FRANCIA), PREMIUM BERLÍN (ALEMANIA) Y PROJECT LAS VEGAS II (EEUU), AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA, DE 05/06/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 9/1/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 27/02/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA GDS I DUSSELDORF 2015, AL AMPARO
DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA, DE 05/06/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y
CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 23/01/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA VISITA A LA FERIA CHENGDU FOOD AND DRINKS FAIR 2015 Y MISIÓN COMERCIAL DIRECTA A NANNING (CHINA), AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA, DE 05/06/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 22/01/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA WINE & SPIRITIS WHOLESALERS OF AMERICA CONVENTION 2015, AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA, DE 05/06/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 23/01/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS FERIAS MUSIKMESSE FRANKFURT, MUSIKMESSE CHINA, MAISON & OBJET SINGAPUR, AMBIENTE FRANKFURT, INDEX DUBAI, ISALONI MOSCÚ, L´ARTIGIANO MILAN, HONG KONG GIFT & PREMIUM, GLOBAL VILLAGE DUBAI Y MERCADO INTERNACIONAL DE ARTESANÍA FLORENCIA, AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA, DE 05/06/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 27/01/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA LA ACCIÓN PROMOCIONAL ROAD SHOWAGROLIMENTARIO USA 2015, AL AMPARO DE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA, DE 05/06/2014, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA PROMOVER Y CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DE LAS EMPRESAS.
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 249
Fecha publicación: 26/12/2014
Plazo: 23/01/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA AAHAR 2015
Boletín Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. boletín: 246
Fecha publicación: 22/12/2014
Plazo: 15/01/2015
Organismo oficial: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
»Ver documento

TURISMO

Estado

SUBVENCIONES SOMETIDAS AL RÉGIMEN GENERAL DE SUBVENCIONES DEL IMSERSO PARA LAS ACTUACIONES DE TURISMO Y TERMALISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DURANTE EL AÑO 2015.
Boletín Oficial del Estado
Núm. boletín: 306
Fecha publicación: 19/12/2014
Plazo: 16/01/2014
Organismo oficial: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
»Ver documento

Cantabria

SUBVENCIONES A LAS EMPRESAS TURÍSTICAS PARA INVERSIONES EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS,
RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y BARES, Y CAMPAMENTOS DE TURISMO.
Boletín Oficial de Cantabria
Núm. boletín: 240
Fecha publicación: 15/12/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
»Ver documento

SUBVENCIONES A AGENCIAS DE VIAJE PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN
TURÍSTICA.
Boletín Oficial de Cantabria
Núm. boletín: 240
Fecha publicación: 15/12/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
»Ver documento

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE TURISMO
ACTIVO.
Boletín Oficial de Cantabria
Núm. boletín: 240
Fecha publicación: 15/12/2014
Plazo: 30/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
»Ver documento

TRANSPORTE

No hay subvenciones de esta categoría publicadas durante el período del 15 al 30 de diciembre.

SANIDAD

Junta de Castilla-La Mancha

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS EN MATERIA SOCIOSANITARIA Y DE SALUD MENTAL.
Boletín Oficial de Castilla-la Mancha
Núm. boletín: 247
Fecha publicación: 23/12/2014
Plazo: 12/01/2015
Organismo oficial: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
»Ver documento

Estat

Govern de la Rioja

SUBVENCIONS DESTINADES Al FOMENT DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DIRECTA
Butlletí Oficial de la Rioja
Núm. Butlletí: 143
Data publicació: 2014.11.19
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Agència de Desenvolupament Econòmic de la Rioja

SUBVENCIONS A PROJECTES D’INVERSIÓ PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES
Butlletí Oficial de la Rioja
Núm. Butlletí: 143
Data publicació: 2014.11.19
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Agència de Desenvolupament Econòmic de la Rioja

SERVEIS

SUBVENCIONS QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE BARCELONA A EMPRESES EN EL MARC DEL PROGRAMA BON COMPROMÍS D’IMPULS A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ BARCELONA
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Núm. Butlletí: 022014029556
Data publicació: 2014.11.17
Termini: 2016.06.30
Organisme oficial: Ajuntament de Barcelona

AJUDES ECONÒMIQUES DESTINADES A ENTITATS LOCALS I ENTITATS PROMOGUDES PER ELLES PER A LA PROMOCIÓ I DEFENSA DELS DRETS I INTERESSOS DE LES PERSONES CONSUMIDORES I USUÀRIES PER A l’EXERCICI 2015.
Butlletí Oficial del País Basc
Núm. Butlletí: 220
Data publicació: 2014.11.20
Termini: 2015.02.15
Organisme oficial: Departament de Salut

