Pla d´Igualtat i Registre de Salaris

Què és?

El Reial Decret Llei 06/2019 d’1 de març, de mesures urgent té com a objectiu establir un nou marc jurídic cap a la plena igualtat entre dones i homes.

Un dels aspectes més destacats és que inclou l’obligatorietat de les empreses de tenir un Pla d’Igualtat i un Registre de Salaris mitjos dels diferents llocs de treball de l’empresa.

Pla d’Igualtat

Per a totes les empreses a partir de 50 persones treballadores.

El Reial Decret Llei estableix un període transitori per complir amb aquesta obligació:

  • Les empreses entre 50 i 100 empleats tenen un termini de tres anys per elaborar i aplicar el Pla d’Igualtat des del 08 de març de el 2019.
  • Les empreses de més de 100 empleats i fins a 150, han d’elaborar i aplicar el Pla d’Igualtat en un termini de dos anys.
  • Per a aquelles empreses de més de 150 treballadors i fins a 250, tenen un termini d’un any per elaborar i aplicar el Pla d’Igualtat.

Beneficis de comptar amb un Pla d’Igualtat:

Els nostres serveis en Plans d’Igualtat contenen un conjunt ordenat de mesures avaluables dirigides a remoure els obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat efectiva de dones i homes. Per a això serà necessari analitzar les següents matèries:

a) Procés de selecció i contractació.

b) Classificació professional.

c) Formació.

d) Promoció professional.

e) Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.

f) Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.

g) Infrarrepresentació

h) Retribucions.

i) Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

Registre de Salaris

Obligatori per a totes les empreses.

 

Beneficis de comptar amb un Registre de Salaris:

Si una empresa té una mitja de retribucions als treballadors d’un gènere superior al de l’altre en un 25% o més, l’empresari ha de justificar el perquè d’aquesta “Bretxa Salarial”.

El Registre de salaris, normalment i llevat estudis de definició de llocs de treball, es duu a terme, mitjançant les categories dels convenis. És molt difícil que un informe de salaris realitzat mitjançant categories pròpies del conveni no d’una informació incorrecta i irreal, que a més ens pot originar algun contratemps.

Per confeccionar el Registre de Salaris, en JDA recomanem no basar-nos en les categories del conveni ja que no garanteix una comparativa adequada.

La nostra proposta es basa en una anàlisi detallada que permeti definir i classificar els llocs de treball segons les seves funcions i responsabilitats. Així la comparativa salarial entre gèneres li ofereix una visió i resultat correcte pel que fa a la composició i distribució salarial de la plantilla. Aquesta anàlisi i classificació detallada li facilitarà la presa de decisions de la seva política salarial.

  Accepto la Política de privacitat, i autoritzo el tractament de ls meves dades conforme a la consulta realitzada

  Autoritzo a JDA a enviarme, vía e-mail, informació carácter comercial relativa als seus productes i serveis

Subscriu-te a la nostra newsletter