Serveis

Protecció de Dades
Què es? Amb data 27 d'abril del 2016, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (des d'ara RGPD - Reglament General de Protecció de Llegir més
Consultoria de finançament en R + D + I

L’experiència ens demostra que gran part de les empreses realitza activitats d’R+D+I. La dificultat rau en identificar, classificar, documentar i quantificar aquesta activitat.

Llegir més
Compliance Penal

Les últimes reformes de la Llei de Societats de Capital i del Codi Penal estableixen noves obligacions pels Administradors de les societats, les quals aconsellen disposar d’un sistema de planificació per previndre els riscos penals.

Llegir més
BPO nòmines

El BPO consisteix en un procés de focalització en els processos core d’una companyia. L’externalització dels processos non core permet que una empresa se centri, de manera exclusiva, en la seva activitat core amb l’objectiu

Llegir més
Legal

Som referents en el desenvolupament de solucions legals globals i complertes per a empreses i particulars. Som especialistes a les següents àrees de pràctica:

Llegir més
Laboral, RRHH i Capital Humà

En un entorn de gran complexitat, els nostres professionals combinen un profund coneixement dels recursos humans com a especialistes i un coneixement sectorial del negoci. Proporcionem i implantem solucions en tot tipus de projectes relacionats amb la dimensió humana d’una organització.

Llegir més
Fiscal

Proveïm estratègies i serveis en matèria fiscal als nostres clients davant la complexitat i contínua actualització de les normatives. Realitzem una gestió personalitzada dels projectes dels nostres clients

Llegir més
Integrated Reporting

El propòsit principal d’un Integrated Reporting és el d’explicar com una organització crea valor al llarg del temps als seus grups d’interès, entre ells i, com a grup principal, el dels proveïdors de capital financer.

Llegir més
Start-Ups – Emprenedors

Al marge de tots els nostres serveis especialitzats, hem desenvolupat i adaptat una sèrie de serveis bàsics per a una start-up, amb una tarifa especial en els 24 anys primers d’existència de la mateixa.

Llegir més
Consultoria económica financiera

Ser una signatura global ens permet acompanyar els nostres clients per fer front als nous reptes de l’escenari econòmic mundial.
Atenem requeriments en consultoria estratègica, ja siguin en les seves actuacions locals o internacionals, garantint el major grau de compromís amb els seus resultats.

Llegir més
Outsourcing Comptable i/o Processos

L’Outsourcing és una tendència que s’està imposant a les empreses de tot el món. Permet que aquestes es concentrin en el seu negoci, externalitzant, amb la màxima eficiència, algunes d’aquestes funcions.

Llegir més
Protocols de blanqueig

Implantació de protocols i manuals de Blanqueig de Capitals, procediments i mesures de control establerts per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (PBC / FT).

Llegir més
Recuperacions

Comptem amb un equip d’advocats amb més de 15 anys d’experiència, la qual cosa ens converteixes en especialistes en reclamació davant qualsevol tipus d’operació i reclamació d’índole comercial. Mantenim informats als nostres clients a tot moment de la seva reclamació a través del nostre portal on-line.

Llegir més
Corporate

Assessorem als nostres clients en la cerca de compradors/inversors i en les negociacions amb grups industrials/financers interessats en l’adquisició majoritària o total de la societat, d’acord amb els criteris que es determinin i realitzant per a això el diagnòstic i estratègia de cerca

Llegir més
Forensic

En qualsevol plet, disposar d’un bon dictamen pericial, és bàsic per a la seva positiva resolució. Tenim una gran experiència en l’emissió de dictàmens de diversa índole i en la defensa en diferents Jutjats i Tribunals, amb unes xifres d’èxit molt elevades.

Llegir més
Consultoria Tecnològica

La transformació digital és un repte obligat per a totes aquelles empreses que no vulguin anar a remolc de les tendències i els canvis que s’esdevenen en un entorn global hiperconnectat

Llegir més
Auditoria

La línia de servei d’Auditoria està emmarcada en la divisió d’Auditoria, Riscos i Transaccions. Disposem d’un equip qualificat i certificat que ens permet oferir tots els serveis en els quals és necessària la intervenció d’un expert auditor de comptes.
La nostra pertinença al Fòrum of Firms ens acredita com a auditors transnacionals.

Llegir més