SUBVENCIONS, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2015, PER A EQUIPAMENT DE CENTRES CONCERTATS I DE CENTRES PÚBLICS DE TITULARITAT MUNICIPAL QUE IMPARTEIXEN CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL.
Butlletí Oficial del País Basc
Núm. Butlletí: 219
Data publicació: 2014.11.17
Termini: 2014.12.18
Organisme oficial: Departament d’Educació, Política lingíística i cultura
»Veure document

Junta d’Extremadura

AJUDES INDIVIDUALITZADES DE TRANSPORT I / O MENJADOR ESCOLAR PER A L’ALUMNAT PARTICIPANT EN EL PROGRAMA DE SUPORT SOCIOEDUCATIU REMA (REFORÇ, ESTÍMUL I MOTIVACIÓ PER A L’ALUMNAT) EN CENTRES EDUCATIUS SOSTINGUTS AMB FONS PÚBLICS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’EXTREMADURA
Butlletí Oficial d’Extremadura
Núm. Butlletí: 226
Data publicació: 2014.11.24
Termini: 2015.06.19
Organisme oficial: Conselleria d’Educació i Cultura
»Veure document

TURISME

Estat

AJUTS PER A PROJECTES I ACTUACIONS DINS DEL PROGRAMA EMPRENDETUR INTERNACIONALITZACIÓ EN EL MARC DEL PLA NACIONAL INTEGRAL DE TURISME.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 285
Data publicació: 2014.11.25
Termini: 2015.01.26
Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme
»Veure document

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

EMPRESA

Núm. Butlletí: 269
Data publicació: 22/11/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Diputació de Tarragona
Subvencions per a la instal•lació i dinamització de parcs de salut, especialment dissenyats per a la gent gran.

 

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: 270
Data publicació: 24/11/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament d’Alcanar
Subvencions per activitats a realitzar per entitats culturals, esportives i socials, exercici 2014.

Núm. Butlletí: 290
Data publicació: 19/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Valls
Ajuts econòmics per a la implantació de noves empreses al Barri Antic.

Núm. Butlletí: 290
Data publicació: 19/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntametn de Valls
Ajuts econòmics per al suport de l’activitat empresarial i comercial al Barri Antic.

Núm. Butlletí: 285
Data publicació: 13/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Programa d’ajuts per al foment de l’autoempresa.

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014030515
Data publicació: 24/11/2014
Termini: 31/05/2015
Departament: Ajuntament de Barcelona
Subvenció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014031651
Data publicació: 28/11/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Badalona
Subvencions destinades al foment de projectes i activitats d’utilitat pública i interès social de caràcter esportiu i juvenil durant l’any l’any 2014.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014030745
Data publicació: 28/11/2014
Termini: 9/01/2015
Departament: Ajuntament Figaró-Montmany
Subvencions per a entitats del municipi per a l’anualitat 2014.

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: 238
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Del 19/01 al 27/02/2015
Departament: Ajuntament de Roses
Subvencions municipals en el marc de les bases d’execució del pressupost.

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

EMPRESA

Núm. Butlletí: 022014032640
Data publicació: 5/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Badalona
Subvencions a emprenedors de noves activitats econòmiques que comportin l’obertura d’un local.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014030867
Data publicació: 1/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Subvencions a projectes destinats al foment d’activitats socioculturals a la ciutat durant l’any 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032376
Data publicació: 5/12/2014
Termini: 14/01/2015
Departament: Diputació de Barcelona
Subvencions en règim de concurrència competitiva per a donar suport a assistències tècniques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014033069
Data publicació: 18/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament d’Argentona
Bases generals i específiques de les subvencions de l’Ajuntament d’Argentona.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032417
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuts econòmics a entitats culturals 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032533
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Caldes de Montbui
Subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat en pobles més desafavorits.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032407
Data publicació: 15/12/2014
Termini: 31/12/2014
Departament: Ajuntament d’Olesa de Montserrat
Subvencions per a la potenciació i millora del comerç al Nucli Antic d’Olesa de Montserrat.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014033081
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 31/12/2015
Departament: Ajuntament de Puig-reig
Subvencions a empreses per a la promoció de l’activitat empresarial i el foment de la creació de llocs de treball.

 

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014033042
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 19/01/2015
Departament: Ajuntament de Sallent
Aprovació inicial de la convocatòria i de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del 2014.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032977
Data publicació: 15/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Sant Joan Despí
Subvencions en l’àmbit de l’Àrea de Serveis a la Persona, Sanitat i Medi Ambient per a l’any 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014032069
Data publicació: 2/12/2014
Termini: 31/01/2015
Departament: Ajuntament de Castellar del Vallès
Reduccions de la quota de la taxa per recollida de residus municipals per a l’any 2015.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014031269
Data publicació: 1/12/2014
Termini: Sense determinar
Departament: Ajuntament de Montornés del Vallès
Ajuts a la rehabilitació d’elements comuns i instal•lació d’ascensors en els edificis de l’àmbit del PII al barri de Montornès Nord.

