Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios de JDA ASSESSORS CONSULTORS PROFESSIONALS, S.L.P.

Se convoca la Junta General Ordinaria de Socios de JDA Assessors Consultors Professionals SLP el dia 23/05/2014.

Podéis descargaros la convocatória aquí.Es convoca la Junta General Ordinària de Socis de JDA Assessors Consultors Professionals SLP el dia 23/05/2014.

Podeu descarregar-vos la convocatòria aquí.Suscríbete a nuestra newsletter