Declaración Informativa de bienes en el extranjero

 

El passat 31/01/2013, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) es va publicar el Model 720 que obliga als contribuents amb béns i drets a l’estranger superiors a 50.000 euros a presentar una declaració informativa. El tràmit pot realitzar-se a partir del dia 1 de febrer i el termini acaba el 30 d’abril d’aquest any. La declaració ha de fer-se obligatòriament a través d’Internet. 

D’altra banda, el formulari que el propietari dels béns ha d’enviar a l’Agència Tributària no implica el pagament de més impostos, ja que només es tracta d’una declaració informativa. No obstant això, l’ incompliment de l’obligació d’informar, pot implicar al contribuent importants conseqüències econòmiques, donat que aquest incompliment comporta la imprescriptibilitat de les rendes ocultes. Amb aquesta mesura, la Hisenda Pública intenta evitar els efectes de la legislació actual, que únicament li permet reclamar els interessos per exemple de comptes bancaris dels últims quatre anys, però no el capital total. 

En el document adjunt, hem resumit, entre altres aspectes, a qui afecta aquesta normativa, quin tipus d’informació: béns i drets sobre aquests que s’han d’incloure a la declaració, el termini de presentació i les sancions previstes en cas d’incompliment. 

 

El pasado 31/01/2013, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se ha publicado el Modelo 720 que obliga a los contribuyentes con bienes y derechos en el extranjero superiores a 50.000 euros a presentar una declaración informativa. El trámite puede realizarse a partir del día 1 de febrero y el plazo termina el 30 de abril de este año. La declaración debe hacerse obligatoriamente a través de Internet.

Por otra parte, el formulario que el propietario de los bienes tiene que enviar a la Agencia Tributaria no implica el pago de más impuestos, puesto que sólo se trata de una declaración informativa. No obstante, el incumplir la obligación de informar, puede acarrearle al contribuyente importantes consecuencias económicas,  ya que tal incumplimiento conlleva la imprescriptibilidad de las rentas ocultas. Con esta medida, la Hacienda Pública intenta evitar los efectos de la legislación actual, que únicamente le permite reclamar los intereses por ejemplo de cuentas bancarias de los últimos cuatro años, pero no el capital total.

En el documento adjunto, hemos resumido, entre otros aspectos, a quién afecta esta normativa, qué tipo de información y los bienes y derechos sobre éstos que se han de incluir en la declaración, el plazo de presentación, y las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

 Dejar un comentario "El nombre que nos facilite aparecerá publicado junto a su comentario"

Suscríbete a nuestra newsletter

Información básica sobre Protección de datos
Responsable: JDA Expert LegalTax, S.L.P.; Finalidad: El envío de comunicaciones comerciales; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: https://www.jda.es/contacto/.