Núm. Butlletí: Núm. registre 022014031274
Data publicació: 3/12/2014
Termini: 31/01/20014
Departament: Ajuntament de Malgrat de Mar
Aprovació definitiva de les bases reguladores de les subvencions atorgables per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, per a l’exercici 2014.
DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

EMPRESA

Núm. Butlletí: 6762
Data publicació: 2/12/2014
Termini: 2/02/2015
Departament: Agència de Residus de Catalunya
Ajudes per a la utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres #promover pels ens locals i empreses públiques municipals de Catalunya.

Núm. Butlletí: 6772
Data publicació: 17/12/2014
Termini: 20/01/2015
Departament: Departament d’Ensenyament
Subvencions destinades a l’escolarització d’infants de zero a tres anys a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, durant el curs acadèmic 2013-2014.

Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 29/01/2014
Departament: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa
Ajuts del Programa de Missions Internacionals.

Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 19/01/2015
Departament: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.

Núm. Butlletí: Núm. 6773
Data publicació: 18/12/2014
Termini: 19/01/2014
Departament: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal.

ÀMBIT GENERAL

Núm. Butlletí: 6765
Data publicació: 5/12/2014
Termini: 5/02/2014
Departament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Ajuts dins del programa Beatriu de Pinós per a l’any 2014.

Núm. Butlletí: 6765
Data publicació: 5/12/2014
Termini: 29/01/2014
Departament: Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries per al curs 2014-2015 (AEU).

 

INDÚSTRIA

Govern del País Basc

DESENVOLUPAMENT I APLICACIÓ DE LES MESURES DE SUPORT COMUNITÀRIES Al SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’EUSKADI.
Butlletí Oficial del País Basc
Núm. Butlletí: 237
Data publicació: 2014.12.12
Termini: 2015.01.31
Organisme oficial: Departament de Desenvolupament Econòmic i Competitivitat
»Veure document

Junta d’Andalusia

SUBVENCIONS DE L’ÀREA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I MEDI AMBIENT PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ EN EL SECTOR DE L’AGRICULTURA I RAMADERIA DE LA PROVÍNCIA DE JAÉN 2014. Butlletí Oficial de la Província de Jaén
Núm. Butlletí: 237
Data publicació: 2014.12.10
Termini: 2015.01.31
Organisme oficial: Diputació Provincial de Jaén
»Veure document

 

Xunta de Galícia

AJUDES PER PAL·LIAR ELS DANYS PRODUÏTS PEL LLOP
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 235
Data publicació: 2014.12.09
Termini: 2015.09.30
Organisme oficial: Conselleria de Medi Ambient, Territori i Infraestructures
»Veure document
SERVEIS

Castella-la Manxa

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS INDIVIDUALS DE SUPORT A LA INCORPORACIÓ DE PROCESSOS ELECTRÒNICS I D’eADMINISTRACIÓ PER A PIMES I AUTÒNOMS, PER AL FOMENT DE L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, LA FACTURACIÓ ELECTRÒNICA I LA SIGNATURA DIGITAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA EN PIME (eAdDMINISTRACIÓ).
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 239
Data publicació: 2014.12.11
Termini: 31/12/2015
Organisme oficial: Consell de Cambres Oficials de Comerç i Indústria de Castella-la Manxa
»Veure document

Govern del País Basc

SUBVENCIONS, DURANT L’EXERCICI 2015, PER FOMENTAR L’ASSOCIACIONISME I POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN TOTS ELS ÀMBITS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’EUSKADI.
Butlletí Oficial del País Basc
Núm. Butlletí: 236
Data publicació: 2014.12.11
Termini: 2015.01.31
Organisme oficial: Institut Basc de la Dona / EMAKUNDE
»Veure document

Junta d’Andalusia

AJUDES A PERSONES EN ESPECIALS CIRCUMSTÀNCIES D’EMERGÈNCIA SOCIAL INCURSES EN PROCEDIMENTS DE DESNONAMENTS O D’EXECUCIÓ, QUE SIGUIN PRIVADES DE LA PROPIETAT DEL SEU HABITATGE HABITUAL
Butlletí Oficial d’Andalusia
Núm. Butlletí: 242
Data publicació: 2014.12.12
Termini: Fins a esgotar partida pressupostària
Organisme oficial: Conselleria de Foment i Habitatge
»Veure document
Junta de Castella i Lleó

AJUDES A TREBALLADORS AMB EXTINCIÓ DE RELACIÓ LABORAL AMB L’EMPRESA PORTES NORMA, SA DINS DEL PLA NORMA (COMARCA DE PINEDES), AIXÍ COM A EMPRESES QUE CONTRACTIN A TREBALLADORS INCLOSOS EN L’ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PLA NORMA.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 235
Data publicació: 2014.12.05
Termini: 31/12/2015
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

AJUDES A LA SUBSCRIPCIÓ DE PÒLISSES D’ASSEGURANÇA PER A la COBERTURA DELS DANYS PRODUÏTS EN LES PRODUCCIONS AGRÍCOLES DE CULTIUS HERBACIS EXTENSIUS (MÒDUL 2), HORTALISSES A L’AIRE LLIURE TARDOR-HIVERN, CULTIUS HORTÍCOLES, CIRERA, RAÏM DE VINIFICACIÓ I REMOLATXA A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DE CASTELLA I LLEÓ.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 235
Data publicació: 2014.12.05
Termini: 2015.01.31
Organisme oficial: Conselleria d’Agricultura i Ramaderia
»Veure document
Xunta de Galícia

SUBVENCIONS DEL PROGRAMA D’AJUDA AL LLOGUER D’HABITATGES DEL PLA ESTATAL DE FOMENT DEL LLOGUER D’HABITATGES, LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA I LA REGENERACIÓ I RENOVACIÓ URBANES 2013-2016.
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 236
Data publicació: 2014.12.10
Termini: Sense determinar
Organisme oficial: Conselleria de Medi Ambient, Territori i Infraestructures
»Veure document

 

TURISME

Estat

AJUTS PER A PROJECTES I ACTUACIONS DINS DEL PROGRAMA EMPRENDETUR R + D + I EN EL MARC DEL PLA NACIONAL I INTEGRAL DEL TURISME, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 290
Data publicació: 2014.12.01
Termini: 2015.02.02
Organisme oficial: Ministeri d’Indústria Energia i Turisme
»Veure document

AJUTS PER A PROJECTES I ACTUACIONS DINS DEL PROGRAMA EMPRENDETUR JOVES EMPRENEDORS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL I INTEGRAL DEL TURISME, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 290
Data publicació: 2014.12.01
Termini: 2015.02.02
Organisme oficial: Ministeri d’Indústria Energia i Turisme
»Veure document

Comunitat Valenciana

AJUDES 2015 DE L’AGÈNCIA DIRIGIDES A les ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Butlletí Oficial de la Comunitat Valenciana
Núm. Butlletí: 7422
Data publicació: 2014.12.12
Termini: 2015.01.31
Organisme oficial: Agència Valenciana del Turisme
»Veure document

 

SANITAT

Comunitat de Madrid

SUBVENCIONS DESTINADES A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERES
A LA COMUNITAT DE MADRID
Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid
Núm. Butlletí: 295
Data publicació: 2014.12.11
Termini: 2015.01.11
Organisme oficial: Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori
»Veure document

CONSTRUCCIÓ

Govern del País Basc

PROGRAMA RENOVE REHABILITACIÓ EFICIENT D’HABITATGES I EDIFICIS, PER A L’ELABORACIÓ DE PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI EDIFICAT, DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC I L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DERIVADES DELS MATEIXOS.
Butlletí Oficial del País Basc
Núm. Butlletí: 246
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.03.30
Organisme oficial: Departament d’Ocupació i Serveis Socials
»Veure document

Junta d’Andalusia

FINANÇAMENT D’ACTUACIONS EN IMMOBLES DESTINATS A SEUS D’ÒRGANS DE GOVERN I EN ALTRES EDIFICIS VINCULATS A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE COMPETÈNCIA LOCAL, DINS DE L’ÀMBIT DEL PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.
Butlletí Oficial d’Andalusia
Núm. Butlletí: 250
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 2015.01.29
Organisme oficial: Conselleria d’Administració Local i Relacions Institucionals
»Veure document

Junta de Castella i Lleó

SUBVENCIONS DESTINADES A LA REHABILITACIÓ EDIFICATÒRIA PER A L’ANY 2014.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 244
Data publicació: 2014.12.19
Termini: 2015.03.20
Organisme oficial: Conselleria de Foment i Medi Ambient
»Veure document
INDÚSTRIA

Estat

PAGAMENTS DIRECTES A L’AGRICULTURA I A LA RAMADERIA I ALTRES RÈGIMS D’AJUDA, AIXÍ COM SOBRE LA GESTIÓ I CONTROL DELS PAGAMENTS DIRECTES I DELS PAGAMENTS AL DESENVOLUPAMENT RURAL.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 307
Data publicació: 2014.12.20
Termini: 2015.05.15
Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
»Veure document

SUBVENCIONS PER AL DESBALLESTAMENT DE VEHICLES INDUSTRIALS DE TRANSPORT DE VIATGERS I MERCADERIES AMB CAPACITAT DE TRACCIÓ PRÒPIA «PIMA TRANSPORT».
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 307
Data publicació: 2014.12.20
Termini: 2015.10.01
Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
»Veure document

AJUDES PER LA PARALITZACIÓ TEMPORAL ARMADORES O PROPIETARIS DE BUCS AFECTATS
PER LA SUSPENSIÓ DE L’ACORD DE PESCA ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I MAURITÀNIA.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 304
Data publicació: 2014.12.17
Termini: 2015.01.14
Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
»Veure document

AJUDES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ EN LICITACIONS INTERNACIONALS.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 315
Data publicació: 2015.12.30
Termini: 31/12/2015
Organisme oficial: Ministeri d’Economia i Competitivitat
»Veure document

Cantàbria

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS COL·LECTIVES EN TERRENYS COMUNALS PER PART DE LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA L’ANY 2015.
Butlletí Oficial de Cantàbria
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.27
Organisme oficial: Conselleria de Ramaderia, Pesca i Desenvolupament Rural
»Veure document

Catalunya

AJUDES AL SECTOR AGRÍCOLA EN MATÈRIA DE SANITAT VEGETAL
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 2014.12.18
Termini: 2015.01.19
Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
»Veure document

AJUDES PER INCENTIVAR LA RECERCA APLICADA EN MATÈRIA DE PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 2014.12.18
Termini: 2015.01.19
Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
»Veure document

AJUDES DEL PROGRAMA DE MISSIONS INTERNACIONALS
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. Butlletí: 6773
Data publicació: 2014.12.18
Termini: 2015.01.29
Organisme oficial: Acc1ó. Competitivitat per l’empresa.
»Veure document

Govern d’Aragó

AJUDES EN 2014 PER AGENTS INTERMEDIS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SEGURETAT INDUSTRIAL, EN EL MARC DEL RÈGIM D’AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT COMPETITIU DE L’ACTIVITAT INDUSTRIAL A ARAGÓ (ADIA).
Boletín Oficial d’Aragó
Núm. Butlletí: 254
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Departament d’Indústria i Innovació
»Veure document

PREMI A L’EXCEL·LÈNCIA EMPRESARIAL A ARAGÓ, UNA ACTUACIÓ DEL PROGRAMA ARAGÓ EMPRESA A L’EDICIÓ DE 2015.
Boletín Oficial d’Aragó
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.18
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Departament d’Indústria i Innovació
»Veure document

Govern Foral de Navarra

AJUDES A EMPRESES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D’I + D.
Butlletí Oficial de Navarra
Núm. Butlletí: 252
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.01.27
Organisme oficial: Departament de Desenvolupament Rural, Indústria, Ocupació i Mig Ambient
»Veure document

Govern de les Illes Balears

‘AJUDES PER A LA INVESTIGACIÓ APLICADA EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA EN L’ÀMBIT DE LES ILLES BALEARS, corresponents a l’any 2015
Butlletí Oficial de les Illes Balears
Núm. Butlletí: 174
Data publicació: 2014.12.20
Termini: 2015.01.23
Organisme oficial: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears – FOGAIBA
»Veure document

Govern de les Illes Canàries

AJUDES COMPLEMENTÀRIES A LES AJUDES D’ESTAT PER A DETERMINADES MESURES PREVISTES AL PROGRAMA COMUNITARI DE SUPORT A LES PRODUCCIONS AGRÀRIES DE CANÀRIES, DESTINADES A les CAMPANYES 2009, 2010 I 2012, I AJUDES D’ESTAT DE LA MESURA I.5 «AJUDA ALS PRODUCTORS DE TOMÀQUET D’EXPORTACIÓ «, REFERIDA A LA CAMPANYA 2013, I SE N’APROVEN LES QUE HAN DE REGIR LA MATEIXA.
Butlletí Oficial de les Illes Canàries
Núm. Butlletí: 250
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2014.01.25
Organisme oficial: Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aigües
»Veure document

Junta d’Extremadura

AJUDES A LA PROGRAMACIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES I DE MÚSICA A LA XARXA DE TEATRES
D’EXTREMADURA PER Al PERÍODE 1 DE GENER DE 2015 A 31 DE JULIOL DE 2015.
Butlletí Oficial d’Extremadura
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.24
Termini: 2014.01.08
Organisme oficial: Conselleria d’Educació i Cultura
»Veure document

Xunta de Galícia

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACCIONS FORMATIVES I DE TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA PER ENTITATS ASOCIATIVAS VINCULADES AL SECTOR AGROFORESTAL, COFINANCIADA AMB FONS EUROPEU AGRÍCOLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL (FEADER) EN EL MARC DEL PDR DE GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.27
Organisme oficial: Conselleria del Mitjà Rural i del Mar
»Veure document

AJUDES PER A LA CONTRACTACIÓ DE GESTORS D’INTERNACIONALITZACIÓ, COFINANCIADAS PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FSE GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.02.02
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

AJUDES DE SUPORT A LES INICIATIVES OBERTES DE DIFUSIÓ, COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FSE GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.02.06
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

AJUDES A LES EMPRESES DEL SECTOR TÈXTIL-MODA-CONFECCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS I ESTRATÈGIES DE PROMOCIÓ I INTERNACIONALITZACIÓ EN DESENVOLUPAMENT DEL PLA ESTRATÈGIC DEL TÈXTIL, VISIÓ 2020, COFINANÇADES PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.02.06
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

AJUDES A LES INVERSIONS DE LES PIMES EN EQUIPS PRODUCTIUS, COFINANÇADES PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.02.05
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

AJUTS A PROJECTES COL·LABORATIUS DE CAPACITACIÓ SECTORIAL, COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FSE GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.02.03
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

SUBVENCIONS A FESTIVALS DEL SECTOR AUDIOVISUAL
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS DE DISTRIBUCIÓ PER INDÚSTRIES CULTURALS I CONVOQUEN PER A l’ANY 2015.
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.08.31
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document
SERVEIS

Estat

AJUDES PER A LA FORMACIÓ DE PROFESSORAT UNIVERSITARI, DELS SUBPROGRAMES DE FORMACIÓ I DE MOBILITAT INCLOSOS EN EL PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓ DEL TALENT I LA SEVA EMPLEABILITAT, EN EL MARC DEL PLA ESTATAL D’INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA I TÈCNICA I D’INNOVACIÓ 2013-2016.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 313
Data publicació: 2014.12.27
Termini: 2015.02.06
Organisme oficial: Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
»Veure document

Catalunya

SUBVENCIONS PER A UN PROGRAMA D’AJUDA COMPLEMENTÀRIA DESTINADA AL MANTENIMENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL DURANT L’EXERCICI 2014
Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya
Núm. Butlletí: 6776
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 15/01 // 2015
Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació
»Veure document

Comunitat Valenciana

AJUDES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS DE LA TERCERA EDAT PER A L’EXERCICI 2015
Butlletí Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. Butlletí: 7429
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 2015.10.31
Organisme oficial: Conselleria de Benestar Social
»Veure document

PRESTACIONS ECONÒMIQUES INDIVIDUALITZADES PER DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER ACOLLIMENT FAMILIAR EN FAMÍLIA EDUCADORA PER A L’ANY 2015
Butlletí Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. Butlletí: 7431
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2014.06.01
Organisme oficial: Conselleria de Benestar Social
»Veure document

AJUDES DIRIGIDES A PROGRAMES DE PREVENCIÓ, PROTECCIÓ I INSERCIÓ DE MENORS EN SITUACIÓ DE RISC O AMB MESURES JURÍDIQUES DE PROTECCIÓ, PER A L’ANY 2015.
Butlletí Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. Butlletí: 7431
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2014.01.26
Organisme oficial: Conselleria de Benestar Social
»Veure document

AJUDES ECONÒMIQUES DE PAGAMENT ÚNIC PER AL FOMENT DE LA NATALITAT. 2015
Butlletí Oficial de la Província de Palència
Núm. Butlletí: 154
Data publicació: 2014.12.24
Termini: 2015.12.15
Organisme oficial: Diputación Provincial de Palencia
»Veure document

AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
A DONA EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL EN L’EXERCICI 2015.
Butlletí Oficial de la Generalitat Valenciana
Núm. Butlletí: 7428
Data publicació: 22/12/2014
Termini: 2015.01.22
Organisme oficial: Conselleria de Benestar Social
»Veure document

Govern d’Aragó

SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS PER FOMENTAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN L’ÀMBIT LABORAL.
Boletín Oficial d’Aragó
Núm. Butlletí: 251
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 2015.01.07
Organisme oficial: Departament d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS PER A LA PROMOCIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENFRONT DELS RISCOS PSICOSOCIALS EN EL TREBALL.
Boletín Oficial d’Aragó
Núm. Butlletí: 251
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 2015.01.07
Organisme oficial: Departament d’Economia i Ocupació
»Veure document

Govern Foral de Navarra

SUBVENCIONS A EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES PER LABORS TÈCNIQUES DE COMERÇ EXTERIOR, EMMARCADA AL PLA INTERNACIONAL DE NAVARRA 2013-2016
Butlletí Oficial de Navarra
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 2015.01.07
Organisme oficial: Direcció General de Política Econòmica i Empresarial
»Veure document

Govern de les Illes Canàries

SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS
Butlletí Oficial de la Província de Las Palmas
Núm. Butlletí: 166
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.25
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

Govern del País Basc

SUBVENCIONS PER A L’ANY 2015 A EMPRESES I A ENTITATS PRIVADES PER A LA CONTRACTACIÓ D’UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PER A LA REALITZACIÓ D’UN DIAGNÒSTIC SOBRE LA IGUALTAT DE DONES I HOMES I UN PLA D’IGUALTAT.
Butlletí Oficial del País Basc
Núm. Butlletí: 246
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2014.01.30
Organisme oficial: Institut Basc de la Dona
»Veure document

Junta de Castella i Lleó

SUBVENCIONS PER A L’ANY 2015 PER A LA INCORPORACIÓ DE SOCIS TREBALLADORS O DE TREBALL EN COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.04.15
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS CONSISTENTS EN EL PAGAMENT DE QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL Als TREBALLADORS BENEFICIARIS DE LA PRESTACIÓ PER ATUR EN LA SEVA MODALITAT DE PAGAMENT ÚNIC PER A L’ANY 2015.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.10.15
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS PER A L’ANY 2015, DIRIGIDES A FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT, ADAPTACIÓ DELS SEUS LLOCS DE TREBALL O DOTACIÓ DE MITJANS DE PROTECCIÓ PERSONAL I AL TRÀNSIT DE L’OCUPACIÓ PROTEGIT DELS ENCLAVAMENTS LABORALS AL MERCAT ORDINARI DE TREBALL.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.09.03
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS PER A L’ANY 2015, DIRIGIDES A PROMOURE L’AFILIACIÓ DE LES DONES DEL MEDI RURAL AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS, MITJANÇANT EL SISTEMA ESPECIAL PER A TREBALLADORS PER COMPTE PROPI AGRARIS.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.26
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS PER AL FINANÇAMENT DE LES UNITATS DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL EN ELS CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2015.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.02.27
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS PÚBLIQUES DESTINADES AL FINANÇAMENT DELS COSTOS SALARIALS DELS TREBALLADORS EN SITUACIÓ O RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A LES EMPRESES D’INSERCIÓ PER A L’ANY 2015.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.09.16
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

SUBVENCIONS DESTINADES AL FINANÇAMENT DELS COSTOS SALARIALS DELS TREBALLADORS AMB DISCAPACITAT A CENTRES ESPECIALS D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2015.
Boletín Oficial de Castella i Lleó
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.12.05
Organisme oficial: Conselleria d’Economia i Ocupació
»Veure document

Junta de Castella-la Manxa

AJUDES DE L’INGRÉS MÍNIM DE SOLIDARITAT PER A L’ANY 2015.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 31/12/2015
Organisme oficial: Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials
»Veure document

AJUDES D’EMERGÈNCIA SOCIAL A CASTELLA-LA MANXA, PER A L’ANY 2015.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 31/12/2015
Organisme oficial: Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials
»Veure document

SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS EN L’ÀMBIT DE L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A CASTELLA-LA MANXA
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 246
Data publicació: 22/12/2014
Termini: 2014.01.21
Organisme oficial: Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials
»Veure document

SUBVENCIONS PER A FOMENTAR PROJECTES DE MILLORA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 245
Data publicació: 2014.12.19
Termini: 2015.02.11
Organisme oficial: Conselleria d’Ocupació i Economia
»Veure document

Junta d’Extremadura

SUBVENCIONS A LES FAMÍLIES RESIDENTS A LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’EXTREMADURA PER AL FOMENT DE LA NATALITAT
Butlletí Oficial d’Extremadura
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.11.30
Organisme oficial: Conselleria d’ocupació, dona i polítiques socials
»Veure document

Xunta de Galícia

AJUDA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, A les persones inquilines DELS HABITATGES ARRENDADES EN EL MARC DEL PROGRAMA ALUGA, EN L’EXERCICI 2015.
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 31/12/2015
Organisme oficial: Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials
»Veure document

SUBVENCIONS A FAMÍLIES PER A L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENTS DE TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE MITJANÇANT RECEPCIÓ SATÈL·LITAL EN HABITATGES I EDIFICACIONS SITUADES EN ZONES A REVITALITZAR DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE A GALÍCIA
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.08.31
Organisme oficial: Vicepresidència i Conselleria de presidència, administracions públiques i justícia
»Veure document

PROGRAMA DE BEQUES FORMATIVES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE MILLORA DE LES PIMES GALLEGUES, COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FSE GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.01.10
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

AJUDES PER A NOUS EMPRENEDORS, COFINANÇADES PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER GALÍCIA 2007-2013
Butlletí Oficial de Galícia
Núm. Butlletí: 248
Data publicació: 2014.12.29
Termini: 2015.02.02
Organisme oficial: Institut Gallec de Promoció Econòmica
»Veure document

Principat d’Astúries

SUBVENCIONS A LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL A LES EMPRESES D’INSERCIÓ DEL PRINCIPAT D’ASTÚRIES DURANT EL PRIMER SEMESTRE DE 2015.
Butlletí Oficial del Principat d’Astúries
Núm. Butlletí: 291
Data publicació: 2014.12.18
Termini: 2015.01.08
Organisme oficial: Conselleria Economia i Ocupació
»Veure document
COMERÇ

Junta de Castella-la Manxa

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES FIRES HEIMTEXTIL FRANKFURT (ALEMANYA), PANORAMA I BERLÍN (ALEMANYA), PREMIERE VISION PARÍS (FRANÇA), FATEX PARÍS (FRANÇA), PREMIUM BERLÍN (ALEMANYA) I PROJECT LAS VEGAS II (EUA), A l’EMPARA L’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’OCUPACIÓ I ECONOMIA, DE 2014.06.05, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.09
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.02.27
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA FIRA GDS I DUSSELDORF 2015, A l’EMPARA
DE L’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’OCUPACIÓ I ECONOMIA, DE 2014.06.05, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I
CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.23
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA VISITA A LA FIRA CHENGDU FOOD AND DRINKS FAIR 2015 I MISSIÓ COMERCIAL DIRECTA A NANNING (XINA), A l’EMPARA DE L’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’OCUPACIÓ I ECONOMIA, DE 2014.06.05, PER LA QUAL ES S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.22
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA FIRA WINE & SPIRITIS WHOSALERS OF AMERICA CONVENTION 2015, A l’EMPARA DE L’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’OCUPACIÓ I ECONOMIA, DE 2014.06.05, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA EN ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.23
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LES FIRES MUSIKMESSE FRANKFURT, MUSIKMESSE XINA, MAISON & AMP; OBJET SINGAPUR, AMBIENT FRANKFURT, INDEX DUBAI, ISALONI MOSCOU, L’ARTIGIANO MILAN, HONG KONG GIFT & AMP; PREMIUM, GLOBAL VILLAGE DUBAI I MERCAT INTERNACIONAL D’ARTESANIA FLORÈNCIA, A l’EMPARA DE L’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’OCUPACIÓ I ECONOMIA, DE 2014.06.05, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA A ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.27
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA L’ACCIÓ PROMOCIONAL ROAD SHOWAGROLIMENTARIO USA 2015, A l’EMPARA DE L’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’OCUPACIÓ I ECONOMIA, DE 2014.06.05, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUDES PER A LA PARTICIPACIÓ AGRUPADA A ACCIONS D’INTERNACIONALITZACIÓ PER PROMOURE I CONSOLIDAR L’ACTIVITAT EXPORTADORA DE LES EMPRESES.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 249
Data publicació: 2014.12.26
Termini: 2015.01.23
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA PARTICIPACIÓ A LA FIRA AAHAR 2015
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 246
Data publicació: 22/12/2014
Termini: 2015.01.15
Organisme oficial: Institut de Promoció Exterior de Castella-la Manxa
»Veure document
TURISME

Estat

SUBVENCIONS SOTMESES AL RÈGIM GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’IMSERSO PER LES ACTUACIONS DE TURISME I TERMALISME PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT DURANT L’ANY 2015.
Butlletí Oficial de l’Estat
Núm. Butlletí: 306
Data publicació: 2014.12.19
Termini: 2014.01.16
Organisme oficial: Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
»Veure document

Cantàbria

SUBVENCIONS A les EMPRESES TURÍSTIQUES PER A INVERSIONS EN ALLOTJAMENTS TURÍSTICS,
RESTAURANTS, CAFETERIES I BARS, I CAMPAMENTS DE TURISME.
Butlletí Oficial de Cantàbria
Núm. Butlletí: 240
Data publicació: 2014.12.15
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Conselleria d’Innovació, Indústria, Turisme i Comerç
»Veure document

SUBVENCIONS A AGÈNCIES DE VIATGE PER AL FOMENT D’ACTIVITATS DE COMERCIALITZACIÓ
TURÍSTICA.
Butlletí Oficial de Cantàbria
Núm. Butlletí: 240
Data publicació: 2014.12.15
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Conselleria d’Innovació, Indústria, Turisme i Comerç
»Veure document

SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS PER PART DE LES EMPRESES DE TURISME
ACTIU.
Butlletí Oficial de Cantàbria
Núm. Butlletí: 240
Data publicació: 2014.12.15
Termini: 2015.01.30
Organisme oficial: Conselleria d’Innovació, Indústria, Turisme i Comerç
»Veure document
TRANSPORT

No hi ha subvencions d’aquesta categoria publicades durant el període del 15 al 30 de desembre.
SANITAT

Junta de Castella-la Manxa

SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I PRESTACIONS DE SERVEIS EN MATÈRIA SOCIOSANITÀRIA I DE SALUT MENTAL.
Boletín Oficial de Castella-la Manxa
Núm. Butlletí: 247
Data publicació: 2014.12.23
Termini: 2015.01.12
Organisme oficial: Conselleria de Sanitat i Assumptes Socials
»Veure documentDejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.